background preloader

Lektionsförslag: Lek med några ord, muntligt och skriftligt

Lektionsförslag: Lek med några ord, muntligt och skriftligt
Related:  Blogs/ Skolutveckling

Dystopier att bli glad av! - Uppsala Dystopier anses som svårläst och tung science-fiction litteratur, men det stämmer inte alls. En dystopi kan vara allt från ett urspännande äventyr i en kaotisk värld till en svidande samhällskritik där civilisationen lever under förtryck i vidriga förhållanden. Det är en litterär genre som slår hårt mot orättvisor och som varnar för hur vårt beteende i dag kan påverka vår framtid. Motsatsen till utopi Dystopier är en populär genre, främst inom science-fiction, som funnits väldigt länge. Termen utopi härstammar från Tomas Mores roman Utopia, som kom 1516. I den här tanken finns ett stort problem; för att uppnå ett samhälle där inga problem finns, måste alla individer ge upp sin frihet och egna tankar. Kraftfull samhällskritik Att beskriva en dystopi i en roman, film eller musiktext är ett oerhört kraftfullt sätt att kritisera samhället. Skräckvisioner Dystopiska verk beskriver ofta sin samtid, men lägger den ofta som en skräckvision av framtiden. Tonys dystopifavoriter

Liste der Unterrichtsmethoden – Wikipedia Unterrichtsprinzipien[Bearbeiten] Unterrichtsprinzipien sind allgemeine Vorstellungen von Unterricht (z.B. lehrerzentriert oder schülerzentriert), die sich in unterschiedlichen Verfahren realisieren lassen. Unterrichtstechniken[Bearbeiten] Unterrichtstechniken dienen dazu, unterrichtliche Prinzipien in der Realität umzusetzen. Sozialformen[Bearbeiten] Medien[Bearbeiten] Die Wahl des Mediums ist ebenfalls eine methodische Entscheidung. Siehe auch[Bearbeiten] Literatur[Bearbeiten] Maiko Kahler (Hrsg.), Falko Peschel, Boris Pfeiffer: Selbstorganisiertes Lernen als Arbeitsform in der Grundschule: Situative Frischkost nach 40 Jahren Arbeitsblatt-Didaktik. Einzelnachweise[Bearbeiten]

Dystopier vittnar om bokens sprängkraft När litteraturen i dag diskuteras tycks striden först och främst stå mellan dem som tillskriver den stora värden, nu hotade av snabba medieteknologiska förändringar, och dem som finner både värdena och hotet betydligt överdrivna. Åsikten att litteraturen bör övervakas på grund av sin farlighet är mindre vanlig. Men det är värt att påminna om att denna tanke globalt har stor utbredning och att litteraturen i terrorismens tidevarv på gott och ont har stor sprängkraft. Härifrån är steget inte långt till slutsatsen att litteraturen är särskilt lämplig som kanal för propaganda. Också denna uppfattning har lyst med sin frånvaro i debatten. Mycket tyder dock på att vi i förhållande till litteraturen har försjunkit i ett vaneseende, som gjort oss blinda för dess kapacitet – positiv såväl som negativ. En föga uppmärksammad diskussion som pekar ut litteraturens stora värde lika tydligt som dess farlighet förs i den dystopiska romantraditionen.

En läsande klass Nya sköna världar – nya sköna gudar | SvD Var mellankrigstidens totalitära ideologier – italiensk fascism, tysk nazism och rysk bolsjevism – ett slags religioner? Det menar somliga historiker, som studerat dessa rörelser. I sin inflytelserika bok ”Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista” (från 1993, senare utgiven på engelska under titeln ”The Sacralization of Politics in Fascist Italy”), presenterade den italienske historikern Emilio Gentile en tolkning av den italienska fascismen som en ”politisk religion”. Senare har Gentile och andra utvidgat denna tolkning till att även omfatta nazismen och kommunismen. Sekulariseringen under 1800-talet hade skapat ett tomrum, sopat bort gammal tro och undergrävt förut trygga institutioner, lett till rotlöshet och desorientering. De icke-demokratiska rörelserna, som annars inte hade frihet och självständigt tänkande på sitt program, betonade att människan har möjlighet och skyldighet att själv forma sin framtid.

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Deltagarna arbetar enskilt med olika uppgifter före eller mellan träffarna. Förslag på arbetsgång Film

En studie i dystopier! | Boktycke Idag är det premiär för en ny kategori på Boktycke, nämligen En Studie i. Som det låter på namnet så behandlar jag ett tema eller genre i månaden och skriver vad jag uppskattar och inte uppskattar inom det ämnet. Kommer även att ge tips på böcker och tar upp vad jag själv har för manusidéer om jag någonsin skulle skriva en bok i den här genren. Var beredd på ett långt inlägg! Observera att allt jag skriver är här mina högst personliga åsikter och inte någon universell sanning. I det här inlägget röstade ni fram om att ni var mest intresserade av att läsa om dystopier, så nu kör vi! Vad kännetecknar en dystopi Enligt wikipedia så betyder begreppet dystopi en negativ samhällsvision. Divergent av Veronica Roth blev framröstad som år 2011s populäraste bok på den populära boksajten Goodreads. Subgenre som jag serEftersom det har kommit ut så många dystopier under de senaste åren så har allt fler subgenre dykt upp. 1. 2. 3. Vad jag uppskattar hos en dystopi Allmänna favoriter 1. 2. 3. 4. 5. 1.

4-6. Klasse, Muttersprachenunterricht: Weihnachten | Unser Deutschunterricht In unserem letzten Muttersprachenunterricht hatten wir noch einmal eine Übersetzungsübung. Hier mussten die Schüler anwenden, was sie während des Halbjahres gelernt haben, und gleichzeitig deutsche Weihnachtswörter üben. Ich füge die Übung mit Lösungsvorschlag bei: Heiligabend in D_Übersetzungsübung Was wir beim Lösen noch einmal besprochen haben: Perfekt/ImperfektPerfekt mit seinSatzbauWortschatz (”Weihnachtsgeschenkausteilung” wird im Deutschen z.B. nicht verwendet; das Wort ”Weihnachtsabend” gibt es, aber es bedeutet nicht ”julafton”, …) Außerdem gab es Stollen und ein bisschen Weihnachtsmusik. Ich wünsche euch fröhliche Weihnacht:

Related: