background preloader

Guía do estudante

Facebook Twitter

Guía do estudante do IES García Barbón
Verín -Ourense
Xullo de 2016

Guía do estudante 2016. Felicitación do Conselleiro de Educación ao IES García Barbón. GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. Autor: Natalia Participación en proxectos internacionais como o Comenius, realización de diversas excursións e saídas culturais que fomentan o aprendizaxe e orientación laboral personalizada son OS principais puntos que destacaría na miña experiencia no García Barbón.

GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

Fecha: 12/12/2016 21:15. Autor: Daniel Veiga Martínez Moitas grazas Natalia GB polas túas aportacións. E as TIC! GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. Presentación. Calendario escolar 2016-2017. Obxectivos xerais do centro. Dereitos e deberes do alumnado. Normas de convivencia. Titorías. Servizos do centro. Faltas de asistencia. Faltas e sancións. Orientación académica. Actividades extraescolares.