background preloader

Typo

Typo
Related:  kristinaklemptPresentationsResurser: gör eget material

Cut-Up Machine The CutUp Machine mixes up the words you enter in a form, a la William S. Burroughs and the Dadaists. This creates new and often surprising juxtapositions of words that can inspire creativity. 1. Type or paste some text into the field below.2. Click "Cut It Up". Your cut up text will appear below. Download the CutUp Machine WordPress Plugin! The Cut Up Technique Cut-up is performed by taking a finished and fully linear text and cutting it in pieces with a few or single words on each piece. The History of Cut Ups A precedent of the technique occurred during a Dadaist rally in the 1920s in which Tristan Tzara offered to create a poem on the spot by pulling words at random from a hat. Burroughs cited T. Gil J. Also in the 1950s, painter and writer Brion Gysin more fully developed the cut-up method after accidentally re-discovering it. Gysin introduced Burroughs to the technique at the Beat Hotel. Argentine writer Julio Cortazar often used cut ups in his 1963 novel Hopscotch. Musical influence

emaze - Online Presentation Software – Create Amazing Presentations glowtxt.com, The best glowing text generator instaGrok.com Print Custom Sticky Notes with Google Slides Post-it and other brands of sticky notes are put to good use everyday by teachers and students. The Post-it website has a page filled with resources for teachers, and they have a really cool iOS app for digitizing, sorting, and sharing square sticky notes. Those small pieces of paper that can be attached, easily removed, and repositioned can be even more useful when you print on them. While there is a printer designed to print sticky notes, you can send sticky notes through the printer you already have. You’ll need a template for printing, and I just so happen to have one for you. Skip ahead to see loads of ideas for printed sticky notes. The template is in Google Slides.

Doctopus - New Visions CloudLab Doctopus allows you to easily set and control access levels for individuals and for the whole class on assignments. Create student assignments templates in Google Drive, and then distribute them based on individual student level and need. Doctopus allows the teacher to set student access permissions to assignments on a whole class level(student to student) as well as an individual level. Create assignments that grant view-only or comment-only privileges to the rest of the class for peer review protocols. Celebrate student work by enabling view-only access to all student assignments where students can view without editing their classmates work. When assigning a due date, use Doctopus to set it and forget it! Teachers can now use Doctopus with Google Classroom distributed assignments.

Logo Design and Name Generator Bildverktyg Med Papunets bildverktyg kan du skapa bildmaterial och skriva ut det. Öppna bildverktyget I bildverktyget ingår nästan 27 000 bilder: 2 700 fotografier, 3 700 ritade bilder, 1 100 Mulberry-bilder, 6 000 ARASAAC-bilder, 11 000 Sclera-piktogram och nästan 2 000 ritade tecken. Du kan också använda dina egna bilder. Med bildverktyget kan du skapa bildmaterial och skriva ut det. Du kan skapa sekvenser av bilder och motiv som lämpar sig för sånger, ramsor, spel och lekar med mera. Det är lätt att ändra på sidans utseende, inställningarna för bilderna och bildtexterna, och göra egna bildtexter med hjälp av bildverktyget. Så här använder du bildverktyget Skriv ut broschyren om bildverktyget PDF Creative Commons License Bilderna i Papunets bildbank och bildverktyg är licensierade som ”Erkännande, Icke-kommersiell, DelaLika”. Den ursprungliga källan är Papunets bildbank, www.papunet.net och dessutom ska bildens upphovsman nämnas. Källa: Papunets bildbank, www.papunet.net, Päivi Honkonen. Bilder

Så kan betygssystemet förbättras De flesta lärare är positiva till att det införts fler betygssteg men majoriteten anser att kunskapskraven är otydliga. Skolverkets utvärdering visar också att många lärare upplever problem med tröskeleffekter - att elever inte kan få ett högre betyg för att de inte uppfyllt enstaka delar av ett kunskapskrav. - Många lärare tycker att betygssystemet slår hårt mot vissa elever och elever upplever att deras betyg avgörs av enstaka svaga prestationer. Därför presenterar vi flera förslag till förbättringar. En av åtgärderna kan börja användas redan nu i vårens betygsättning, säger Karin Hector Stahre, enhetschef på Skolverket. Utvärdering visar på problem Den nya betygskalan med A-F och kunskapskrav för betygsstegen A, C och E infördes 2011 som en del i regeringens reform med nya läroplaner och kursplaner. En majoritet av lärarna är positiva till att fler betygssteg har införts eftersom de anser att det möjliggör en mer rättvis betygsättning. Åtgärder för bättre betygssättning

Related: