background preloader

SAFIR English

SAFIR English
Related:  Engelska F-6

English Profile - Home Learning basic English with lessons, exercise and books free on EasyPaceLearning kirstinwiki - Catering omake. Ole hyvä ja täytä ja lähetä! Here are some links to learn about cooking and catering field. The world of foodThe world of catering Hyvä sanakirja tehävien tekoon, Sanakirja.org (Tee omia sanalistoja, palauta optimaan)Leaarn about food vocabulary Erittäin hyviä monipuolisia harjoituksia, mm. sanaristikko Food exercises Kitchen harjoituksia Kitchen eexercise1Kitchen exercise 2 Cooking instructions with a hangman gameCooking instructions Picture dictionary fruit Muistatko hedelmätKokeile muistatko hedelmätYhdistä sana ja hdelmä tai marjaWord of food fruit and berriesFriot exercises Hedelmä sanaristikko Crossword Monenlaisia harjoituksia hedelmistä mm. sanaristikko ja kuuntelu Fruit At the table crosswaordAt the table marjoja harj.Berries exercise Kitchen vocabulary with exercisesKitchen with exercises Exercoses

EnglishClub : English language English from the Beginning Språkval Engelska Grundskola år 6-9 Grundskola Liber KomponenterEnglish from the Beginning består av fyra häften med övningar och två lärarhandledningar med dels kopieringsunderlag, dels ljudfiler till hörövningarna. (Lärarhandledningen för häftena 3-4 utkommer HT16). Med övningarna i English from the Beginning tränar eleverna de fyra färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna. UppläggÖvningarna och temana i English from the Beginning 1 och 2 utgår från nivåerna A1 och A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk, vilket motsvarar ungefär svårighetsnivån för åk 6. Varje moment inleds med en grundläggande exempeltext och övningarna följer en tydlig progression i lagom takt. Varje häfte består av tre kapitel som inleds med tydliga mål. Varje kapitel avslutas med en skrivuppgift, About Me, där eleverna använder det de lärt sig i egen produktion, samt en utvärdering. Övningarna varvas med grundläggande grammatik som integreras i övningarna.

Så här dukar jag fram Canvor Terminen är snart slut. Jag sorterar och gör bokslut. Så även i mitt klassrum. Det är dags att plocka ner gammalt material och sätta upp nytt för att de nya sjuor jag möter i höst. Jag har tidigare skrivit om hur jag använder Canvorna i mitt klassrum samt hur du själv kan skapa en Canva. Jag har två ämnen jag undervisar i men med samma förmågor. Bubblorna här under kan du skriva ut här om du vill använda dem. Om någon har en tydlig struktur för ämnet får ni gärna dela dem. Skrivprocessen Texttyper Berättande texter Gestalta Bildspråk Adjektiv Fakta texter Sambandsord/linking words & phrases Att vidga resonemanget Skrivstruktur som jag och Mia Smith gjort Läsförsåelsestrategier av Mia Smith Textkopplingar State your opinion Några knep för att resonera/diskutera Tankemodell för att vidga perspektivet Förmågor och kunskapskrav Har även haft denna i engelska Strategier för ord Strategier och att våga av Malin Larsson Strategier av Anna Lundblad (delade i eng 6-9)

All Things Topics - Home Bedömarträning i engelska Nu är bedömarträning i engelska utvecklat för att ge stöd för betygssättning. Materialet vänder sig till dig som undervisar i engelska i årskurs 6 och består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet. Ett sätt som i studier visat sig leda till mer likvärdiga bedömningar är sambedömning. Läs mer om ämnesprovet I dokumentet som du hämtar hem nedan kan du läsa mer om strukturen i ämnesprovet och del olika delarna. Om ämnesprovet i årskurs 6 i engelska (116 kB) Materialet är utvecklat och framtaget vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Se Gudrun Ericksons filmade introduktion

Global Read Aloud | One Book to Connect the World

Related: