background preloader

Argumenterande text

Facebook Twitter

Argumenterandegenre fortsättning. Argumenterande texter Rymden fortsätter. På dagens lektion kring rymden så har vi, istället för faktatexter som vi gjort tidigare, jobbat med argumenterande texter.

Argumenterande texter Rymden fortsätter

I rymd-temat handlade det den här gången om ÅRSTIDER. Målen för dagen var: Men även då språkligt att eleverna: Argumenterande genre, textmall. Argumenterande genre och Livet i bokstavslandet. Idag har vi kopplat ihop vårt arbete med vår senaste pedagogiska planering, Hultsfreds historia, med genrepedagogik och stavningsregler.

Argumenterande genre och Livet i bokstavslandet

Vi jobbar som sagt med Hultsfreds historia och pratar om hur samhället var för hundra år sedan och hur det har ändrat sig under de här åren. Vi tittade på kulspetspennan igår för en flicka i klassen hade pennor från förr med sig till skolan. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter.

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande

När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag.