background preloader

Årscirkel

Årscirkel
Related:  NO

En sopas väg | Sopor.nu Att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika spridning av farliga ämnen eller smittor. För att få ut mesta möjliga nytta av avfallet och göra hanteringen säker tas olika slags avfall omhand på olika sätt. Läs mer om hur de olika avfallen tas om hand genom att klicka på länkarna till höger. Du kan också se avfallets väg från soptunna till återvinning på film, som Enköpings kommun gjort. Avfallet tas omhand på liknande sätt i hela landet. Se Utbildningsradions film om soppåsens väg till förbränning för att bli el och värme. Vafab Miljö har gjort en barnfilm som visar hur olika material kan hämtas i samma sopbil, klicka nedan. På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida kan du se hur förpackningar och tidningar återvinns. Du kan också se hur elavfallet tas om hand på film. El-Kretsen har också tagit fram en film om batterier, klicka här för att se den. Se hur glödlampor och lysrör återvinns på El-Kretsens hemsida. I vissa kommuner sorteras avfallet optiskt.

Träna klockan 4 sekunder sedan: Någon fick alla rätt på nivå 7. Fem i som tog 10 minuter. 27 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 2. Halvtimmar som tog 2 minuter. 1 minut sedan: Någon hade problem på nivå 1. 1 minut sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. 1 minut sedan: Någon hade problem på nivå 17. 2 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 3. 2 minuter sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. 3 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 17. 3 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 17. 3 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 7. Vad är klockan? I detta spel gäller det att läsa ett klockslag och hitta den analoga klocka som motsvarar det klockslaget. Exempel på tidsfrågor:Vilken klocka visar kvart över ett? Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad omgång ger 1 kunskapspoäng. Spelinfo Detta spel passar elever från Förskoleklass till Årskurs 5.Genom att spela spelet tränar eleven sig på: Analoga klockan, Siffror.Spelet har id 7 och skapades av Elevspel2011-11-11 00:00.

Snilleblixtarna i Sverige Food Chain Stacking Cups Sunday, October 28, 2012 Food Chain Stacking Cups Awesome idea from Earth Mama's World: Food Chain game out of styrofoam cups! Just glue images on to your cups and write the name of the organism on the rim. Mix them up, have kids put them in order, and stack them!If you have older students, and are working with more complex wood webs, have kids stack cups in a pyramid shape, rather than nested. Posted by Erin Bittman at 6:04:00 AM Email ThisBlogThis! Labels: animals, food web, games, science 6 comments: Cindy deRosierJune 4, 2013 at 6:59 AMI'm the Editorial Assistant for Fun Family Crafts and I wanted to let you know that we have featured your project! Load more... Links to this post Create a Link Newer PostOlder PostHome

Vi gör musik - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS 2013-10-10 Arbetsområdet Vi gör musik är nu omarbetat och anpassat till Lgr 11. Målgrupp: Förskola - årskurs 3 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Vi gör musik. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-dokumentet som finns längst ned på denna sida. Många barn gillar att göra musik på enkla sätt, exempelvis att sjunga och klappa rytmer med händerna. Ett sätt att förstärka och utveckla denna lust för musik är att låta dem designa och konstruera enkla musikinstrument. Det är meningen att smågrupperna också ska utveckla rytmer och enkla melodier samt arrangera delarna till en helhet. Arbetsområdet innehåller både arbete i grupp, då gruppen bl.a. bestämmer vilka musikinstrument som ska konstrueras, och individuellt då de gör sitt eget musikinstrument. Hämta undervisningsmaterialet "Vi gör musik" Vi gör musik (pdf, 4,4 MB) För att öppna pdf-dokument behövs programmet Adobe Reader som är gratis. Arbetsområdets koppling till kursplanen Genom att arbeta med Vi gör musik!

Kraft och rörelse i lek! | Annas Klassrum Den här terminen började jag med ett arbetsområde i no som handlade om kraft och rörelse i lek. Min pp för arbetsområdet hittar du här! Vi började med ett besök i en lekpark i närheten av skolan. Vi valde sedan att börja med gungan och titta närmare på den. I den här boken finns lite tips och försök som går att koppla till temat. När begreppen kraft, tyngdkraft och friktion började sitta gick vi vidare till gungbrädan och balansgången. Fokus har varit att kunna förstå och använda oss av begreppen kraft, rörelse, tyngdkraft, jämvikt, balans och tyngdpunkt när vi pratar om lek i gungor, rutschkana, gungbräda och balansgång. Vi såg även på serien Superhemligt där de undersöker kraft, tyngdkraft, balans och friktion med olika bus. Förra veckan var vi i lekparken igen och vi gick runt och testade, pratade och försökte ”känna” på de olika rörelserna och krafterna. Väl hemma i klassrummet fick eleverna sin bild.

teknikochnatur Beskrivning: En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen. Utrustning: En lekplats. Om man vill kan man ta med något av måttband och tidtagarur (t.ex. mobilens), föremål att släppa eller rulla, en liten slinky som kan ändra längd när den gungar, en flaska med lite saft eller kaffe. Ålderkategori: Förskola,Grundskola 1-3,Grundskola 4-6 Typ av resurs: Praktiskt arbete: experiment/laboration inomhus. Mål i förskolan: Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Detta material har utarbetats av: Ann-Marie Pendrill, NRCF. Kommentera » Tipsa en kollega »

THE PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM FLIPBOOK by TeachToTell THE PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM Your students will have as much fun as mine did in assembling this flipbook featuring the nine planets of the solar system. WHAT'S INCLUDED: * Flipbook templates in blackline to print. * Flipbook templates in color to print. * Solar System Vocabulary Cards HOW TO ASSEMBLE: You can choose either of the three options. A. Print out the templates in blackline. Cut around each template and assemble from smallest to largest template or as per order of planets. B. C. ** Templates can also be glued in notebook at the top end one above the other (start with Pluto) for interactive notebooking. ** Have students refer to books, websites, and videos on the planets to record information. ************************************************************************ This resource is included in the bundle:THE SOLAR SYSTEM BUNDLE - PLANETS AND PHASES OF THE MOON ************************************************************************** Thank you for stopping by!

Related: