background preloader

NVC-stuff

Facebook Twitter

NATURALIZING NVC. Hem - Friareliv. Nonviolent Communication with Marshall Rosenberg - a Brief Introduction. Culture of Peace in school with NVC - Film 1 of 5 - Behind every action there is a need. Culture of Peace in school with NVC - Film 2 of 5 - From conflict to connection, the four elements. Culture of Peace in school with NVC - Film 3 of 5 - Taking responsibility for my own feelings. Culture of Peace in school with NVC - Film 4 of 5 - Empathy for others, understanding others.

Culture of Peace in school with NVC - Film 5 of 5 - From anger to empathy, Mona and Mohammed. Vulnerable honesty. NVC based children Mediation. Conflict hotline workplace friction. Baynvc. Nonviolent Communication - San Francisco Workshop - Marshall Rosenberg - CNVC.org. Giraffspråket. Giraffspråket, även kallat Nonviolent Communication, är en kommunikationsmodell som skapades runt 1970 av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg.

Giraffspråket

Han utvecklade sin modell utifrån sitt arbete med grupper inom näringslivet, offentliga organisationer och etniska minoriteter i USA. Rosenberg såg det som att människor han mötte ofta inte var tillräckligt medvetna om sina känslor, önskningar eller behov. Snarare att de hade lärt sig att klassificera sig själva och andra utifrån de normer som dominerar i den kultur de lever i. Han fick sina influenser bland annat från buddismen, icke-våldsläran ahimsa, Carl Rogers humanistiska psykologi, O J Harveys socialt kognitiva teorier samt Martin Bubers existentialistiska relationsfilosofi.[1] Marshall B. Rosenberg - How do you talk to yourself about making mistakes.

Marshall Rosenberg: Depression. Marshall Rosenberg - The Difference between Feelings and Thoughts (Audio) Nonviolent Communication - Words Are Windows Or They're Walls - CNVC.org. Nonviolent Communication Training Course Marshall Rosenberg CNVC org. FULL - Nonviolent Communication Workshop - Marshall Rosenberg (2000) (Multi Subtitles) Nonviolent Communication Part 1 Marshall Rosenberg. Nonviolent Communication Part 2 Marshall Rosenberg.

Nonviolent Communication Part 1 Marshall Rosenberg. The Center for Nonviolent Communication. The Center for Nonviolent Communication. How to mediate between two families at war? Check out this...