background preloader

Argumenterande text

Facebook Twitter

Argumenterandegenre fortsättning. Argumenterande texter Rymden fortsätter. På dagens lektion kring rymden så har vi, istället för faktatexter som vi gjort tidigare, jobbat med argumenterande texter. I rymd-temat handlade det den här gången om ÅRSTIDER. Målen för dagen var: Men även då språkligt att eleverna: Vi läste, tittade på bilder och pratade om de olika årstiderna. När vi samlat fakta om dem så skrev vi stödord kring de 4 årstiderna med fokus på målen, tillsammans. Utifrån sina kunskaper kring årtiderna fick de sedan skriva på en lapp vilken årstid just jag tycker är den bästa. De fick hjälp av en mall eftersom de bara är andra gången som vi skriver den här texttypen: Målet är såklart att inte behöva använda mallen precis som det står i matrisen, se sista raden på bilden: Sedan fick de skriva sina texter på ett papper där de också skulle måla en bildtext till.

Härliga texter blev resultatet!! Argumenterande genre, textmall. Argumenterande genre och Livet i bokstavslandet. Idag har vi kopplat ihop vårt arbete med vår senaste pedagogiska planering, Hultsfreds historia, med genrepedagogik och stavningsregler. Vi jobbar som sagt med Hultsfreds historia och pratar om hur samhället var för hundra år sedan och hur det har ändrat sig under de här åren. Vi tittade på kulspetspennan igår för en flicka i klassen hade pennor från förr med sig till skolan.

Idag fortsatte vi med andra uppfinningar genom åren. Men allra först började vi med att titta på Livet i bokstavlandet, programmet om Tankar. Jag hade listat några av uppfinningarna som kommit till under dessa år och eleverna fick i par välja vilken uppfinning som de vill skriva en argumenterande text om. För de elever som tyckte uppgiften var lätt var utmaningen idag att hitta på fler argument och inte helt följa modelltexten. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter. När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade.

De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag. Exemplet som ges här har använts för undervisning i den argumenterande texttypen: Rubrik (med tes) Inledning med bakgrund (varför jag uppmärksammat detta), syfte och tes.