background preloader

KUVAT JA VIDEOT OPETUKSESSA

Facebook Twitter

Fotopykalat. Fotopykalat. Ilmaiset kuvapankit - sjoman. Tämä on päivitetty versio suositulle blogiartikkelille ”10 vaihtoehtoa tylsille kuvapankeille”. — Valokuvaus ja visuaalisuus ovat olleet digitaalisen viestinnän nousevia kulmakiviä viime vuodet.

Ilmaiset kuvapankit - sjoman

Ikäväksemme presentaatiomme ja internet ovat silti vielä täynnä kamalaa visuaalisuutta, joka ei puhuttele. Olemme käyneet kuitenkin digitaalisen viestinnän matkaa jo sen verran, että ymmärrämme visuaalisen karisman ja puhuttelevien kuvien merkityksen. Jokaisen bloggarin, asiantuntijakirjoittajan tai ammatikseen esiintyvän pitääkin kiinnittää huomiota puhuttelevan sanoman lisäksi myös katsojan visuaaliseen kokemukseen. Onneksemme markkinoille on noussut haastajiksi hienoja ilmaisia kuvapankkeja, joiden avulla kuka tahansa meistä voi vahvistaa omaa viestiään moninkertaiseksi. Pysäytä lukija visuaalisuudella sisältösi luokse Hyvät kansikuvat ja hengästyttävät presentaatiokalvot toimivat eräänlaisina pysäyttäjinä ja kiusaajina aikamme hurjassa informaatiovirrassa.

Tässä kuvapankkeja, joita itse käytän: Kuvat ja videot opetuksessa. Make a montage Google search. Making a Superhero Silhouette in Superimpose App. 10 Excellent Video Editing Apps. It's usually an expensive endeavor, but thanks to smartphones, you can try your hand at shooting and editing video without the staggering price.

10 Excellent Video Editing Apps

We're not talking about Vine — which is great, of course — but apps uniquely designed for adding personal flare to video. Take a look at our favorites in the gallery up top. Whether you're an iOS or Android user, these apps are sure to bring out the Spielberg in you. Any noteworthy apps we missed? Share them with us in the comments. Homepage image via iStockphoto, TommL.

9 Best Free Image Editors. Kuvien käyttö opetuksessa. Kuvien kaytto opetuksessa. 5.4 Digitaaliset tarinat oppimisessa - Digitaalinen oppiminen Omniassa. Digitaaliset tarinat linkittävät vastaanottajan omia kokemuksia ja tunteita mukaan tarinaan.

5.4 Digitaaliset tarinat oppimisessa - Digitaalinen oppiminen Omniassa

Näin ne toisaalta helpottavat haastavien sisältöjen ymmärtämistä ja tukevat syväoppimista. Digitaalisia tarinoita voi tehdä monin eri tavoin: Prezi-esityksinä, sarjakuvina, kuunnelmina tai videoina. Käsitetteellä "digitarina" tarkoitetaan usein erityistä henkilökohtaista ja voimauttavaa digitarina-menetelmää. Tällä sivulla käsitellään tarinallisuuden hyödyntämistä oppimisessa yleisemmällä tasolla.

Digitaalisia tarinoita voi hyödyntää prosessikuvauksissa, ohjeissa, oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekemisessä, osana oppimisprosessia tai arviointia. Alla sarjakuvalla tehty prosessikuvaus. Alla olevissa kolmessa esityksessä on muutamia ideoita videon käyttöön oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi tällä sivulla on ohjeita projektin suunnitteluun ja videon kuvaamiseen. Untitled. 10-ohjetta-ympäristöään-kuvaavalle.png (PNG Image, 1500 × 1061 pixels) - Scaled (68%) Tässä @Kiesilainen tiivistys videokuvaamisen hyödyistä aineenopetuksessa #kamerakynä #educa2016.

Kriittisyyden ja voimautumisen kaksoisliitto. Kielikompassi - NETRO. Kuvan ja tekstin yhdistäminen on tuttua jo painetuista teksteistä, eikä se ole verkon tuoma uusi ominaisuus.

Kielikompassi - NETRO

Perinteisesti tekstiä on kuitenkin pidetty tärkeämpänä osana tätä yhdistelmää, jota kuva on täydentänyt. Elektroninen kulttuuri on kuitenkin luonut kuvalle uusia tehtäviä. Kuva pitää aina tulkita ympäristössään: sama kuva voi eri ympäristöissä saada hyvin erilaisia merkityksiä, ja toisaalta kontekstista irrotettuna kuvan tulkinta riippuu entistä enemmän lukijasta itsestään. Sen lisäksi, että kuvanlukuun vaikuttavat lukijan aiempi kokemus ja tietämys, myös konteksti, johon kuva on sijoitettu, ohjaa lukijaansa lukemaan kuvaa tietyllä tavalla. Kuvalla on tekstin yhteydessä erilaisia tehtäviä. Kuva voi toimia myös monessa tehtävässä samanaikaisesti. NYPL Digital Collections. Open content. Canvalla infograafeja, julisteita ja eKirjoja. Canva mainostaa itseään "wanna-be graphic designer" -sovellukseksi ja sellainen se tosiaan onkin.

Canvalla infograafeja, julisteita ja eKirjoja

Ammattilaiset osaavat käyttää ammattilaisen työkaluja, mutta minä, joka osaan kirjoittaa ja kuvata, mutta en koostaa niistä visuaalisesti hienoja tuotoksia, hyödyn tästä. Canvan avulla voi tehdä infograafeja, julisteita, kutsuja, lehtiä, sähköisiä kirjoja ja paljon muutakin. Kesän aikan tämä valikoima kasvoi oleellisesti. Tarjolla on myös grafiikkaa useisiin somepalveluihin. Idea on, että valitset jonkin valmiista malleista ja muokkaat sitä haluamallasi tavalla. Canva toimii tietokoneessa selaimella ja iPadissa omalla sovelluksella. Olen usein koulutuksissa esitellyt Marjo Tavastin esimerkkiä, kun hän järjesti lukion psykologian opiskelijoiden kanssa muistiviikolla erilaisia välituntiaktiviteetteja: Ryhmien toimipisteillä oli opiskelijoiden Canvalla tekemiä tietoiskuja, kilpailuja, testejä, pelejä ja havainnollistamista.

Mistä löytyy tekijänoikeusvapaata sisältöä? - Leijuva liitutaulu. Photos For Class - The quick and safe way to find and cite images for class! Free Clipart - Clip Art Pictures - Graphics - Illustrations - Royalty Free Photographs. Cópia de Free Images, Clipart, Video and Audio. Wikimedia Commons. Cancel Edit Delete Preview revert Text of the note (may include Wiki markup) Could not save your note (edit conflict or other problem).

Wikimedia Commons

How to use the new Google Maps: Imagery. Sarjakuvien käyttö opetuksessa. What is Muvizu? PicMonkey: Free Online Photo Editing. Make a Comic. Video, elokuva, animaatio, valokuva, sarjakuva. 9 tools for creating great animations. Creating animations has always been considered as one of the most complex aspects of graphic design that requires specific software and technological expertise.

9 tools for creating great animations

Now You Can Use Haiku Deck Within SlideShare. Screen Capture Software for Windows, Mac, and Chrome. Context is everything. Recording a video lets the person on the other end actually hear your voice. So the next time a webpage, PDF, or video edit is sent to you for feedback, consider dropping the red pen and record a video instead. With Snagit, there’s no waiting. You can record your video, and share it within seconds.

Jing, Free Screenshot and Screencast Software. Presentation Software that Inspires. Storyboard That: The World's Best FREE Online Storyboard Creator. Animoto - Video Maker & Photo Slideshow Maker.

An Introduction to SlideDog. VAPAASTI KÄYTETTÄVIÄ KUVIA. How to Edit Photos using Pixlr Editor - Part 1 (Basic Overview) PicMonkey: Free Online Photo Editing. Make Your Images Interactive - ThingLink. Sumopaint.com. Autodesk Pixlr. Create Educational Videos Using Animoto. Trello. Lisätty todellisuus opetuksessa. 20 Free Tools for Making Comics and Cartoons for Teaching and Learning. Create a Radio Show. Tagxedo - Word Cloud with Styles. Untitled. Untitled. Kuvan rakenne.