background preloader

SvA

Facebook Twitter

Svenska vs. Svenska som andraspråk. Hur länge ska en elev läsa efter kursplanen svenska som andraspråk? Regleringen (skolförordningen) när det gäller svenska som andraspråk slår fast att undervisning i svenska som andraspråk om det behövs ska anordnas för en elev som har ett annat språk än svenska som sitt modersmål. Det är rektors som avgör ”om det behövs” vilket innebär att på något sätt behöver rektor se till att ta reda på om eleven gagnas bäst av att följa kursplanen i svenska som andraspråk eller inte. Till det kan de behöva lärarnas hjälp. ”När tanke och språk är på samma nivå” skriver NC. Länk! Urklipp från länken: ”Kännetecknande för elever som behöver svenska som andraspråk är att deras kognitiva utveckling har kommit längre än deras svenska språk så när tanke och språk är på samma nivå kanske det är så att eleven kan följa kursplanen i svenska istället.”

Det tänker jag ta fasta på! En tanke kring bedömningen: ”Bedömning och undervisning i svenska som andraspråk: Vi måste undervisa i det vi kommer bedöma eleverna i!!