background preloader

Identitet

Facebook Twitter

Individers och gruppers identitet och relationer. Vanligen brukar man bli medveten om "vem man är" i tonåren.

Individers och gruppers identitet och relationer

Familj, kompisar och fritidsintressen är vanligtvis de faktorer som formar oss allra mest. Som tonåring slits man hela tiden mellan olika grupper och identiteter. Nationella minoriteter - Minoritet.se. Identitet. Identitet - Vem är jag? Vad är identitet för dig? Läs vad andra tycker - P4 Väst. Självbild och identitet. Identitet är en självklar känsla av att man är en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet.

Självbild och identitet

Man kan också säga att identitet är en självklar känsla av att kunna vara sig själv och att våga stå för den man är. Man skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt. Banderoll : Klass & identitet. Ramp : Sexualitet och identitet. I Am Eleven. Den unge Zlatan.