background preloader

Behov för IKT i skolan!

Behov för IKT i skolan!
Denna text är publicerad i tidningen Datorn i Utbildningen för vilka jag skriver krönikor.Tåget går när det gäller skolans digitalisering och alla måste hoppa på NU. Fortfarande är det inte helt ovanligt att det på skolor saknas både fundament för att bygga sin digitala verksamhet på och insikter om vad som måste vara på plats för att de ska börja röra sig framåt. Jag har valt att göra en mycket förenklad bild som kan illustrera vad som bör göras, vad som behöver vara på plats, för att hinna med avgången. En behovspyramid för att IT i skolan helt enkelt. Den kan förstås sakna element och den kan vara fel på många sätt. Saker kan komma i en ordning som uppfattas fel och något kanske helt saknas. Skolan ska inte digitaliseras för att några av oss tycket att det vore kul eller att få utlopp för ett teknikintresse. Wi-Fi/Trådlöst nät De flesta skolor har ett trådlöst nät. Digital infrastruktur För att undervisningen ska fungera i ett digitalt sammanhang måste skolorna utrustas. Fortbildning

http://edwardochskolutvecklingen.blogspot.com/2015/06/behov-for-ikt-i-skolan.html

Related:  IKT-strategiBra BloggarSkolutveckling

DATORN i UTBILDNINGEN Under våren avslutades forskningsprojektet Unos Uno - som under tre år studerat skolor som infört en dator till varje elev. I samband med detta utkom antologin Att förändra skolan med teknik, Åke Grönlund, med olika perspektiv på utvecklingen. DIU publicerar här ett avsnitt ur antologin författat av Edward Jensinger. Nästa avsnitt av artikeln följer i höstens första DIU-nummer. Rektors roll i en 1:1 skola (eller i alla skolor) Homonymer Jag hade lagt undan H schemat. Var lite fundersam på det här med Homonymer. Hur skulle dessa ettor förstå och kunna arbeta med dessa ord.

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan.

Names in a Hat Åh, vad jag älskar dessa appar! Fick igår tips av Viveca (som i sin tur fått det av Andreas) om en liten app (billig) som heter Names in a Hat. Det är en enkel app som ger nya möjligheter till lottning. I mitt fall tänker jag som första steg använda den för placering i klassrummet. Man "shake, shake, shake" lite och så kommer det ett namn upp och vips så har man placeringen klar i klassrummet - inga tråkiga lottlappar här inte. Jag har skapat två grupper, en killgrupp och en tjejgrupp i min klass och jag ska göra en blandad grupp också.

Fleischer Kompetensutveckling Några insikter i försommarvärmen. Jag har under senare tid föreläst en hel del kring min forskning om IT i skolan och särskilt då en-till-en. I avhandlingen är jag glasklar över att den egna datorn är helt nödvändig (något som fick min opponent att få hicka – han ville snarare kalla datorn ett kultföremål). Min forskning visar upp en bild kring en-till-en där eleverna upplever att de lär sig mer och bättre, men det finns inga belägga för det. Det är min oemotsagda uppgift att återge detta utan förvanskning.

20 appar för åk4-9, öva engelska En fråga som jag ofta stöter på är appar för äldre elever. Det finns många bra pedagogiska appar till yngre elever som också skulle kunna användas till de äldre eleverna om det inte vore för den naiva layouten och hejaropen med småbarnsröster… Superbraaaa!!! För att fånga de äldre eleverna behövs en helt annan layout för att de ska tycka att det är ok, även innehållet måste spegla de äldre elevernas intressen och vardag. Jag har nu dammsugit AppStore och hittat 20 appar som jag tycker skulle kunna fungera för de lite äldre eleverna från åk4-9. Har du fler förslag får du gärna lämna en kommentar under inlägget. Per Kornhall: Digitala läromedel – när, hur och varför? #framtidenslaromedel Under två dagar i oktober samlades drygt 400 lärare, pedagoger och skolutvecklare på konferens “Framtidens Läromedel” i Solna utanför Stockholm. Det här blogginlägget är baserat på föreläsningsanteckningar och toppas med några av mina egna reflektioner. Per Kornhall, debattör, författare och oberoende konsult Digitala verktyg – inte OM utan HUR

Nationellt forum för digitalisering av skolan Forumet är en plattform för dialog kring utmaningar och konstruktiva lösningar gällande skolans digitalisering. Det inrättades hösten 2013 och har sitt kansli lokaliserat på SKL. Den första fråga forumet tagit sig an är att ta fram en nationell strategi för skolans digitalisering under det första halvåret 2014. Kunskapsvägg åk 1-3 Har fått förfrågan om skylten som det står Vår Kunskapsvägg på samt trädet med ugglan i som sitter mitt i på denna bild. Hittar skylten i datorn men tyvärr inte trädet. Den som vill ha skylten kan klicka på den här nedan och sedan spara ner den eller skriva ut direkt. När jag gjorde kunskapsväggen tidigare hade jag inte Svenska som andraspråk och Modersmål med. Det har efterfrågats av flera men tiden har inte räckt till förrän nu. Då jag använt Infomentors magasin Heja för kunskapskraven i svenska, matematik, no och so tidigare har jag gjort det även nu till Svenska som andra språk för att det skulle bli lika.

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” – och ett mer flexibelt – ”Så här är det just nu. Det här kan jag förbättra!”

Related: