background preloader

Moment: Mänskliga rättigheter Samhällskunskap 1b

Facebook Twitter

Mänskliga Rättigheter Podcast. Världens idékatalog. Amnesty's Fotobabble. Our History. Nelson Mandela - Mini Biography. Arbetsmaterial - Lika och olika - Unicef. A History of LGBT rights at the UN. Mini Bio: Martin Luther King, Jr. Napoleon Bonaparte - Facts & Summary. Magna Carta - British History. En kort historik om mänskliga rättigheter – Förklaringen om de människans och medborgarens rättigheter. Efter den franska revolutionen 1789, beviljade deklarationen om människans och medborgarens rättigheter särskilda friheter från förtryck, som ett ”uttryck för den allmänna viljan”.

En kort historik om mänskliga rättigheter – Förklaringen om de människans och medborgarens rättigheter

Deklarationen om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna (1789). År 1789 fick folket i Frankrike till stånd ett avskaffande av den absoluta monarkin och lade grunden till upprättandet av den första franska republiken. Bara sex veckor efter stormningen av Bastiljen och knappa tre veckor efter att man avskaffat det franska feodalsystemet antogs Förklaringen av människans och medborgarens rättigheter (på franska: Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) av den nationella konstituerande församlingen som det första steget till en skriftlig författning för den franska republiken.

Förklaringen kungör att alla medborgare skall garanteras rättigheter i form av ”frihet, egendom, trygghet och motstånd mot förtryck”. All rätt i världen: Yttrandefrihet. Malala är en förebild för flickors rätt till utbildning. För alla barn - en film om UNICEF. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Realizing the Rights of Every Child. Saudarabiska kvinnors rättigheter. Förra helgen trotsade ett 60-tal kvinnor regimen i Saudiarabien och körde bil, trots att det inte är tillåtet.

saudarabiska kvinnors rättigheter

Ett modigt tilltag som uppmärksammades av media världen över. Men från västvärldens politiker var det tyst. Varför ställer vi inte högre krav på kvinnofientliga nationer? Det går inte att ta miste på hur stolt Samia el-Moslimany är. Barnarbete i världen – fakta om barnarbete. FN:s barnkonvention beskriver barns rättigheter tydligt: till exempel har alla barn rätt till utbildning, lek, vila och fritid samt rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete.

Barnarbete i världen – fakta om barnarbete

Trots det arbetar idag ca 160 miljoner barn i världen – ungefär 10 % av alla barn mellan fyra och 15 år. Barnarbete är vanligast i Asien, Afrika och Latinamerika men förekommer också i andra delar av världen. Ett fönster mot världen - utbildningsmaterial. Barnkonventionen skolmaterial. Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss.

Barnkonventionen skolmaterial

Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. All rätt i världen - Programserie i tolv delar från UR om mänskliga rättigheter. Förenta nationerna (FN) Vad är FN inte?

Förenta nationerna (FN)

FN är ingen världsregering som kan bestämma över medlemsländerna och det är heller ingen världspolis. FN kan inte jämföras med Europeiska unionen, där medlemsländerna lämnar över beslutanderätten för delar av det egna landets politik till EU:s styrande organ. FN:s stadga (grundbestämmelser) Svenska FN-förbundet - En bättre värld. En kort historik om mänskliga rättigheter – Förklaringen om de människans och medborgarens rättigheter. Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter.