background preloader

Kamerafunktionen i Google Översätt

Kamerafunktionen i Google Översätt
Har ni provat kamerafunktionen i Google Översätt-appen? Tanken är att man riktar kameran mot en text och får den översatt. Detta kan göras antingen genom att man markerar den text man vill få översatt eller så slår man på funktionen ”instant” så översätts texten direkt i kameran. Funktionen har funnits ett tag men nu har kameraöversättningen expanderats till hela 27 språk, inklusive svenska. Jag var ju tvungen att testa lite. Fotade således en text som står i lillkillens rum (ja, jag/vi måste påminna oss om detta ibland :). Google har gjort en video som illustrerar hur appen fungerar där låten ”La Bamba” översätts. Tycker att det ska bli intressant att se hur vi lärare och våra elever kommer att utnyttja denna funktion på ett smart sätt i undervisningen.

http://www.patriciadiaz.se/kamerafunktionen-i-google-oversatt/

Related:  vocabularyÖvrigtinfokrusenberg

Så sparar du i 30-40-årsåldern Kom igång Första jobbet är ett bra tillfälle att också fundera över pension. Har du tjänstepension genom arbetet eller måste du kompensera det med ett större eget sparande? Försök att välja en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare. I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Glosor förhörs på många olika sätt i skolan. Det klassiska är att eleven skriver ner orden var för sig, antingen som läraren säger dem eller som de står på ett papper eller i ett digitalt responsverktyg. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2 Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen. Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket. Försök att bli medveten om ditt eget talspråk.

Förändringar ledde till mindre stress Jag heter Anette Petersson och arbetar på högstadiet i en grundskola i ett av Malmös många segregerade områden. I dagens blogginlägg tänkte jag skriva om stress. Jag tänkte skriva om hur jag idag faktiskt känner mig mindre stressad än tidigare på grund av en del förändringar vår rektor genomförde på skolan.

Därför är läroboken så svår att förstå Lotta Olvegård har forskat om vad som gör lärobokstexter i historia svåra att förstå för andraspråkselever. Tillsammans med sina kollegor på Göteborgs universitet har hon också tagit fram en modul till Läsyftet om texter i grundskolans olika ämnen. Lotta Olvegård disputerade 2014 med avhandlingen ”Herrevälde. Extra allt! Därför är flerspråkiga friskare och smartare Att tala flera språk är ett bra sätt att höja sina aktier på partnermarknaden. När språkutbildningsföretaget Kaplan frågade sina, i sammanhanget något jäviga, studenter svarade 98 procent att de attraherades av människor som behärskar flera språk. Liknande siffror fick konkurrenten Rocket languages, där 79 procent tände på flerspråkighet. Nu är dessa undersökningar ingen rocket science direkt.

Maaike Hajer visar vägen in i ämnesspråket Som en extra sporre i samband med att Läslyftet finns nu en intervju med Maaike Hajer på Pedagog Stockholm. Maaike Hajer är professor vid universitetet i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. I intervjun beskriver hon olika sätt att få igång en språkinriktad undervisning. Några av hennes förslag är: Använd begreppskartor eller lässtrategier för att arbeta med de ord som är kärnan i en text, till exempel historia.Se över interaktionsklimatet, alltså vem som talar och hur, i klassrummet. Får eleverna en chans att använda viktiga begrepp?

Konsten att ge strategier för att lyssna Det pratas mycket om att vi lärare måste bli bättre på att ge eleverna modeller/strategier för att förstå hur de ska göra för att nå ett mål. Vi har pratat mycket om läsandet och även skrivandet med olika stöd för det och jag har även skrivit en del om det på LR-bloggen. Om du vill läsa dem hittar du dem här i arkivet. Jag tänkte i detta inlägg skriva lite om hur jag ger stöd för lyssnandet i klassrummet. Att lyssna är den förmågan som eleverna kan uppleva som mest stressande att utsättas för då man ofta bara får höra en gång. Det är en konst att ge strategier och vi måste börja delge varandra hur vi gör i våra klassrum för att utveckla vår undervisning och bedömning.

Ingångar till ett språkutvecklande klassrum Att ämnesundervisning behöver vara språkinriktad är de flesta överens om. Men i vilken ända ska man börja? Pedagog Stockholm frågade Maaike Hajer, professorn från Nederländerna som har hjälpt svenska lärare att få syn på språket i sitt ämne. Elevledda utvecklingssamtal – varför? – ThereseLinnér Elevledda utvecklingssamtal – varför då? Mitt svar på det är engagemang och en insikt om att man själv kan vara med och ta kommandot över sitt lärande. Jag tyckte att jag hade väl fungerande utvecklingssamtal som var trepartssamtal.

Related: