background preloader

Ordens makt och modern teknik

Ordens makt och modern teknik
Dystopier är kända av eleverna genom böcker och filmer som Divergent och Hungergames. Ray Bradbury målar upp ett mardrömssamhälle i Fahrenheit 451 där brandmän har som främsta uppgift att anlägga bränder. Böcker och bokens försvarare är brandförsvarets primära måltavla. Resten av befolkningen har blivit passiva av nöjeskulturen och utgör därför inget egentligt hot mot makten. Två centrala frågor finns med i hela romanen: Hur är det ställt med yttrandefriheten? Parallellt med att i stora delar läsa högt för eleverna och resonera om bokens innehåll har vi gjort uppgifter som anknyter till bokens tema och elevernas vardag. Inledning – Vad är viktigt för dig? Yttrandefrihet är en självklarhet i Sverige idag, och vår tryckfrihetsordning skrevs redan 1766. Fundera på: Om vi inte har ord – kan vi då tänka? Vad är viktigt för mig – rätten att bestämma Försök att rangorna mest – minst viktigt. Yttrandefrihet i omvärlden Exempel på frågor till filmklippen: Vad känner du till om Malala? Min historia Related:  SOkollegialt lärande

47 historiska bilder som kommer få dig att tänka till. Nr 17 ger verkligen pe... Jens Filipsson Skribent Vill du se ditt innehåll gå viralt? I Delbarts Community kan vem som helst posta sina listor, favoritklipp & andra roliga saker! Till Communityn → Det sägs att en bild kan säga mer än tusen ord. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 23-åriga Evelyn McHale hoppade från 83:e våningen på Empire State Building och landade på en FN-limousine. Gillade du den här artikeln?

Malmö, Svedala – Alla behöver genrepedagogik Jag är ny på jobbet, både i Svedala kommun och som förstelärare. Jag har tidigare tittat på denna förstelärarblogg när jag arbetat i andra kommuner så att själv vara författare här nu är både ärofyllt men samtidigt en stor utmaning. Innan jag kom till Svedala fick jag höra att Svedala kommun är en kommun som ligger långt fram i skol– och pedagogiska frågor och då är det klart att jag funderar över vad jag kan jag bidra med till denna blogg? Mitt största intresse, som jag utvecklat under åren som lärare, är språk och då i synnerhet att arbeta språkutvecklande. Jag undervisar i en årskurs fyra på Kyrkskolan. 1 Vygotskys sociokulturella perspektiv, dvs att lära genom samarbete, arbeta i den närmsta utvecklingszonen och stöttning till eleverna 2 Hallidays systemfunktionella grammatik, lägger fokus på den sociala sidan och menade att språket utvecklas utifrån de funktioner som det har för människan. 3. Genrepedagogiken bygger på att arbeta utifrån cirkelmodellen. Förklarande text Fas 1 Fas 2

Grupparbeten… ;) | Fröken Evas skola Gillar ni grupparbeten? Jag är så där lagom förtjust i företeelsen eftersom det ofta kan bli lite sisådär med kvalitén och arbetet med det hela. Några elever i gruppen utgör basarbetarna och gör grovjobbet, någon slamsar runt och gör att läraren måste fokusera på ”fel saker”, någon är väldigt passiv och tyst och får inte heller så mycket gjort, någon gör det mesta och håller stenhårt i taktpinnen (förståeligt för annars blir inget gjort), några gnäller över att de inte fick bestämma någonting… Och till slut så redovisar gruppen ”sitt” arbete med att läsa innantill från texterna och både elever och lärare är mer än nöjda över att eländesarbetet äntligen är över… Nu var jag kanske mer än lovligt negativ tänker ni kanske? Nåväl, ibland är det liksom dags ändå, för det finns också vinster med grupparbeten. Jag inspirerades av Kerstin Dahlin i FB-gruppen SO i år 4-6, som i sin tur inspirerats av en annan person i gruppen (kommer inte ihåg vem dock!) Så, stort tack för inspirationen Kerstin!

Flipped Learning: The Big Picture Flipped Learning – Turning Learning Inside Out As we progress rapidly into the middle of the second decade of the 21st century, questions continue to be raised about how education addresses the ever increasing demands for change, integrating emerging technologies, and maximising the possibilities for every student. Teachers are searching for ways to focus on engaging students in authentic, complex and powerful problem solving experiences for learning, unpacking content and demonstrating understanding and knowledge. The day is a finite resource, and class times are small segments of that day, so there are limitations on how much more can be accomplished in that specified time. Flipped Learning for a Flipped World Educators recognise changes in the learning expectations of current students from previous generations – the millennial student who has grown up using rapidly evolving technologies and has instant information access, has less tolerance for traditional lecture style teaching.

Exit tickets | Tips och idéer för lärare På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass. Jag minns inte vem det var som tipsade mig om att använda exit tickets, men jag vill ändå sända ett tack. Kolla in de exit tickets jag använder (utskriftssnällare format). PS: När jag googlar på ”exit ticket” hittar jag exempel som tyder på att de används till lite mer omfattande frågor på annat håll.

Våga vara pluggis: Svenska hiphop Är du en av alla elever som sitter på lektionerna i svenska och funderar på varför vi inte lyssnar mer på hiphop i klassrummet? Då är du en av dem som detta blogginlägg vänder sig till. För jag har tänkt på en sak. Vi lärare pratar mycket om pedagogiska planeringar och jag tänkte i detta blogginlägg försöka ge er en förklaring till varför hiphop är en utmärkt rubrik och ett passande tema i svenskan. "Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. "Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. "Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier." Rappare leker med språket. Vad skulle du säga till Sivers om ni skulle snacka hiphop? Lyssna på radio och poddar om hiphop. Ps.

SVENSKA 6-9 Geologisk historia 11 500 - 10 700 år sedan. Bilden visar hur det såg ut för ca 11 200 år sedan. Den stora tappningen av Baltiska issjön torrlade massor av gammal sjöbotten. Bland annat bildades en sammanhängande landmassa från södra Sverige, över de danska öarna och ner till Tyskland. Till Bornholm fanns en landbrygga, och i Hanöbukten vittnar gamla tallstubbar på idag 35-50 meters djup om att strandlinjen då låg betydligt längre ut. Isen fortsatte att smälta eftersom klimatet blev varmare. Om vattnet varit sött eller salt syns tydligt vid analys av sedimentkärnor. Kiselalger eller s.k. diatoméer är encelliga mikroskopiska växter med skal av motståndskraftigt kisel som bevaras i sedimentet och som lever överallt där det finns fukt. Inlandsisen var tung och pressade ner jordskorpan. Läs mer: Yoldiahavet - en viktig parentes av Thomas Andrén, Artikel ur Havsutsikt 2003/2

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande? På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. Ett sätt att tillägna sig kunskap och färdigheter genom strukturerat samarbete kring frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att använda sig av olika utvecklingspaket. Skolverkets utvecklingspaket Skolverket har arbetat fram olika typer av material för lärare som vill utveckla sin undervisning så den blir mer språk- och kunskapsutvecklande. Läslyftet Läs- och skrivportalen - Läslyftet

Våga vara pluggis: Magiska ord Året är 1952 och du befinner dig i en magisk värld. Du har följt med på ett stort segelskepp som ska segla runt jorden. Skeppet kapsejsar och du hamnar på en ö. Du tror först att ön är öde men efter några dagars vandring kommer du fram till en by. I din kappsäck har du med dig tio ord. Läraren inleder med att läsa introduktionen ovan högt för eleverna. Utifrån ordmolnet arbetar klassen sedan med diskussionsfrågorna nedan. 1. 2. 3. 4.

Om att få eleverna att se språket och om wordle som verktyg för språkövningar... Jag funderar ofta på hur jag ska nå de elever som inte befinner sig där de vill vara rent språkligt, men som (trots stöd från mig) har svårt att ställa sig utanför sin text och se och förstå vad som behöver förändras eller utvecklas. Jag ser ju vad som kan utvecklas i texten rent språkligt, men det är bland det knepigaste i svenskundervisningen att lyckas med att få eleverna att se detta själva, tycker jag. Det är ju strategier man vill att de ska erövra! Hur kan jag få en elev se att hans eller hennes text är talspråklig, till exempel? Från ordnivå till meningsnivå Jag har tidigare berättat om hur jag arbetar med konkreta språkövningar i svenskundervisningen. På samma sätt kan jag själv träna med mina elever genom att plocka meningar direkt ur deras egna texter. Att närma sig texten under skrivprocessen Lekfulla sätt att få syn på sitt eget språk Jag brukar använda wordle på olika sätt, och eleverna tycker ofta det är roligt att prova detta i samband med skrivande. Åsa Relaterat

Related: