background preloader

1 Tydliggöra mål och kunskapskrav

Facebook Twitter

Lucka 3: Screencast-o-matic. Har du någon gång funderat på att flippa din undervisning?

Lucka 3: Screencast-o-matic

Om svaret är JA! Så kan Screencast-o-matic vara ett väldigt användbart litet verktyg i sammanhanget. Screencast-o-matic är ett screencastverktyg, d.v.s. ett litet program som man använder för att spela in skärmaktivitet och ljud från t.ex. en dator, och man aktiverar det enkelt direkt från screencast-o-matic.com. För att kunna spara sina inspelade Screencasts krävs det visserligen att man registrerar ett konto. Gratisversionen, där man kan spela in upp till 15 minuter/screencast, är dock fullt tillräcklig så det finns egentligen ingen anledning att betala för PRO-versionen. Det finns mängder av liknade screencastverktyg på nätet, men screencast-o-matic har enligt mig den mest fördelaktiga gratisversionen. Screencast.

Nationella prov och bedömningsstöd. Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

Nationella prov och bedömningsstöd

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i utbildning i svenska för invandrare (sfi). Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna. De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.

Proven är främst summativa De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Kan användas formativt Bedömningsstöd i flera ämnen. Del 4. Del 4 i serien TIPS på IKT i skolan handlar om verktyg som skapar ordmoln.

del 4

Ordmoln är ett verktyg som kan användas till olika saker. De kan hjälpa till att analysera en text t ex genom att synliggöra vilka ord som är vanligast förekommande i texten. Den informationen kan sedan hjälpa eleverna att utveckla sitt skrivande. På samma sätt kan man t ex synliggöra vad som står i läroplanen i ett ämne eller i någon annan text (eller på en hemsida). Ordmoln går även att använda som ett estetiskt uttryckssätt. Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov.

Pedagogisk planering. Planeringsprocessen. Matriser & kunskapskrav. Om matriser Matriser av olika slag är ytterst ett sätt att tydliggöra relationen mellan mål, undervisning och bedömning.

Matriser & kunskapskrav

Att tydliggöra mål, undervisningsprocesser och hur bedömningen både mäter och understödjer lärandet bör vara en central utgångspunkt i undervisningsplaneringen. Att fundera över det som kallas alignment, dvs hur mål, undervisning och bedömning ligger i linje med varandra, bidrar till att läraren bättre får syn på ämnets eller kursens bärande innehåll. Redan under planeringens av undervisningen är det viktigt att ställa sig frågor som: Vad är centrala kunskaper i momentet, hur undervisar jag kring dem och hur bedömer jag dem så att undervisningsprocesserna stöds, och hur ser jag till att eleverna blir allsidigt bedömda avseende både innehåll och nivå?

Vad är kunskapskrav? Kunskapskraven anger vad som krävs i skolan vid olika årskurser. Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet. Efter två förkylningar och mässan NKUL i Norge har jag äntligen lyckats ta mig samman och skrivit ihop denna text.

Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet

En text som jag sett väldigt mycket fram emot att skriva sedan jag fick frågan. Om Josef Holmqvist (@holmqvist85 på Twitter) Jag heter Josef Holmqvist. Jag mottog fredagen den 3e maj min lärarexamen som ger mig behörighet att undervisa elever i ämnena idrott och hälsa (år 1 grundskola – år 3 på gymnasiet) samt naturkunskap (3-9 Bi, Fy, Ke och NK på gymnasiet). Sedan november 2012 jobbar jag i ett utbildningsföretag som heter Creaza. Om – varför jag skriver här På SETT lyfte pedagogikforskaren Christian Lundahl en metod jag utvecklat med mina elever på mellanstadiet på Magnarps skola. Kunskapsvägg. Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6.

Kunskapsvägg

Det jag vet som fattas är moderna språk. Ska försöka få till det också här framöver. Upplägget ser likadant ut som de tidigare jag har lagt ut. Till varje ämne så är det de ämnesspecifika förmågorna, det centrala innehållet samt kunskapskraven för E, C och A nivå i åk 6. Kunskapskraven är skrivna med du istället för eleven, annars så är det samma text som kunskapskraven i Lgr 11. Vill du titta på de andra ämnena eller kunskapsväggen för åk 1-3 så hittar du dem under kunskapsvägg i menyn. Nybörjarguide. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Här är ett blogg inlägg som heter The Flipped Classroom Guide for Teachers.Flippat London - del 2 Sen föreslår jag att du gå vidare med att titta igenom en del länkar: Den första är Salman Khans föreläsning på TED från 2011. Så nu har du ett begrepp om vad Flippa klassrummet innebär. Men om du nu står på steget"Hur gör jag det? ". Blogga Det finns flera blogghotell, men jag rekommenderar att du använder Blogger, Wordpress eller Moobis.