background preloader

Näringskedjor

Näringskedjor
Related:  NONO

Free Printable Timeline Template and Activity Inspired by Montessori When I visited a few Montessori schools for my son last fall, I fell in LOVE with the personalized timelines the children created that spanned the hallways. Teaching sequencing and passage of time to young children is a difficult concept, and Montessori’s use of timelines truly reinforces the abstract concept of time a concrete way for children. This timeline activity would also be a great culminating project for the months of May and June when we are wrapping up our academic years. This is a project that could truly adapt for all elementary grade levels: preschool through eighth grade. We’ve included, in this FREE activity, both the timeline template and the age labels (spanning from birth-age 15). Here are your free downloads (personal/classroom use only, please). Download here: timeline activity printables Download here: timeline labels (birth-age 15) Stay connected with us at The Classroom Creative:Take the time to make timelines!

Food Chain Stacking Cups Sunday, October 28, 2012 Food Chain Stacking Cups Awesome idea from Earth Mama's World: Food Chain game out of styrofoam cups! Just glue images on to your cups and write the name of the organism on the rim. Mix them up, have kids put them in order, and stack them!If you have older students, and are working with more complex wood webs, have kids stack cups in a pyramid shape, rather than nested. Posted by Erin Bittman at 6:04:00 AM Email ThisBlogThis! Labels: animals, food web, games, science 6 comments: Cindy deRosierJune 4, 2013 at 6:59 AMI'm the Editorial Assistant for Fun Family Crafts and I wanted to let you know that we have featured your project! Load more... Links to this post Create a Link Newer PostOlder PostHome

Forest Food Pyramid Project In this activity, you’ll create a food pyramid that shows whateats what in the forest. First, you’ll do some research on the plants and animals that live in your area to discover what food pyramids are out there in your local forests. From tiny plants to giant hunters, create a forest food web and discover what’s on the menu in the forest. Producers At the bottom of the food pyramid, you have the producers. What plants do the animals in your area like to eat? Primary Consumer A consumer is an animal that eats other living things in the forest. As you walk through the forest around your home, can you see any clues that tell you what animals like to eat the plants that you found? Secondary Consumer Now we come to the meat-eaters, or carnivores. What animals like to eat squirrels? Ultimate Consumer Eventually, the food pyramid reaches the top. A predator is an animal that hunts for other animals. What are the top predators in your area? Food Webs and Food Chains Disclaimer and Safety Precautions

Språkutvecklande arbete med begrepp Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO! Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar.

Snilleblixtarna i Sverige Dramatisera kretslopp och näringskedjor - biologi årkurs 4-6 - undervisningsstöd Dela in klassen i grupper om 4-5 elever i varje grupp. Skriv upp förloppen nedan på lappar och ge en lapp till varje elevgrupp. Grupperna får inte avslöja för varandra vad de har fått för förlopp att spela upp. De fem förloppen är från larv till fjäril till larv igen. Steg 1 Övningen börjar med att grupperna var för sig tränar tio minuter på att spela upp det förlopp som de har blivit tilldelade. Steg 2 När grupperna träffas igen ska grupp 1 under tystnad dramatisera det förlopp de blivit tilldelade. Steg 3 När grupp 1 spelat upp sitt förlopp får istället grupp 2 någon minut på sig att diskutera vad de tror sig ha sett och hur de kan gå in i och spela med i (interagera med eller emot) förloppet. Steg 4 Därefter spelar grupp 2 upp sitt förlopp och grupp 3 diskuterar och interagerar och så vidare. Till sist diskuterar hela klassen på vilket sätt de olika förloppen är kopplade till ekosystemtjänster. Översiktsbild ekosystemtjänster (944 kB)

Viktigt börja tidigt med NO-texter – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. För tre år sedan blev hon antagen till Nationella forskarskolan i läs- och skrivutveckling. I våras var hon klar med sin licentiatavhandling som handlar om hur text används som resurs i NO-undervisningen. – Jag var nyfiken på hur man arbetar med faktatexter på mellanstadiet. Att hon valde ämnet beror dels på att det finns få studier om NO-undervisning i åldrarna 5 till 12 år och då särskilt om bruket av texter. – Det tycks finnas ett samband där de som lyckas bra på läsförståelseprovet även lyckas bra i matematik och naturvetenskap. I studien följde Annika Mindedal ett fysiktema om magnetism i en femteklass. – Studien är begränsad, men den säger ändå en del om vikten av text.

Vi gör musik - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS 2013-10-10 Arbetsområdet Vi gör musik är nu omarbetat och anpassat till Lgr 11. Målgrupp: Förskola - årskurs 3 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Vi gör musik. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-dokumentet som finns längst ned på denna sida. Många barn gillar att göra musik på enkla sätt, exempelvis att sjunga och klappa rytmer med händerna. Ett sätt att förstärka och utveckla denna lust för musik är att låta dem designa och konstruera enkla musikinstrument. Det är meningen att smågrupperna också ska utveckla rytmer och enkla melodier samt arrangera delarna till en helhet. Arbetsområdet innehåller både arbete i grupp, då gruppen bl.a. bestämmer vilka musikinstrument som ska konstrueras, och individuellt då de gör sitt eget musikinstrument. Hämta undervisningsmaterialet "Vi gör musik" Vi gör musik (pdf, 4,4 MB) För att öppna pdf-dokument behövs programmet Adobe Reader som är gratis. Arbetsområdets koppling till kursplanen Genom att arbeta med Vi gör musik!

Ekologi Nedan hittar du länkar som leder till animeringar och övningar i ekologi. (Kretsloppen ligger under en egen flik) Klicka på bilden för att lära dig och testa dina kunskaper om näringskedjan. Får du till den rätt? Organismernas roll i ekosystemet Klicka på bilden för att undersöka organsimernas roll i ekosystemet. Näringsväv Tillverka din egen näringsväv här. Analysera ett ekosystem Klicka på bilden för att testa dig själv och analysera ekosystemet. Om samspelet Klicka på bilden för att läsa om samspelet och se animeringen. Fotosyntes och cellandning Klicka på bilden för att se en bra animation om cellandningen och fotosyntesen Cellandning Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. I årskurs 1-3 avslutas arbetsgången i och med steg 4 och eleverna kan glädjas åt att de har hittat och formulerat alldeles egna fysikregler eller fysikaliska beskrivningar på sina vardagsupplevelser. Diagnostiskt material

En sopas väg | Sopor.nu Att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika spridning av farliga ämnen eller smittor. För att få ut mesta möjliga nytta av avfallet och göra hanteringen säker tas olika slags avfall omhand på olika sätt. Läs mer om hur de olika avfallen tas om hand genom att klicka på länkarna till höger. Du kan också se avfallets väg från soptunna till återvinning på film, som Enköpings kommun gjort. Avfallet tas omhand på liknande sätt i hela landet. Se Utbildningsradions film om soppåsens väg till förbränning för att bli el och värme. Vafab Miljö har gjort en barnfilm som visar hur olika material kan hämtas i samma sopbil, klicka nedan. På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida kan du se hur förpackningar och tidningar återvinns. Du kan också se hur elavfallet tas om hand på film. El-Kretsen har också tagit fram en film om batterier, klicka här för att se den. Se hur glödlampor och lysrör återvinns på El-Kretsens hemsida. I vissa kommuner sorteras avfallet optiskt.

Food Chain Collage This was a collaborative project I did with one of the Science teachers at my school. He was teaching his kids about food chains and wanted an art project to go along with it. He found THIS image via Pinterest as initial inspiration for the project. UPDATE: The poster was designed by art director Dhanashri Ubhayakar. I turned the digital image into a collage project using construction paper. I used 12 x 18" construction paper. I folded my paper vertically so I only had to draw half the polar bear and it also made it symmetrical. Then make all the other animals slightly smaller... My messy workspace below.... Ok- once you have all the animals (our students were required to have 3 animals plus a plant) it's time to layer them and glue it all together. This took some fiddling and such, but I found it easiest to lay it all out and then start from gluing the smallest middle part first (the plant- I lost my mini tree) and work your way up. I used dots of white glue. Grade 7 student results!

Förskoleburken: Veckans pinterest: rymden Rymden är ett fantastiskt roligt tema att jobba med och barnen brukar bli väldigt engagerade och brukar faktiskt veta väldigt mycket om planeter och dylikt redan innan man börjar. Här är lite tips på material, pyssel med rymdentema. Följ mig gärna på Pinterest! Gör solsystemet av flirtkulor! från Pysselbolaget En annan variant av solsystemet, gjort i papper från Martha Stewart Läs fakta om planeter och stjärnor från Unga fakta Massa olika rymdenpyssel från No time for flashcards Använd toapapper för att se hur långt bort planeterna ligger från Beekers and bumblebees blog Kort med planeter och andra rymdengrejer på från Amazing space Färgläggningssidor med planeterna från Universe today Klipp ut planeterna från Sprout online För mer inspiration, kolla in tidigare rymden-inlägg!

Kraft och rörelse i lek! | Annas Klassrum Den här terminen började jag med ett arbetsområde i no som handlade om kraft och rörelse i lek. Min pp för arbetsområdet hittar du här! Vi började med ett besök i en lekpark i närheten av skolan. Vi valde sedan att börja med gungan och titta närmare på den. I den här boken finns lite tips och försök som går att koppla till temat. När begreppen kraft, tyngdkraft och friktion började sitta gick vi vidare till gungbrädan och balansgången. Fokus har varit att kunna förstå och använda oss av begreppen kraft, rörelse, tyngdkraft, jämvikt, balans och tyngdpunkt när vi pratar om lek i gungor, rutschkana, gungbräda och balansgång. Vi såg även på serien Superhemligt där de undersöker kraft, tyngdkraft, balans och friktion med olika bus. Förra veckan var vi i lekparken igen och vi gick runt och testade, pratade och försökte ”känna” på de olika rörelserna och krafterna. Väl hemma i klassrummet fick eleverna sin bild.

Related: