background preloader

Våren

Facebook Twitter

Vårblommor! | Annas Klassrum. Idag när vi kom in i klassrummet satt det bilder på vårblommor på tavlan. Tillsammans klurade vi ut vad de heter och i vilken ordning vi brukar se dem blomma på våren. Jag valde sedan att titta närmare på blåsippan och vitsippan tillsammans med eleverna. Jag ger eleverna i uppdrag att tillsammans med sin bordskamrat titta efter likheter och olikheter. Det här tar jag med mig från vårt tidigare arbete med fast eller flytande.

Det är en bra samtalsövning där ord och begrepp tränas i ett meningsfullt sammanhang. Vi gick vidare till att titta på blommans delar. Vi börjar med att förutspå vad vi tror och tar sedan fram vår biologibok och läser och ser om vi hade rätt. Tillsammans gör vi sedan en liten begrepps och förklaringsmodell.