background preloader

Geometriarbetet forsätter med stort engagemang

Geometriarbetet forsätter med stort engagemang
Eleverna i mina två fyror är nu mitt uppe i arbetet med geometri enligt följande planering som jag tidigare berättat om: Engagemanget är fortfarande stort och det bästa är att uppgifterna verkligen utmanar alla elever på deras nivå. De som tycker att det är svårt väljer lite enklare figurer att beskriva och jämföra. De som vill utmana sig väljer lite svårare och de beskriver också mer noggrant och exakt. Vi varvar arbetet med e-böckerna med genomgångar, övningar på begreppen, diskussioner etc. Eleverna har fått följande instruktioner kring vad de ska göra i sina geometriböcker: Min bok om geometri Framsidan Titel Min bok om geometriDitt mönsterDitt namn och din klass Insidan på framsidan Text som beskriver ditt mönster Uppdrag 1 Välj tre olika geometriska figurer.Lägg in en bild på figuren, skriv vad den heter och beskriv den med hjälp av matematiska begrepp som hörn, sida, parallell, rät vinkel. Uppdrag 2 Välj två figurer och jämför dem. Uppdrag 3

http://minundervisning.moobis.se/2015/04/28/geometriarbetet-forsatter-med-stort-engagemang/

Related:  Matematik - intressanta grejerMatteMattesmurfen

C är det nya godkänt? Det finns många svårigheter med kunskapsbedömning. En del av dem är av ren praktisk natur (som tidsbrist), en del är sådant som man behöver träna sig för att bli bra på (som att skapa bra uppgifter), och en del kräver att man har bra kunskaper om styrdokument (som vad som ska bedömas). Och så finns det svårigheter som verkar olösliga. Ett problem med kunskapsbedömning som följt med mig från de första kurserna jag undervisade är hur man ska behandla kunskap som (endast) uppvisas tidigt i kursen. Våra styrdokument säger ungefär följande:

Dimensioner av ett hälsosamt matematikklassrum - Vi har sett fem dimensioner som kännetecknar ett hälsosamt matematikklassrum” säger Alan Schoenfeld, professor i pedagogik och matematik vid University of California, Berkeley. I en intervju med Manya Raman Sundström, docent i matematikdidaktik vid Umeå Universitet berättar Schoenfeld om sina resultat och också om hur man kan använda sig av rika problem i undervisningen. De fem dimensionerna som kännetecknar ett hälsosamt matematiskt klassrum är undervisningens fokus och sammanhang, kognitiv efterfrågan, rättvisa, dialogen i klassrummet och bedömning. Särskilt viktigt är elevers delaktighet i det som sker i klassrummet och hur denna delaktighet ser ut menar Schoenfeld.

Engagerande geometrilektion i åk 4 Jag har precis inlett ett arbetsområde om geometri med mina fyror. Den planering jag gjort för området ser ut så här: Idag har jag genomfört en mattelektion som skapade stort engagemang, mycket matematiska diskussioner och många möjligheter för eleverna att använda matematiska begrepp. Vi har förmånen att arbeta med iPads 1:1 och idag utnyttjade vi bland annat Pages. Så här såg elevernas lektionsuppdrag ut (lektionsuppdrag publiceras på vår klassblogg och vi går självklart igenom uppdraget ordentligt tillsammans): Syfte med dagens arbete:

Begreppsbildning Jag var med i en diskussion om begreppsförståelse och blev inspirerad att skriva ner mina tankar om ämnet. För mig är begreppen det mest centrala i matematiken, utan begreppsförståelse är det väldigt svårt att tycka matematiken är roligt. Det blir lite som att flytta siffror fram och tillbaka om jag får raljera lite. Mitt intresse för matematikens begrepp väcktes när jag läste ”Svenska elevers matematikkunskapar i TIMSS 2007″ och boken ”Att förstå och använda tal”. I den första boken fastslog Bentley att begreppsförståelse kan leda till procedurförståelse men procedurförståelse leder inte alltid till begreppsförståelse.

Bedömningsstöd i matematik Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3 Nu finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Stöd för matematik - Kvutis Matematiklyftets syfte är att erbjuda lärare verktyg och metoder för att förändra och utveckla sin undervisning samt att hjälpa lärare att få syn på sin egen undervisning och att stärka den kritiska reflektionen kring de egna undervisningsbesluten. Detta skall ske genom kollegialtlärande med stöd av en lärportal och handledare. Utifrån aspekterna verktyg, självreflektion, kollegialt lärande och handledning finns här material främst från matematiklyftets moduler som har fått ett brett genomslag hos lärarna i Svedala kommun och som kan komma att anses vara en gemensam nämnare för kommunens matematikundervisning. Förmågor och kunskapskrav Verktygsbanken problemlösning Matematiska uttrycksformer I syftestexten i kursplanen för grundskolans matematik står det att eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Blommensbergsskolan Länkar Här kommer några bra länkar när du vill öva matte: Länken nedan är till gamla NP. andra tips på länkar: www.webbmagistern.se Formulär och formativ bedömning Den vanligaste frågan som jag får om Flipped Classroom är vad som händer om eleverna inte tittar på filmerna i förväg. Svaret är förstås att då går det inte så bra. För även om jag inleder lektionerna med en kort genomgång av de mest centrala delarna, blir det svårt för elever som inte har fått den teoretiska grunden genom filmen. Instuderingsfrågor i förväg För att säkerställa att alla elever verkligen tittar i förväg har jag börjat koppla uppgifter till filmens innehåll, som ska besvaras innan lektionen.

Organisation i klassrummet Organisation av det individuella arbetet I skärminspelningen nedan, förklarar jag litet om hur jag har lagt upp elevens individuella arbete i matte. Se det som ett exempel! Det finns många sätt att organisera individuellt arbete i matte, men försök alltid att sprida det som är svårt så mycket det går, genom att göra rutinuppgifter till något som barnen fixar själva.

Mattelektion om subtraktionsalgoritmen där alla elever var aktiva Den här veckan har jag haft en fantastisk lektion med båda min klasser i åk 4 om subtraktionsalgoritmen. Lektionens mål var att: Bli supersäker på alla steg i algoritmen.Träna på att analysera varför det blivit fel.Träna på att redogöra för tillvägagångssätt. Vi har tidigare träffat på Knatte, Fnatte och Tjatte som tyvärr ofta gör lite fel. Nu hade de gjort varsin subtraktion där det blivit lite tokigt. Jag visade eleverna en bild i taget och arbetsgången var följande:

Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du. De såg dem eller dem såg de? Brukar du också trilla dit och skriva fel lite för ofta när det kommer till de och dem? LÄS MER: Folkpartiet vill satsa på stavning efter eget stavningshaveriDet här klippet, av universitetslektorn Maia Andréasson vid Göteborgs universitet, från augusti i fjol förklarar så pedagogiskt att ingen inte kan förstå. Och här är delar av redaktionens bästa tips: 1.

Matteundervisning missar modellering Vilket är det bästa telefonabonnemanget, hur ska trafiken planeras eller varför inte: Hur många vargar ska finnas i Sverige för att upprätthålla en hållbar rovdjurspolitik? För en lång rad båda privata och samhälleliga problem är en matematisk modell själva grunden för att förstå och kunna lösa frågan, antingen vi är medvetna om det eller inte. I gymnasiets kursplan är också matematisk modellering ett centralt innehåll, som eleverna ska lära sig. Hur arbete med matematisk modellering ser ut i yrkeslivet och i skolan har Peter Frejd undersökt. Han är nybliven doktor i matematikdidaktik vid Linköpings universitet.

Prova Pejlo matematik gratis! Vill du få en snabb överblick av dina elevers kunskapsnivå? Använd Pejlo digital diagnoser. Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som snabbt ger dig en klar bild över hur din klass ligger till i matematik både på individ- och klassnivå.Under våren erbjuder vi dig och din klass att gratis prova Pejlo digitala diagnoser i matematik för åk 6 eller 9. Fyll i formuläret nedan. Från det att du har fått din inloggning (i regel skickas inloggningen nästkommande dag) är diagnoserna tillgängliga i tre veckor, ta med i beräkningen att sportlovet kan komma mitt i din testperiod.

Related: