background preloader

Mappia-visuella lärstrategier

Mappia-visuella lärstrategier

http://www.mappia.se/

Related:  MatematikMattematte

Det nationella provet sätter annat än kunskap på prov - SPSM De nationella proven i matematik i årskurs tre är ett tillfälle för skolan att ta reda på vad eleverna kan. Men vissa elever tror att resultatet kan få andra följder. Det visar Anette Baggers avhandling som hon har försvarat vid Umeå universitet. – En del av nioåringarna berättar att de tror att resultatet kan få sociala följder i lärandet och för framtiden. Vissa har fantasier om att de kan tvingas gå om en klass, eller till och med gå ner en årskurs, om deras resultat inte blir tillräckligt bra. De resonerar ganska målande om hur de skulle göra då, att de skulle få en ny lärare, inte skulle kunna sitta med sin kompis, och så vidare.

Babakus är en app för personer med dyskalkyli Babakus är den första appen i världen som är specialdesignad för dyskalkyliker. Appen är både en träningsmetod och en räknare. Dyskalkyli handlar om matematiksvårigheter. ”Dyskalkyli är när man har specifika räknesvårigheter som inte har sin grund i en allmänt svag begåvning eller bristande skolgång. Ungefär 20-25 % av skoleleverna får av olika orsaker svårigheter i sin matematikinlärning och cirka fem procent av Sveriges befolkning beräknas ha stora räknesvårigheter”. Appen Babakus är en visuell räknare för de fyra räknesätten. Med Babakus som hjälp kan elever med dyskalkyli räkna ut matteuppgifter.

Multiplikationstabeller Att behärska multiplikationstabellerna är en basfärdighet som du behöver kunna. Beroende på HUR du vill öva så finns här ett antal verktyg: Spelmiljö: Aliens attack (enkelt spel där du skjuter ner tex 2x2)Math Invaders (tränar även andra räknesätt, mera avancerat)Hoppande Pingviner (multiplayer möjligt)Granny Prix (gamla tanter tävlar i rullstol)Mathman (ät upp monster i din väg, påminner om Pacman)Mathmodels Mangahigh (tränar flera räknesätt, kräver inlogg, får ni av mig vid behov) Vårt skolid är 135268 Lösenord och inlogg är samma.

Synliggöra lärandet i matematikundervisningen Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Jalusimetoden - Lexikon Lexikon Multiplikation är en matematisk operation som definieras på ett sätt men kan utföras på flera olika sätt. Multplikation av två heltal definieras som upprepad addition. T.ex. betyder "3 multiplicerat med 4" att man ska addera 3+3+3+3. I vardagligt tal säger man ofta "gånger" istället för "multiplicerat med".

Strävorna Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet!IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av.

Dan Meyer, problemlösning och aktiva elever som tänker (del 2) - Nicklas Mörk Dan Meyer utvecklade tankarna i sitt TED-tal som jag beskrev i förra delen till ett arbetssätt som han kallar “3-act problem” eller på svenska “problem i tre akter”. Arbetssättet kan användas i problemlösningsundervisningen i matematik men jag tror det har fler användningsområden än så. Meyers arbetssätt har tagit tydlig inspiration från filmens värld där det oftast inledningsvis (akt 1) skapas en konflikt varefter hinder överbryggs av huvudpersonen/huvudpersonerna (akt 2) och slutligen nås en lösning (akt 3). “Problem i tre akter” fungerar likadant med skillnaden att det behandlar matematiska problem. Den första akten går ut på att eleverna ska bli perplexa. Tanken är att läraren ska skapa en central konflikt hos elevernas tänkande genom att de intuitivt med hjälp av en bild, en film, en formel eller vad det nu kan vara får en fråga i sitt huvud vilket i sig blir ett formulerat problem som eleverna inte kan låta bli att vilja besvara.

Vi lyfter tillsammans I torsdags när vi arbetade med multiplikationstabellernas mönster kom Emil till insikt om en viktig sak! En grupp har matte hela förmiddagen. Då brukar vi ha olika stationer där vi tränar på olika saker. Idag upptäcker vi multiplikationstabellen med hjälp av BeeBots. Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser. Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Samma problem finns två gånger per sida. Jag brukar låta eleverna limma in problemen på en sida i sitt räknehäfte och lösa problemet i häftet, därför har jag anpassat problemen till det.

Favorit Matematik! Man ska vara kritisk och granska läromedel! Det har jag varit och gjort länge! Vi har under flera år (ca 12!) arbetat utan lärobok för eleverna vilket varit skönt och mindre stressigt än vad jag kände tidigare. Att rätta matteböcker är ju inte så värst kul och inspirerande, det tar ju så mycket tid!

Related: