background preloader

Livet i Mattelandet: Likheter och olikheter

Livet i Mattelandet: Likheter och olikheter
Related:  MatematikMatte

Det nationella provet sätter annat än kunskap på prov - SPSM De nationella proven i matematik i årskurs tre är ett tillfälle för skolan att ta reda på vad eleverna kan. Men vissa elever tror att resultatet kan få andra följder. Det visar Anette Baggers avhandling som hon har försvarat vid Umeå universitet. – En del av nioåringarna berättar att de tror att resultatet kan få sociala följder i lärandet och för framtiden. Intervjuat 102 elever Anette är tjänstledig från sin anställning som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon har undersökt vad proven gör mer än att testa kunskaperna hos barnen. Pedagogiskt dilemma för läraren Enligt Anette uppstår ett pedagogiskt dilemma för läraren när det gäller hur mycket och på vilket sätt den ska hjälpa elever, utan att riskera att hjälpa för mycket och att provet på så sätt inte blir lika för alla. Detta dilemma hör samman med att lärarna är både provgivare och provtagare vid provsituationen, enligt Anette. En situation med normer – En nioåring är ett barn. Mer information

Babakus är en app för personer med dyskalkyli | My.Perfect.Baby.se Babakus är den första appen i världen som är specialdesignad för dyskalkyliker. Appen är både en träningsmetod och en räknare. Dyskalkyli handlar om matematiksvårigheter. ”Dyskalkyli är när man har specifika räknesvårigheter som inte har sin grund i en allmänt svag begåvning eller bristande skolgång. Appen Babakus är en visuell räknare för de fyra räknesätten. Babakus består av räknestickor graderade från 0 till 9 med markörer samt två flyttbara räkneremsor, en för addition och en för subtraktion. Sättet att räkna är utvecklat av neuropsykolog Björn Adler och hans bok ”Vad är dyskalkyli? Här kan du läsa boken. Introduktion av Babakus Mer om appen Babakus passar från ca 6 års ålder Appen fungerar på iPad med IOS 4.0 eller senare Babakus för iPad består av – tre olika räknare med 3, 5 och 7 räknestickor– träningsprogram på 7 nivåer där man tränar sju steg vid varje träningstillfälle– e-book Vad är Dyskalkyli? Köp Babakus på iTunes Läs mer om Dyskalkyli på vårdguiden

Multiplikationsbingo Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola Synliggöra lärandet i matematikundervisningen Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. En självklar del blev att utgå från Kunskapsväggen som jag gjorde för några år sedan. För att synliggöra vad det är vi jobbar med just nu har jag valt ut de förmågor och det centrala innehållet från kunskapsväggen och lagt på bloggen jag har med mina elever – kunskapsgänget.se Det rödmarkerade i molnen är det centrala innehållet vi jobbar med just i detta område. För att synliggöra varje lärandemål mer har jag valt att göra som jag gjorde förra läsåret, nämligen matriser. Mer exempel hittar ni också på elevernas blogg – kunskapsgänget.se

Matteklubben Hem - Kunskapshubben Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet Fortsatt planerandet inför höstens matteundervisning idag. Gårdagens inlägg med alignmentplanering och matris finns på länken här. Hur ska jag lägga upp arbetet i klassrummet? Jag tänker att jag ska anamma ASL-tänket på så sätt att vi inte formar siffror i all oändlighet utan hittar på andra sätt att träna motorik. Likaså tänker jag att samarbete och kommunikation ska vara en viktig del i undervisningen. De viktiga förmågorna som är synliga i kunskapskraven i LGR11 är markerade med ljusblått på bilden nedan och de kommer att finnas med genomgående genom alla avsnitt som vi kommer att jobba med. Här under kan man se hur jag tänkt lägga upp lektionspassen eller vad jag ska kalla dem, 3-4 st kring varje avsnitt. så betyder det är jag som lärare är där.

Related: