background preloader

Årscirkel

Årscirkel

http://www.skolplus.se/lessons/arscirkel

Related:  Rymdenårstider

Så fungerar lövens olika färger Naturen anpassar sig nu till vintern och därför ändrar trädens blad sina färg och faller av. De olika färgerna skapas av ämnen i bladen. Vissa finns där hela tiden medan andra färger bildas och ökar vid rätt väderlek. Studi Hos oss på norra halvklotet är somrarna ljusa och varma med långa dagar. På vintern är tvärt om, dagarna är korta och det är kallt och mörkt. I Sverige har vi 4 årstider, vinter, sommar, vår och höst. Varför har vi årstider? Det beror på att jorden snurrar runt solen, ett varv på ett år, och att jordklotet lutar något. På sommaren lutar Sverige mot solen, vilket gör att det blir varmare, vi har sommar. 6 månader senare i dec. har jordklotet flyttat sig ett halvt varv och Sverige lutar då bort från solen, det blir kallare och vi får vinter.

Träna klockan 4 sekunder sedan: Någon fick alla rätt på nivå 7. Fem i som tog 10 minuter. 27 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 2. Halvtimmar som tog 2 minuter. Årstider och årstidsväxlingar - Mia Kempe Nu när många av oss går runt och fryser blir vi påminda om årstiderna. Både barn och vuxna kan behöva en påminnelse om att det krävs lite olika kläder under olika årstider. I årskurs 1 brukar jag arbeta med årstiderna och hur djur och natur förändras och anpassar sig efter dem. Ett ganska enkelt sätt att göra detta på är att välja ut ett träd i närheten av skolan och dokumentera vad som händer med trädet och området runt det under ett år. Vi brukar också välja ut ett fotografi för varje årstid.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Hur har djuren det på vintern? Det största problemet djuren har på vintern är inte i första hand kylan utan det svåra är bristen på föda. De djur som är aktiva under vintern har dessutom ett stort behov av energi för att klara kylan. För de djur vars naturliga föda blir svåråtkomlig eller helt försvinner på vintern är ofta alternativet att flytta söderut. Andra sover sig igenom vintern antingen genom att sänka kroppstemperaturen och ämnesomsättningen och därmed minska behovet av energi, till denna grupp hör bland annat igelkotten och fladdermusen.

Science Experiment: Why Do Leaves Change Colour? Science experiments for kids are big in our home. My kids love them – and so do I. While teaching Kindergarten I made science experiments a priority. Kids are so naturally curious about the world around them and science experiments bring this learning fully to life. This is my ABSOLUTE favourite science experiment of all time (oh yes, I promise it is THAT GOOD!)

Four Seasons Tree Craft With Template - Easy Peasy and Fun We have a wonderful four seasons tree craft template to share with you, this one can fold nicely into a 4 seasons book or you can assemble it together to stand on it’s own. Print our template, there are more versions, and have the kids get creative with their seasons. *this post contains affiliate links* We thought a nice little four seasons tree craft would be a nice addition to exploring and learning about the seasons of the year. This can be a fun four seasons craft for kindergarten, as well as for preschoolers although assistance from parent or teachers will be needed.

Related: