background preloader

Tekemiseen

Facebook Twitter

Joutsen on linnuksi rikottu ihminen. Anybody can learn. Tehtävän taustoja. Käytän terveystiedossa säännöllisin väliajoin sanaristikoita ja olen löytänyt niiden tekemiseen hyvän sivuston Discovery Education.

Tehtävän taustoja

Sanasokkeloita en juurikaan ole käyttänyt, koska en ole pystynyt perustelemaan itselleni niiden pedagogista hyötyä. Kyllä, onhan se aivotoimintaa ja lukemista ja perusteltua esimerkiksi alakoulussa. Aivot liikkeelle! Tehosta oppimista- kirja. Advent Calendar - AdventMyFriend. Uudet muunteluoikeudet käytännössä. Opetuksen kopiointilupaan on lisätty vuoden 2016 alusta alkaen muunteluoikeus opetuksessa.

Uudet muunteluoikeudet käytännössä

Uudet lupaehdot sisältävät kaksi uutta pykälää, jotka kattavat käännös- ja muunteluoikeudet. Minkälaisia muunnelmia saa siis tehdä ja millä rajoituksilla? Muunteluoikeudet on mainittu digiluvan lupaehdoissa (peruskoulu ja lukio, ammatilliset oppilaitokset) pykälissä 8 ja 9. Käännös- ja muunteluoikeudet koskevat sekä opettajia ja oppilaita. Tapoja teknologian hyödyntämiseen oppimisessa. Monimediainen tuottaminen Videot, kuvat, tekstit, sarjakuvat, animaatiot, mindmapit, kuvaesitykset, piirrokset, kirjat jne.

Tapoja teknologian hyödyntämiseen oppimisessa

Tiedonrakentelu ja ryhmätyöskentely. Oppimispelit. Kännykät mallisopimus OAJ KL ja OPH. Photos For Class - The quick and safe way to find and cite images for class! Soundtrap for Education.