background preloader

How to write BlackOutPoetry by @annikasjodahl

How to write BlackOutPoetry by @annikasjodahl
Related:  Sv SvA

Kreativt klassrum med blackout poetry | Alfa Det är en ljusfattig eftermiddag i ett klassrum i Järvenskolan. I boktraven på katedern ligger romanerna Törnfåglarna, Du och jag, Marie Curie, och ytterligare några böcker med romantiska omslag. Eleverna i åttan har varit och simmat och droppar in våta i håret. – Kan du riva åt mig, jag har sönder sidan annars. Susanna Silow slår upp den bok eleven pekar på, river försiktigt ut en sida och räcker henne den. Trots att klassrummet är livligt och pratsamt sitter redan flera elever tysta i bänkarna, lutade över utrivna sidor, det vill säga arbetsmaterialet. En elev räcker Susanna Silow en omskapad boksida. – Titta vilken effekt man kan få fram, säger läraren. Nästan all text är svärtad. Jag är ledsen/så hemskt ledsen/hela tiden/Hon tittade ut genom fönstret/Nu vill jag bara tillbaka. Eleven som läste ser sig omkring. – Vad hemsk den var. En diskussion vidtar mellan läraren och några elever om hur dikten kunde bli så sorglig i sin korthet. Denna bundna form lämnar utrymme för fantasin.

All Things Topics - Home Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran Varför sekvensbilder? Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt. Det finns säkert en mängd olika sätt som man kan använda sekvensbilder. Hur kan jag använda sekvensbilder? Sekvensbilder, eller foton kan användas på olika sätt: Med sekvensbilder kan eleverna: # Lägga en berättelse i kronologisk ordning och skriva eller prata till. # Träna på att återberätta och använda annat tempus och tidsord som först, sedan, efter en stund, till slut osv. # Reflektera över hur man kan göra och inte göra. # Formulera egna frågor till bilderna. Tips! Lycka till!

Pernilla's English Classroom Grafisk roman och poesi - hur hänger det ihop? Jag har haft den stora förmånen att få delta på NCS (Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling) höstkonferens. Som vanligt fick jag med mig en massa nya tankar och idéer och en del av dem omsatte jag direkt i min egen undervisning. Du ska snart få ser hur! Under konferensens andra dag fick jag bland annat lyssna på Stefan Lundström, som pratade om det vidgade textbegreppet och elevernas textvärldar utanför undervisningen, och Katarina Lycken Rüter, som lyfte Shaun Tans Ankomsten och den funktionella grammatiken. De här två, Lundström och Rüter, fick mig att börja reflektera. Med mina ettor på Bygg- och anläggningsprogrammet arbetar jag just nu med ett arbetsområde som heter "Jag skriver i dina ord!". Under dagens lektion var tanken att eleverna skulle få skriva egna dikter som en replik på en annan dikt MEN efter konferensen tänkte jag om. Jag plockade ut tre bilder och till varje bild kopplade jag en ordklass (substantiv, verb och adjektiv). Hur gick det då?

Christmas Stories Merry Christmas & Happy Holidays from American Literature! Enjoy Christmas with your family! Here are some favorite Christmas stories for you and your family to enjoy this holiday season. The Little Match Girl - Hans Christian Andersen The Gift of the Magi - O. Henry Merry Christmas - Stephen Leacock Papa Panov's Special Christmas - Leo Tolstoy The Elves and the Shoemaker - The Brothers Grimm The Other Wise Man - Henry Van Dyke The First Christmas Tree - Henry Van Dyke A Kindapped Santa Claus - L. The Last Dream of Old Oak - Hans Christian Andersen 'Twas the Night before Christmas - Clement Clarke Moore The Christmas Masquerade - Mary E. A Burglar's Christmas - Willa Cather A Dream-story: The Christmas Angel - Henry Van Dyke Christmas Every Day - William Dean Howells A Christmas Carol - Charles Dickens What Christmas is as We Grow Older - Charles Dickens A Child's Christmas in Wales - Dylan Thomas Christmas or The Good Fairy - Harriet Beecher Stowe The Christmas Wreck - Frank Stockton Christmas Books

Gestaltande beskrivningar by Johan Rasmusson on Prezi The Twelve Memes of Christmas : a seasonal homework challenge To keep your students busy over the holidays (if you have holidays in your teaching context, and if not you may just want to add a bit of seasonal fun to classes in December) and to practise some digital remix literacy, here's a little challenge. As you can see, it's based on the carol, The Twelve Days of Christmas, and to introduce the challenge and get into the remixing mood, there's nowhere better to start than the song itself and some Youtube parodies. For the original song there's a very kitsch karaoke version here (and lots of others to choose from if you want something a little less chocolate box). Once your students have got the hang of the original song (if they don't know it already), then you can move on to the parodies. On the first day of Christmas my true love gave to me a flat screen plasma TV.On the second day of Christmas my true love gave to me, two Wii remotes and a flat screen plasma TV.On the third day of Christmas my true love gave to me, three Mario Bros games!

Makete.se - dramaturgi i lärande BATTLESHIP: IRREGULAR VERBS Much to learn, you still have. – Joda. Despite the evidence that the number of irregular verbs is declining in the English language, there is no danger they will disappear, and the struggle will continue. There are many attempts to find a shortcut in learning irregular verbs, yet with all the options and “magic tricks” available, learning these verbs requires much memorization, drilling and practice. Today I will show how I use the Battleship game to drill and practise irregular verbs in a fun way. Before the game: Each player will need two 10×10 grids – one with irregular verbs in each square, and one blank grid. Click the Grids to download them. The players then mark where they want to place their ships by circling rows, horizontally or vertically. Each player’s fleet consists of the following ships: 1 aircraft carrier – 5 squares 1 battleship – 4 squares 1 cruiser – 3 squares 2 destroyers – 2 squares each 2 submarines – 1 square each How to play: some more games with irregular verbs from Engames.

Anne-Marie Körling

Related: