Onderwijs

Facebook Twitter

Sophianum, welkom. Onderwijsvanmorgen.nl. Gelukskunde - Gelukskunde - Gelukskunde. Gelukskunde.

Gelukskunde - Gelukskunde - Gelukskunde

Wat is dat nu weer? Wie heeft dat verzonnen? Als je aan school denkt, denk je aan vakken als Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde. Ja, ook nog aan gymnastiek, muziek, tekenen of handenarbeid. We educate changemakers.


  1. wintertijd1 Jun 20 2010
    Geweldig medium. Je maakt zo je eigen dig aandachtsveld.