background preloader

Cirkelmodellen i alla ämnen

Cirkelmodellen i alla ämnen
Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Efter den här vitaminboosten är jag inte längre tveksam! Bryngelstorpskolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är ett av de centrala språkutvecklande arbetssätten som tas upp i boken. Cirkelmodellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. Under de senaste två månaderna har vi pedagoger prövat att överföra cirkelmodellen till vår egen undervisning och idag hade vi redovisning. Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Exempel: Matematik: Skriva en räknesaga Musik: Skriva en raplåt på åtta rader Engelska: Skriva en nyhetsartikel So/No: Skriva faktatexter om sport, vulkaner, länder m.m. Samtal om ord och begrepp är något som framträder tydligt i alla ämnen. Cirkelmodellen I den första fasen ska man bygga upp kunskap om ämnesområdet. Related:  Skriva

SKRIVPROCESSEN - Poster by Annika Sjödahl I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling. Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå. Sekvensbilderna kan även användas i modersmålsundervisningen, kartläggning och undervisning i moderna språk. Här kommer ett exempel på arbetsgång hur vi har arbetat med lässtrategin spågumman med sekvensbilder i en grupp med elever som har varierad skolbakgrund. Enligt kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre i LGR 11 ska eleven läsa bekanta och elevnära texter genom att använda lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt. Vi tränar på att förutspå med sekvensbilder som stöd. Eftersom jag vid det här lektionstillfället inte har studiehandledare förbereder jag mig genom att samtala med studiehandledarna och få spågummans uppdrag/roll förklarat och nedskrivet på elevernas modersmål. Vi kommer tillsammans fram till vad det ska stå till varje bild. Sedan jobbar eleverna enskilt genom att: Relaterade I "Alla inlägg"

På jakt efter spänning Win win. Inte bara eleverna blir inspirerade av skrivlektionerna, Karin Olsson känner att undervisningen har fått ett lyft.Foto: Anna-Lena LundqvistEn doft av blyerts ligger i luften när svenskläraren och språkutvecklaren Karin Olsson låser upp dörren till klassrummet efter lunchen. Det har förmodligen gått åt en del på förmiddagen när treorna skrev nationella prov på Skutehagens skola i Torslanda i västra Göteborg. Trots det ser de pigga ut när hon inleder dagens skrivlektion. – Ni har tänkt kring början och slut, ni har tänkt på karaktärerna och platsen i berättelsen. Klassen är inne i en period när de arbetar med berättande texter och eleverna har redan skrivit var sin text. – Den där stunden när man får som en film i huvudet. Halva klassen sitter i bänkarna, den andra hälften på golvet för att få en bättre vy av smarttavlan. – Ni känner igen den va? – Vi hade sett att det var en konflikt då, men hade det varit lika spännande? – Då blir de mer självständiga, säger hon.

The Grammar Casino | an ESL exercise to test grammar in a fun activity, editable game template Welcome to the grammar casino! If your grammar is solid, you can win it all or if not, lose your shirt. This is a great review game or can be used to target specific weak areas. The downloads: These are in .doc (Word) format so you can change the template to suit your language needs. Formatted A4 size: the grammar casino (full color) the grammar casino (b/w) Formatted Letter size: the grammar casino (full color) the grammar casino (b/w) How to play: Materials needed: 1 copy of the game board per student Students start with one hundred points Students read the first sentence. The line under each sentence can be used to rewrite sentences with a mistake in them or it can be used to translate correct sentences into L1. If students lose all of their points: You will have plenty of students that let it all ride every time.

Den magiska dörren -ett romanprojekt | Josef Sahlin Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar. Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Det finns antydningar till att antagonisten i den verklig världen påminner om fienden i den magiska världen. Det vore också roligt om du återkopplade till mig om ni använder materialet. Framsida – Hej!

English Worksheets Skrivmall till sommarpratare När vi gått igenom sommarpratens uppbyggnad och utformning är det dag att skriva egna sommarprat och spela in dem digitalt. Här får du en kom-ihåg-hjälp i hur talen utformas, byggs upp och förslag på hur och vad du kan skriva om. Du kommer också få lära dig mer om dramaturgin. Talets utformning Ditt prat ska vara anpassat för målgruppen P1 och ska därför spelas in digitaltDitt prat ska skrivas med anpassning för texttypen och innehålla en tydlig början, mitt och ett slut enligt dramaturgin.Ditt prat ska innehålla ord och uttryck för känslor. Skrivall till sommarprat För att få hjälp i ert skrivande kan ni använda er av denna skrivmall som en hjälp. Anslag Den första delen av berättelsen som etablerar en känsla och blir ingången till det du ska prata om. Du kan börja så här: En speciell händelse från högstadiet är… Så här känns det att sluta skolan… Om jag fick gå om nian skulle jag… Det känns speciellt att få berätta om… Jag är stolt över… Viktiga personer för mig har varit… Nu förstår jag…

Svenny Kopp - föreläsning om tjejer med ADHD & Autism | MrsHyper Äntligen fick jag se, höra och träffa henne. Lite starstruck kände jag mig allt. Fräckt överräckte jag också mitt egendesignade anteckningsblock. Hoppas hon gillar det : )Jag brukar rekommendera allt hon säger. Här hittar ni massor av Svenny Kopp: • Flickor med autism eller ADHD symtom tas inte på allvar • Flickor med ADHD får hjälp för sent • Skolan och vården missar flickor med ADHD • Forskning» och jag brukar rekommendera de föreläsningar som finns på nätet: • del 1 här» och • del 2 här» • UR Samtiden – Adhd – epidemi eller modefluga? Några slides kommer här, klicka på bilderna för att förstora. Detta är inlägg 44, dag 44 i intitiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 1 mars 2015. Du kanske också är intresserad av:

Anders & S rens skriv vningar Om du har läst våra skrivtips så vet du att vi ofta iakttar andra människor. Som författare har man alltid ögon och öron öppna för att se vad som inträffar, eller som nästan råkar hända. Det finns oändligt många händelser i böckerna som har hänt oss själva, någon vi känner eller som vi hört talas om. Att alltid ha en anteckningsbok till hands för att skriva ner idéer är vårt bästa tips. Ett annat väldigt bra sätt att träna på ditt eget skrivande är att läsa andras berättelser. Därför är det bra att läsa samma bok flera gånger. Det alltså bra att öva på sitt berättande. Här hittar du skrivövningar och ett arbetsblad att skriva ut (pdf).

Träningsbingo - veckoschemat som funkar! | MrsHyper Hur får man en datamästare, som avskyr tränare som bestämmer över en, att faktiskt träna? Jo, löftet om att få spela data utan att vi gnäller – om han fyller i träningsbingot. Vi föräldrar blev också inspirerade så vi gjorde ett eget – på samma papper för att kunna peppa varandra. Jag har redan fyllt i två och känner mig jätte nöjd, däremot blev min man lite stressad : D Och lillasyster (8) måste ju också få sitt med löfte om bio en gång i månaden. Här finns ett som du kan fylla i själv» Detta är inlägg 45, dag 45 i intitiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 1 mars 2015. Du kanske också är intresserad av: Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken: Den natten då Ronja föddes gick åskan över bergen, ja det var en åsknatt så att allt oknytt som höll till i Mattisskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och gömslen, bara de grymma vildvittrorna gillade åskväder mer än alla andra väder och flög med tjut och skrik runt rövarborgen på Mattisberget. Så här yttrar sig Mattis om sitt nyfödda barn: Bild gjord i appen Visual Poetry

#SETT2015 | Fröken Ann Så har jag då gjort min SETT-resa för i år. Det blev i form av en EdCamp, arrangerad av Skapaskolan, efter SETT i tisdags och en heldag på mässan i onsdags. I stort kan jag säga att mitt omfattande inlägg från förra årets SETT gäller än i dag. Vi vet så mycket om hur vi ska bedriva god undervisning och vilka metoder, verktyg, förhållningssätt vi bör applicera tillsammans med eleverna i vår undervisning. I princip samtliga föreläsningar jag lyssnat på det senaste året, som handlat om skola och skolutveckling, har i många aspekter innehållit samma ingredienser. BFL är detsamma som lärarens behov av att ständigt och aktivt utvärdera sin egen undervisning genom egen reflektion samt kollegialt lärande och observationer av andra. Vi gör allt detta i de mindre sammanhangen, i klassrummen. Lärmiljöer Både under tisdagens EdCamp och under onsdagen var lärmiljöer ett återkommande tema. Rummets utseende signalerar vilken typ av lärande som ska ske där. Den frågan blev ämnet för vårt bord på EdCamp.

Related: