background preloader

Språkriktighet

Facebook Twitter

Svenska skrivregler och synonymer. Blir svenskläraren svenskalärare? "Ny svenskakurs blev ett fiasko" löd en rubrik i veckan som gick, och den syftade på att en ny uppläggning av undervisningen i svenska för invandrare hade givit nedslående resultat.

Blir svenskläraren svenskalärare?

Av en del läsarreaktioner att döma är inte bara invandrarundervisningen utan dagens svenskundervisning på det hela taget ett fiasko när en form som svenskakurs har lyckats ta sig in i Dagens Nyheter. Svenskkurs är den gängse formen. Ingen har väl vid det här laget kunnat undgå att lägga märke till formen svenskalärare, använd även av åtskilliga svensklärare. Diskvalificerande för en som skall bibringa det uppväxande släktet ärans och hjältarnas språk, hävdar somliga, men inom den yngre generationen är svenskalärare fullkomligt naturligt, rent av det enda tänkbara.Är nu svenskaläraren en horrör?

När svensk är ett adjektiv eller substantiv råder ingen tvekan om sammansättningsformen: svensk-fransk ordbok, svenskodlad potatis, svenskfödd, svensktoppen, svenskättling. Språket tål deras närvaro. Då vacklar vår språkkänsla. Debatt SPRÅKSPALTEN: Vi har en skandinavisk specialitet som är väl värd att bevara.

Då vacklar vår språkkänsla

Men som inte alltid hanteras korrekt, skriver Lars-Gunnar Andersson. I svenskan skiljer vi på ”Pelle mötte sin syster” och ”Pelle mötte hans syster”. Engelskan har his sister och tyskan seine Schwester i båda fallen. Den som utifrån lär sig svenska har svårt att tillägna sig skillnaden mellan sin och hans. Men det är värre än så; också svenskar har svårt med det här. Den grundläggande grammatiska regeln säger att sin, sitt, sina syftar tillbaks på subjektet i satsen. Nu är det emellertid inte fullt så enkelt. Detta uppmärksammades inte bara politiskt utan också språkligt. Ett annat fall där språkkänslan vacklar är i meningar som ”Olle såg grannen hoppa in i sin bil”. De här frågorna är inte nya. Språkrådet gör sina språkresurser tillgängliga för alla - Institutet för språk och folkminnen.

Tillgängliggörandet av språkresurser innebär att Språkrådet tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på råmaterialet på villkor att den som använder det anger att Språkrådet är upphovsman.

Språkrådet gör sina språkresurser tillgängliga för alla - Institutet för språk och folkminnen

Genom att fritt tillgängliggöra språkresurserna vill Språkrådet bidra till att stimulera utvecklingen av teknik som gagnar språken och språkanvändningen i Sverige. Det kan till exempel handla om att använda språkresurserna för att utveckla appar för språkinlärning. Ordlistorna kan också användas av myndigheter och andra organisationer som stöd för översättning och tolkning. Följande språkresurser kan laddas ner direkt från vår webbplats: Lexins minoritetsspråkslexikon: Svenskt lexikon + tvåspråkiga lexikon mellan svenska och 19 minoritetsspråk, ca 28 000 uppslagsord för varje språk (i vissa fall 5 000).Tolkordlista: Svensk basordlista, drygt 5 000 uppslagsord.Flerspråkiga termlistor: sex små och stora svensk-finska termlistor på sammanlagt drygt 10 000 ord. Språkfrågan: Ett språkbruk av bibliska mått. Det är inget fel att börja meningar med "och" och "men".

Språkfrågan: Ett språkbruk av bibliska mått

Bibeln är full av sådana exempel. Nästan alla vuxna svenskar har fått lära sig att man inte ska börja meningar med och och men. Grammatikbolaget - touch.tv.nu. Mynd skrivregler2014 1. Plugga svenska. Satsradning är ett mycket vanligt skrivfel.

Plugga svenska

Det innebär att en skribent sätter ett kommatecken istället för att dela upp innehållet i flera meningar eller binda ihop innehållet på ett snyggt sätt. Ett exempel: Vi hade sålt det för att vi skulle flytta, det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 1: Dela upp i flera meningar Vi hade sålt det för att vi skulle flytta. Det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare.

Lösning 2: Bind ihop satserna genom att formulera om Vi hade sålt det för att vi ska flytta, vilket kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 3: Använd semikolon(Använd semikolon ytterst sparsamt!) Språkrådets avstavningslexikon. F e l i g a o r d. Något som jag lagt märke till är att människor ofta uttalar ord fel, vilket jag finner OTROLIGT irriterande!

f e l i g a o r d

Vissa ord verkar vara omöjliga att uttala, eftersom större delen av dem som jag träffar uttalar ordet(n) fel... T.ex "interjuva", eller "pogram"... Jag uttalar säkert också vissa ord fel, men det är däremot inget som jag lagt märke till! :-)Ta det här med en nypa salt, listan är till bara på skoj. Avigsidan. Språkspalten - tips och inspiration om språk, grammatik och stavning. Språkvård, språkrådet - Institutet för språk och folkminnen.