background preloader

Actividades e recursos de Orientación Académica

Facebook Twitter

Actividades e recursos de Orientación Académica especialmente
elixidos para o alumnado do IES García Barbón.

Titoriais de axuda - Vicerreitoría de Estudantes - Universidade de Vigo. Guía dos graos universitarios de Galicia. Planes-de-estudio-de-todos-los-grados. Dixital xoup. Mónica Diz Orienta: Calendario da ABAU e do acceso á universidade 2017 en Galicia. GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. Autor: Natalia Participación en proxectos internacionais como o Comenius, realización de diversas excursións e saídas culturais que fomentan o aprendizaxe e orientación laboral personalizada son OS principais puntos que destacaría na miña experiencia no García Barbón.

GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

Fecha: 12/12/2016 21:15. Autor: Daniel Veiga Martínez. GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. Programa informático Orienta 2016/2017. Actividades de Orientación Académica no IES García Barbón. Hábitos e técnicas de estudo. Recursos web sobre hábitos e técnicas de estudo. Recursos de Infomación Académica (I) Vídeos explicativos das distintas familias profesionais de Formación Profesional. Recursos de Infomación Académica (II)

Recursos interesantes de Orientación e información. Recursos de Infomación Académica (III) Técnicas de estudo.