background preloader

Socrative

Related:  cinahasselgren

Kan någon kan Canva Det är viktigt rama in lektionen med en början, ett innehåll och ett avslut. Anne-Marie Körlings tankar om att hålla i undervisningen som Ett glas vatten, där lektionens syfte och innehåll är genomtänkt, strukturerat och anpassat efter den elevgrupp läraren möter, fungerar bra som en metafor för detta. Tanken att ”hålla i sin undervisning” fungerar även för längre projekt. Jag gillar att rama in, paketera och rubricera de projekt eleverna håller på med. Hmmm… Så det är kanske därför projektbilderna har samma proportioner som skivkonvoluten… Brainstorming and Voting Amazingly Easy. Free Online Tool | tricider untitled 14 smarta kökslösningar när du ska renovera köket 1. Smarta lösningar för elkontakter. Behövs alltid fler kontakter än man tror. 2. En arbetsyta med integrerat sopnedkast. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bildkällor: vedum.se, decorpad.com, shelterness.com, topinspired.com, bhg.com, buzzfeed.com, remodelista.com, servicecentral.com.au, kitcall.com Inspirerad? 10 värsta misstagen när du planerar ditt nya kök 5 absolut vanligaste misstagen när vi ritar köket själv 16 rustika kök – köksinspirationen du behöver

Forskare vill revolutionera skolundervisningen Forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan förnyar sig och att inlärningsmetoderna moderniseras. På onsdagen presenterade en grupp inlärningsforskare på evenemanget SuomiAreena i Björneborg fyra nya teser som ska utgöra grunden för den nya undervisningen. Undervisning som ger upphov till känslor Den första tesen går ut på att beakta elevernas egna intressen och på så sätt komma i kontakt med känslorna. Det räcker alltså inte längre att enbart överföra information utan barnen ska få lära sig mera sådant som intresserar just dem. Om man lär sig för att man själv är motiverad så är man också redo att kämpa på då allting inte går som smort. Traditionellt har skolan koncentrerat sig på information, och känslor har åsidosatts trots att det är känslorna som reglerar inlärningen. - Att bli intresserad är en biologisk egenskap hos människan, men omständigheterna kan förlama intresset, säger Kristiina Kumpulainen, professor i pedagogik. Kreativitet och växelverkan istället för pluggande

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Vi är inte alltid på topp, även om vi kan sträva efter en bedömningssituation eller en utvärdering som är 100 % effektiv. Jag har lånat layouten och översatt en hel del från det här dokumentet: Tools for formative assessment. untitled <div class="container"><h1>Kahoot! needs JavaScript to work</h1><p> To use Kahoot!, you need to have JavaScript enabled in your browser. To enable JavaScript, please do the following: </p><ul><li><a href=" these instructions</a>.</li><li>Make sure you have the <a href=" browser</a>. You're using an old web browser unsupported by . Get my free accountSign up Not got an account? Sign in Unfortunately the browser you are using isn't supported. With your email Sign inSigning in… Please check your entries and try again. Sorry, it's not your fault but something has gone wrong. Lost your password? If you are stuck, please let us know. Or, with social media

Sommarens pjäser 2015 - Unga Radioteatern Det blir en magisk sommar i Unga radioteatern i år! Varje vardag kl 9.15 sänder vi våra sommarlovsföljetonger i P1, med start 22 juni och fram till 14 augusti. Du kan lyssna på vår sommarlovsteater via webb och mobil allt eftersom pjäserna sänds. Här får du överblick över alla pjäser som sänds i P1 under sommaren.

Baka Sockerfritt - Enkelt & Gott! - Baka Sockerfritt 2Owls – InOtherWords | TheBig6 | #visombärenförmåga ormulera Engelska åk4 Vi läser engelsk litteratur och arbetar med förståelsen. Jag har valt ut två e-böcker från Oxford Owl som vi läser och lyssnar på tillsammans. Först tillsammans på tavlan med en projektor och sedan enskilt via iPaden och med hörlurar. Förmågorna vi övar på är: – Att kunna tolka två texter, att förstå. – Att kunna använda och välja mellan olika strategier – Att kunna formulera egna meningar muntligt. – Att kunna samarbeta. Mål och Resultat? Arbetet handlar om att väcka nyfikenhet för det engelska språket och öka förståelsen. De aktuella förmågorna började vi arbeta med på svenskan, för att förstå. Fortsättning? Eleverna ska få spela in korta filmer med olika förklaringar till orden.

Related: