background preloader

Titoriabarbon

Facebook Twitter

IES Garcia Barbón

Futurízate no IES García Barbón

Información útil. Guía do estudante. Actividades e recursos de Orientación Académica. Actividades de información e orientación académica. Recursos web do IES García Barbón. Recursos de Orientación Educativa en Internet. Iniciativas do IES García Barbón. Proxecto "En Verín, en galego" IES García Barbón. Avaliación da satisfacción dos estudantes. Referencias dun itinerario orientador. Materiais para a formación do profesorado.

Actividades do programa Erasmus+ 2018. Curso 2018/2019. Formación plena dos estudantes.