background preloader

Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier?

Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier?
Detta inlägg skriver jag för dig som vill veta mer hur just jag undervisar formativt, men också för att synliggöra och metareflektera för mig själv. Jag har ett par förfrågningar från lärare som vill göra klassrumsbesök hos mig men som det är nu har jag så mycket med att genomföra nationella prov och planera för undervisning emellan att jag inte hinner med att öppna dörren helt men i alla fall på glänt så här i en blogg. Jag skriver också för att synliggöra för mig själv vad jag gör och vad behöver jag utveckla i min undervisning. Att skriva är naturligt för mig som språklärare i svenska och engelska och ger mig perspektiv och det synliggör väldigt mycket. Kanske kan du lära dig något av det precis som jag? Bakgrund och formativt förhållningssätt Jag undervisar på högstadiet i tre nior och har således både svenska och engelska i tre klasser. Jag tänkte berätta lite hur jag skapar planeringar och vad utgår jag från då jag planerar för vad vi ska arbeta med i klassrummet i svenskämnet.

https://annikasjodahl.wordpress.com/2015/03/11/hur-arbetar-jag-formativt-med-teknik-och-sociala-medier/

Related:  annakarin77Skolutvecklingapptips digitala verktygDigitala verktyg

Hitta det rätta tänket! Jag har under en tid funderat mycket kring elevernas sätt att tänka. Ja, allas vårt sätt att tänka egentligen. Vad duktig du är. Vad fint du gjort. Osv… Osv… Detta samtidigt som du inte ska tro att du är något. Svenska Dagbladet Förra sommaren missade Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter, sitt eget scoop. Örstadius gjorde ett gott journalistiskt arbete med att avanonymisera några skolors Pisa-prov, men hellre än att skriva om sina uppseendeväckande resultat, som bland annat visade att högpresterande friskolan Engelska skolan i Bromma skrev sämre på Pisa i matematik än kommunala lågpresterande Petrus Magni skola i Vadstena, så utvecklade han långsökta teorier om varför detta avslöjade Pisa som missvisande. Engelska skolan har med sina cirka 27 skolenheter i Sverige blivit ett flaggskepp bland dem som förespråkar vinstuttag i skattefinansierad skolverksamhet. Trots relativt låg lärartäthet och låg andel behöriga lärare har de långa köer till sina skolor. På nationella proven i matematik uppnådde 24,7 procent av Engelska skolans elever MVG och 44 procent VG. Motsvarande siffror för Petrus Magni i Vadstena var 4,2 procent MVG och 20,5 procent VG.

Recension av Classkick - Förbered, arbeta och ge feedback Användningsområden I appen Classkick skapar läraren en serie med uppdrag på olika digitala frågeblad. Uppdragen kan bestå av text, ritade figurer, bilder, ljudinspelning eller länkar. Eleverna kan sedan fylla på med sina lösningar. Appen låter läraren följa varje elev individuellt. Man kan se på vilka blad eleverna arbetar på och vad de skriver, ritar, spelar in etc. Plickers! Responsenhet på papper! Jag älskar när jag kan integrera det digitala på ett naturligt sätt, att kunna använda digital teknik även om det inte finns 1-1 i klassrummet. Jag hittade Plickers för en tid sen, men har väntat på att appen ska uppdateras för att få de funktioner som jag eftersökte. Plickers är ett responsverktyg som utgår både från en webbsida och en app. Skapa ett konto på www.plickers.com så synkar webb och app. I webbläsaren gör du i ordning klasslistor över de klasser som du undervisar, du kan också ha en demo klass, dvs lista utan namn.

Få eleverna tänka kring sitt lärande #alltidlarande är det jag gillar mest just nu. Jag har under våren arbetat stenhårt med att synliggöra elevernas lärande för dem själva. Låt eleverna bli ägare av sitt kunskapsinhämtande!Låt eleverna reflektera dagligen kring vad de har lärt sig! Varje dag skriver eleverna ner något de lärt sig eller förbättrat under skoldagen. Jag sparar lapparna, som vi läser igenom dagen efter.

Hur skapar vi struktur i elevernas digitala skolvardag? Årets åttor har precis begett sig till New York, i alla fall imaginärt. Många hade nog önskat att resan vore verklig, men riktigt så lyckligt lottade är vi inte. Med hjälp av texter, olika internetsidor, filmer och bilder, allt samlat i google classroom, blir dock resan ganska verklig. Tillsammans upplever vi New York. För eleverna som just nu är i full gång med att göra en djupdykning i en av New Yorks fem stadsdelar är google classroom ett digitalt rum, där de hittar alla instruktioner, länkar, youtube-klipp och annat material som de behöver. Google classroom skapar struktur, en struktur och enkelhet som många elever behöver.

Modell för djupare analys Som lärare så strävar jag alltid efter att eleverna ska kunna fördjupa och bredda sina analyser. Men vad betyder dessa ord i praktiken? Och hur kan man visa för eleverna vad ett utvecklat resonemang är, eller vad som krävs för att jag ska kunna kalla det för en bred analys? I SO-gruppen på Östergårdsskolan har vi funderat mycket kring detta, hur kan vi göra det så tydligt som möjligt för eleverna vad som menas med ett brett och utvecklat resonemang? Vi kom fram till att det bästa sättet är att skapa en analysmodell som tydligt visar eleverna hur de kan tänka, vilka frågor de kan ställa sig för att utveckla sitt resonemang och vilka olika perspektiv de kan se frågeställningen/uppgiften ur. Helt enkelt en lathund för att de ska kunna öva på det som krävs för att nå de högre kunskapskraven.

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning. Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss. Idag är de flesta experter överens om att det är en växelverkan mellan dessa och att vi behöver stimulans för att utveckla oss.

Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode! När ens favoritverktyg får uppdateringar som gör att man får det stora leendet och förbannar att terminen snart är slut, då är det bra! Två verktyg som jag måste skriva om är; Mentimeter och Kahoot. Vi börjar med Mentimeters uppdatering; Nu är alla olika alternativen, för att svara på, gratis! Tidigare var det multiple choice och open ended som gick att använda gratis, men nu kan man även använda de andra; scales, 100 points, dual axis och who will win. Självrättande förhör – Google sparar min tid Min språkundervisning är ganska otraditionell på så sätt att vi inte använder oss av en lärobok som vi följer med tillhörande text- och glosläxa. Däremot lär vi oss ord kopplat till temat vi håller på med och har ett behov att då och då testa av att vi kan de ord vi har försökt lära. När jag upptäckte hur tillägget Flubaroo kan kopplas på ett Google Formulär blev mina förhör självrättande vilket innebär mer tid för mig att lägga på viktigare saker än att rätta glosor. Tjoff, tjoff och så har eleverna fått ett mail med sitt resultat. Jag hoppas att det här inlägget kan lära dig också hur man gör :) Steg ett är att skapa ett Google Formulär.

Exempeluppgifter från proven 2014, åk 9 « Nationella prov för SO-ämnen Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Sekretess Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. (se annan flik)

Utvecklingstrappan ~ Kilskrift Twitter är väldigt bra. Du kan hitta kollegor och andra att interagera med för att utveckla dig själv eller din profession. Det dyker upp tips till blogginlägg, tidningsartiklar och event. Det går att få tag på författaren till en bok eller Skolverket på... nåja relativt kort tid. letar du efter en app eller vill ha tips på bra onleineverktyg så behöver du inte vänta fullt lika länge.

Recension av Comic Life - Gör en egen serie Användningsområden I Comic Life kan du välja med att skapa och bygga upp en serie från grunden eller att välja en färdig grundmall. När du trycker på plustecknet i översta vänstra hörnet på startsidan, väljer du ”Create a new Comic”. Då kommer upp några mallar som du kan bläddra mellan. SO-Johans SO-blogg (@SOJohanSO): Vad krävs för att höja SO-betyget? Vill du höja ditt SO-betyg? Här följer några allmänna tips vad man ska tänka på för att höja betyget i SO. Allmänt: Läs nyhetstidningar och/eller kolla på nyheterna på TV, det hjälper alltid!

Related: