background preloader

Kyberšikana

Facebook Twitter

Wolters Kluwer Online. Přejít na: Hlavní menu ~ Obsah Nalezeno 23 výsledků (0,24 s) Hledán byl výraz: upravit dotaz Všechny výsledky (23) Polemika (23) Školní řád Publikováno: 10.6.2010 Typ: polemika Zdroj: Řízení školy 2010/6 Autoři: Mgr.

Wolters Kluwer Online

Školní řád (školy) a vnitřní řád (školského zařízení), dále jen „řád“, mají v každodenním životě školy významné postavení. Z ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) výslovně vyplývá, co řád obsahovat může a současně musí. Celý text k dispozici v produktech Řízení školy,Řízení školy s přílohou pro MŠ Šikana: mýty a realita Publikováno: 15.1.2012 Typ: polemika Zdroj: Řízení školy 2012/1 Autoři: Mgr. et Mgr. Mýtus desátý: Stejně nám nikdo nepomůže! Šikana: mýty a realita Desátým mýtem končí seriál týkající se rozkrývání nejčastějších důvodů proč šikanu nevidět, nepřiznat nebo ji neřešit. Jak vidí kyberšikanu děti O šikaně a kyberšikaně toho bylo napsáno mnoho.

Dialog Jessenius - Projekt - Projekt „Můžu ti pomoct?“ Cílem projektu je rozvoj primární prevence rizikového chování a podpora smysluplného trávení volného času mládeže.

Dialog Jessenius - Projekt - Projekt „Můžu ti pomoct?“

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním cílem projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování, přizpůsobení funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci ve středních školách ve spolupráci se samotnými žáky. Druhým cílem je podpora smysluplného trávení volného času žáků, vytvořením studentských akademií. Smyslem činností je nenásilné propojení s primární prevencí a zapojení rizikových skupin do umělecko-zábavné tvorby. Cíle projektu "Můžu ti pomoct? " Zvýšení kompetence školních metodiků prevence a třídních učitelůZlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami na školách Průzkumem a hodnocením atmosféry zapojených škol po celou dobu projektu získáváme jasnou odpověď na jeho účinnost.

Kroky: Nadace České spořitelny podporuje projekt "Můžu ti pomoct? " Meziškolní konference Studentská akademie. Úvod - Šikana - Minimalizace šikany. Učitelské noviny. V médiích, ale i na odborných fórech můžeme být v posledních dvou třech letech svědky toho, že se mluví stále více o takzvané kyberšikaně, tedy o šikaně za pomoci prostředků elektronické komunikace.

Učitelské noviny

Naopak méně se hovoří o šikaně „klasické“ – o fyzickém či psychickém týrání tváří v tvář. Jde tedy o dva podstatně rozdílné světy? Starý a nový? Povrchní poučky nestačí „Není správné dělat zásadní rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou. Avšak v některých textech o kyberšikaně můžeme najít při srovnávání šikany klasické a oné elektronické také tvrzení, že sociální role se v kyberprostoru stírají. Pokud bychom tedy chtěli i přesto kyberšikanu správně, tedy prakticky kategorizovat, optimální by bylo ji jednoduše zařadit na roveň ostatním základním formám šikany: fyzická, psychická, smíšená a kyberšikana.

Kyberprostor může být součástí školy Nabízí se však otázka, kdy by se měl učitel případem kyberšikany začít zabývat? „Pedagog by se měl kyberšikanou zabývat vždy, když se o ní dozví. Kyberšikana zaměřená na pedagogy českých vysokých škol. Kyberšikana je ve společnosti vnímána jako téma spojené zejména s pubescenty a adolescenty, jen minimálně je v tomto kontextu diskutováno o kyberšikaně dospělých.

Kyberšikana zaměřená na pedagogy českých vysokých škol

Přitom kyberšikana dospělých reálně existuje, hovoří se o ní však podstatně méně a zaměstnavatelé se ji - snad z obavy z diskreditace dané instituce - často snaží tutlat. Základní rozdíl mezi kyberšikanou dětí a dospělých lze spatřovat především v motivu tohoto jednání: zatímco u dětí je kyberšikana v cca 95 % realizována "z žertu", u dospělých je situace zcela opačná - zde vlastní kyberšikana probíhá ve většině případů za účelem ublížit jiné osobě, zdiskreditovat ji, případně jí zničit její osobní i profesní život.

V těchto případech pak chování útočníků přechází v přestupky či trestné činy - zejména v trestný čin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, nebezpečné pronásledování či nebezpečné vyhrožování. Případ online vyhrožování z Masarykovy univerzity (2008) Břetislav Horyna (foto MAFRA) Ilustrační foto. E-BEZPEČÍ - Co je kyberšikana? O Internetové ambasádě. Čím dál mladší děti užívají informační a komunikační technologie a často vůbec nejsou seznámeny s riziky, která na ně mohou číhat.

O Internetové ambasádě

Podíváme-li se na výsledky průzkumu Nadace O2 a občanského sdružení Aisis (tisková zpráva z 16. února 2010) , zjistíme, že: 60% dětí neví, co je to kyberšikanajen 19% dětí se o kyberšikaně dozvědělo ve školepouze 8% žáků by se s ní svěřilo učiteli69% dětí si myslí, že se s kyberšikanou setkat nemohou Základní koncepce projektu vzešla z Národního centra bezpečnějšího internetu. V rámci našeho projektu bude vyškolena a metodicky podpořena skupina přibližně 10 studentů středních škol, kteří se stanou ambasadory bezpečnějšího internetu. Ambasadoři budou navštěvovat třídy základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a prezentovat zde preventivní program postavený na principech peer learningu.

Projekt zahrnuje seznámení studentů s programem, proškolení a podporu jejich působení ve vrstevnických skupinách.