background preloader

Världen i klassrummet

Världen i klassrummet
Välkommen till e-kursen Världen i klassrummet, som jag hoppas ska ge dig mycket inspiration till din engelskundervisning! Klicka på länkarna nedan eller på respektive flik i menyn ovan för att komma till de olika modulerna (du får tillgång till kursen så fort betalningen är registrerad). Varje modul innehåller en inspelad föreläsning och en pdf med klickbara länkar och frågor för reflektion, diskussion och utforskande. Börja gärna med Modul 1, som ger en introduktion till hela kursen. 1. I den första modulen får du exmpel på hur man kan tänka när man vill arbeta med engelska utifrån olika tematiska ”paraplyn” och genom att använda material utanför lärobokens ramar. 2. Den andra modulen ger exempel på hur man kan jobba med litteratur, film och internet i undervisningen. 3. Här får du tips på webbplatser där eleverna kan träna exempelvis vokabulär och hörförståelse utifrån ett färdigt övningsmaterial. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lycka till! Related:  karinusundbergEngelskaEnglish

online english literacy & mathematics. Kids activity games, worksheets and lesson plans. Physics, Chemistry, Biology, Earth and space, Your local environment, Respect and care, Biomes (ecosystems), Animal groups, Carnivores, Herbivores, Omnivores, Mammals, Farming, Humans, Our Health, Animal senses, Amphibians, Camouflage, Adaptation, Habitats, Hibernation, Migration, Life cycles, Food chains and Feeding relationships, Mutualism(symbiosis), Birds, Fish, Insects, Reptiles, Invertebrates, Vertebrates, Crustaceans, Arthropods, Fungi, Micro-organisms, Drugs as medicine (antibiotics), Dinosaurs, Scientific Discoveries (cars, electricity, gravity, cooling..) See all 1377 activities »

Favorite Tech Tools For Social Studies Classes Educators are looking for ways to help students participate in a digital world, but the choices for digital engagement in the classroom can be overwhelming. Many teachers have little to no money to pay for premium versions of apps and are looking for quick and easy ways to determine how an app works. They must also consider why it might be useful for their teaching practice. Rachel Langenhorst helps teachers in her district find solutions for those issues. She used to teach social studies, but is now the K-12 Technology Integrationist and Instructional Coach at Rock Valley Community Schools in Iowa. She put together a list of favorite digital tools for the social studies classroom and shared them during an edWeb webinar. “Really be cognizant of the digital tools you’re picking and why you are picking them,” Langenhorst said. Every educator in the digital world needs a bookmarking tool to help keep track of resources, ideas and sources for students. Thinglink makes pictures interactive.

A to Z Book Directory - Storyline Online A to Z Book Directory The House That Jane Built 2Owls – InOtherWords | TheBig6 | #visombärenförmåga ormulera Engelska åk4 Vi läser engelsk litteratur och arbetar med förståelsen. Jag har valt ut två e-böcker från Oxford Owl som vi läser och lyssnar på tillsammans. Förmågorna vi övar på är: – Att kunna tolka två texter, att förstå. – Att kunna använda och välja mellan olika strategier – Att kunna formulera egna meningar muntligt. – Att kunna samarbeta. Mål och Resultat? Arbetet handlar om att väcka nyfikenhet för det engelska språket och öka förståelsen. De aktuella förmågorna började vi arbeta med på svenskan, för att förstå. Fortsättning? Eleverna ska få spela in korta filmer med olika förklaringar till orden.

All Quotes Coloring Pages Here are all quotes coloring pages. I have had so much fun drawing these and hope you can find joy in coloring them in and displaying them. There are quite a few, so I am sure you are going to be able to find at least a couple that will get you inspired and motivated. Just click on the picture below, download and print. Mental Discipline Focus and discipline are required when coloring these pages. Relaxation Coloring can be a huge relaxation technique. Creation You aren't just coloring, you are creating art. Fun At the end of the day coloring is fun. Enjoy this page of All quotes coloring pages Return from All quotes Coloring Pages to Quotes Coloring Pages

Framgång i undervisningen | Lärarsidan Det finns fem nyckelfaktorer som är avgörande för en bra lärare och en framgångsrik undervisning enligt aktuell forskning. En sammanfattning av forskning på området gjord av Skolinspektionen pekar tydligt på några nyckelfaktorer. 1. Vi måste tro att våra elever kan! 2. 3. 4. 5. Det visar sig gång på gång i forskningsresultat att vi lärare är den viktigaste faktorn för att uppnå goda resultat och en meningsfull undervisning. Läs Skolinspektionens sammanfattning ”Framgång i undervisningen” Testa Lärarsidan utan kostnad Vad sysslar vi med på engelskan, egentligen? Att skriva en pedagogisk planering för språk tycker jag är svårt, just för att vi arbetar med alla färdigheter hela tiden. Därför slarvar jag med detta mer än jag vill erkänna. Dock är jag mycket tydlig mot mina elever vad det är vi arbetar med, och när jag frågar en klass vilka de fyra färdigheterna är brukar svaren komma flygande från alla håll redan några veckor in på terminen. Idag slogs jag av tanken att jag ritat upp samma bild på tavlan massor av gånger den här terminen och att jag borde skapa en tydligare kopia i digital form. Texten som åtföljer bilden på lärplattformen är så här: Engelskämnet utgår från de fyra färdigheterna: läsa, lyssna, tala och skriva. Om du vill ladda hem en kopia går det bra, den finns här för nedladdning. Har ni åsikter om den?

Old-School Recess Games Put down the phones. It's time to go old-school. Sure, there’s tag and hopscotch, but what about SPUD and Ship to Shore? The next time your class needs to get outside to let off some steam or build teamwork and physical fitness, try one of these classic games. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Related: