background preloader

How to write BlackOutPoetry by @annikasjodahl

How to write BlackOutPoetry by @annikasjodahl

https://www.thinglink.com/scene/656585331167985664

Related:  Sv SvASvenska/språkWrite in EnglishPoetry

Kreativt klassrum med blackout poetry Det är en ljusfattig eftermiddag i ett klassrum i Järvenskolan. I boktraven på katedern ligger romanerna Törnfåglarna, Du och jag, Marie Curie, och ytterligare några böcker med romantiska omslag. Eleverna i åttan har varit och simmat och droppar in våta i håret. Uttrycksformer (Skolverket -texttyper m.m.) Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningVad innebär en språkutvecklande undervisning? Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna.

Blackout poetry – poesi som engagerar Poesi nämns i kursplanen i engelska, men jag tycker det är svårt. Som elev tyckte jag alltid att det kändes krystat att klämma fram något, jag tror att det är därför jag själv tvekar att plocka in det. Jag ställer liksom själv in mig på att eleverna ska protestera. Men så kom ett så bra tips från fantastiska Annika Sjödahl som jag bara var tvungen att prova, ett tips som från början kom från kållegan Cecilia Lind. Succé! Upplägget handlar om Blackout Poetry, ett sätt att skriva utan att skriva. Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran Varför sekvensbilder? Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt.

Unga Reportrar - för ett hållbart samhälle Elever undersöker hållbarhetsfrågor och gör reportage– och deras budskap sprids! Vad betyder ett hållbart samhälle för unga idag? Vilka utmaningar tycker de är viktigast att vuxenvärlden tar sig an? Vilka tankar och lösningsförslag har de? Unga Reportrar är Håll Sverige Rents skolprogram som ger högstadie- och gymnasieelever en unik möjlighet att undersöka olika hållbarhetsfrågor och producera egna reportage om dem – skrivna eller i digital form. Fem av klassens reportage kommer att publiceras i Unga Reportrars nättidning och spridas i Håll Sverige Rents många nätverk. Grafisk roman och poesi - hur hänger det ihop? Jag har haft den stora förmånen att få delta på NCS (Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling) höstkonferens. Som vanligt fick jag med mig en massa nya tankar och idéer och en del av dem omsatte jag direkt i min egen undervisning. Du ska snart få ser hur! Under konferensens andra dag fick jag bland annat lyssna på Stefan Lundström, som pratade om det vidgade textbegreppet och elevernas textvärldar utanför undervisningen, och Katarina Lycken Rüter, som lyfte Shaun Tans Ankomsten och den funktionella grammatiken. De här två, Lundström och Rüter, fick mig att börja reflektera. Med mina ettor på Bygg- och anläggningsprogrammet arbetar jag just nu med ett arbetsområde som heter "Jag skriver i dina ord!".

Veckans nyord: svajpa Vad är det egentligen vi gör när vi använder en pekskärm? Sveper eller kanske drar med fingrarna? Eller svajpar? Länge räckte det med att trycka och knappa på mobiltelefoner. Skönlitteratur med helt nyanlända elever – går det? Ibland får jag höra att det inte går, att eleverna måste lära sig fler ord först, att de ändå inte skulle förstå. Men, jo! Det går! Publicera elevernas böcker Micke Kring och gänget på Årstaskolan har gjort många roliga och intressanta projekt. Jag gillar särskilt deras olika kanaler där elever får möjlighet att publicera arbeten. Så… kan Årsta kan väl Arboga… hem och snickra på en enkel portal. Just enkelheten var central när jag började skissa på upplägget.

Publicera mera – elevexempel Just nu skriver mina sjuor långa berättelser på temat Vilse i skogen. Vilse är ett romanprojekt i sex delar där eleverna tränar på parallellhandling och att skriva olika typer av texter: DEL 1: Inledning där fokus ligger på att läsaren ska fatta tycke för huvudpersonenDEL 2: Efterlysningen där en poster med tydlig information skapasDEL 3: Ensam i skogen där eleverna tränar på miljöbeskrivningDEL 4: Vårdnadshavare resonerar om sitt barn i en dialog (där föräldrarnas tillstånd gestaltas)DEL 5: Dramaturgin stegras när huvudpersonen hamnar i en skogsbrandDEL 6: Vårdnadshavare följer räddningsinsatsen och nås av ett besked (avslutning)

Karin Bojs: När vårt språk kom hit Nya rön som blev offentliga i veckan har i princip löst en fråga som forskare har tvistat om i hundra år: varför halva jordens befolkning talar indoeuropeiska språk. Den senaste tiden har det tidiga 1900-talets rasbiologi fått mycket uppmärksamhet. Sveriges television sände nyligen en dokumentär av Maja Hagerman om rasbiologisk dokumentering av samer. Björn af Kleen här på DN har skrivit reportage om Karolinska institutets samling av skallar.

Related: