background preloader

Dřeviny

Facebook Twitter

: Databáze české flóry a vegetace.

Vrby

Zahradnictví Jelínek > Stromy v kontejnerech > Listnaté stromy > Stromy do vlhkých půd. Makroskopie. Untitled. Krásnoplodka (Callicarpa) Protikořenové bariéry, zábrany a folie. Rozdíl mezi kořenovou bariérou a systémem vedení kořenů.Kořenová bariéra má hladké strany a může být vyrobena z různých materiálů, jako je netkaná textilie nebo HDPE.Když kořen stromu dosáhne bariéry, bude kroužit kolem dokola podél bariéry, protože kořenová bariéra nemá schopnost kořeny vést.

Protikořenové bariéry, zábrany a folie

Pokud je kořenová bariéra instalována příliš blízko u stromu, nemá strom žádnou možnost se stabilizovat („květináčový efekt“).Systém vedení kořenů představuje jedinečné řešení a nemá žádné alternativy. Panel je vybaven vertikálními žebry. Když kořen stromu dosáhne k panelu, žebra směrují růst kořen dolů.Jakmile kořen dosáhne k dolnímu okraji panelu, může pokračovat v růstu v horizontálním nebo radiálním směru (je-li jáma stromu správně připravena). Výsadba živého plotu. Doporučujeme následující postup zejména s ohledem na co nejmenší časovou náročnost údržby a přirozený vzhled keřů.

Výsadba živého plotu

Rozestupy doporučujeme dle naší filosofie co nejdelší, aby keře mohly vytvořit svůj typický vzhled. Zkuste jiný pohled než prosazují supermarkety a zahradnické firmy, aby měly co prodávat – donekonečna hnojit , stříkat, střihat...

Ovocné

Resista Ulmen: New Horizon. Growth: ‘NEW HORIZON’ is a fast growing, medium sized tree.

Resista Ulmen: New Horizon

The stem leads straight through to the top. The dense conical crown shows even branches with upright twigs. This harmonious tree has a highly aesthetical appearance. Location: ‘NEW HORIZON’ grows best in sunny and only partial shaded locations, in slightly acid or neutral, well aerated soils with good water supply. Where to plant: ‘NEW HORIZON’ is especially adapted to avenues and streets because of its compact growth pattern. Co nám řeknou stromy. 4. února 2012 v 1:44 | Lesní želva | Mezi svátky bylo aspoň trochu volno, a tak jsem se do lesa dostala ještě jednou.

Co nám řeknou stromy

Tentokrát ne do luhu, ale do doubravy. Doubrava je vlastně docela vtipný název, protože naši vtipní lesníci na vykácených parcelách tento posvátný strom s oblibou nahrazují borovicí. Rychle roste, rychleji se prodává. Vady dřeva. Boulovitost angl. buckle něm.

Vady dřeva

Beule slov. zdurenie. Doporučená přípravná školení.

Likvidace akátů

Dendrologie / hlavní stránka. Atlas poškození dřevin. Atlas letorostů a pupenů dřevin. Energie stromů - Zajímavosti. VEŘEJNÁ ZELEŇ - Hodnocení stromů. Odborné posudky posouzení zdravotního stavu stromů a jejich statických poměrů s dopadem především na provozní bezpečnost.

VEŘEJNÁ ZELEŇ - Hodnocení stromů

Dále hodnotíme fyziologickou vitalitu a perspektivu funkčního setrvání, včetně návrhu konkrétní technologie zásahu. Při vizuálním hodnocení se zaměřujeme na odolnost jedince proti zlomu vzhledem k normálním klimatickým podmínkám. V případě nutnosti je možné provést přístrojové měření metodou tahové zkoušky, na základě které u stromu „objektivně“ zjistíme jak jeho odolnost proti zlomu, tak proti vyvrácení. Dendrologické průzkumy v zájmovém území provedeme kompletní průzkum dřevin zde se vyskytujících a rovněž jejich zhodnocení dle požadavků zadavatele. Inventarizace, analýzy dendrologického potenciálu a plány péče (IAP) u větších komplexů zeleně stromovitého charakteru (parky, stromořadí, areály) provádíme inventarizace, v rámci kterých u stromů zjišťujeme podstatné parametry. Více informací... více informací... Původní keře - úvodní stránka.

Dendrologie online. Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy. Úvodní stránka - Staré odrůdy. Venkovská zeleň. Projekt QI112A138 Lokální identita zeleně venkovských sídel byl řešen v letech 2011–2014 s podporou Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) Ministerstva zemědělství ČR.

Venkovská zeleň

Jako modelové plochy byly zvoleny tři oblasti – území Společenství obcí Čertovo břemeno, mikroregiony Moravský kras a Časnýř (součásti MAS Moravský kras) a MAS České středohoří. Pro tato území byly vytvořeny metodiky – návody pro výsadby okrasných bylin, dřevin a ovocných dřevin. Dále vznikla souhrnná metodika pro výsadby vhodných dřevin a bylin pro celé území ČR. Jednotlivé metodiky jsou dále rozšířeny o mapové výstupy, které zaznamenávají vybrané důležité a cenné přírodní a kulturní hodnoty (památné stromy, významné stromy starých ovocných odrůd, krajinný ráz, drobné sakrální objekty, cenné biotopy atd.) v daném území.

Udržovací řez u jednotlivých druhů ovocných dřevin. Jabloně Patří u nás mezi nejpěstovanější druhy.

Udržovací řez u jednotlivých druhů ovocných dřevin

Stromy pro sídla a krajinu (Zdeněk Málek a kolektiv) - Knihy. Výsadby ovocných stromků. Bydlení pro každého. V zimních měsících toho na zahradě příliš dělat nemůžeme, zvláště když je ukryta pod vrstvou sněhu.

Bydlení pro každého

Ale pokud je zima mírnější, můžeme se směle pustit do prořezávání dřevin. Ale pozor, zimní řez stromků je určen jen pro některé dřeviny. Víte, jakým stromům či keřům nůžkami a pilkou neuškodíte? V zimních měsících, tedy před začátkem vegetace, můžeme provádět tzv. zimní řez dřevin. Řezy provádíme zpravidla od února a končíme někdy v březnu, lze s ním však začít už v prosinci. Pokud bychom to vzali z gruntu a ořezali veškeré stromy na zahradě ve snaze si ušetřit práci v následujících měsících, pak vězte, že nevhodná doba ořezu může některé druhy stromů zásadně a nevratně poškodit. Ovocné stromy U ovocných stromů je třeba se vyhnout kácení všech větví po obvodu.

Horní část koruny upravíme tak, že odstraníme jen větve, které ji zahušťují, aby mohlo pronikat světlo. Řez ovocných stromů a keřů – jak a kdy jej provádět? Aby byly ovocné stromy zdravé, krásné a dobře plodily, je třeba jim věnovat potřebnou péči a pravidelně je prořezávat.

Řez ovocných stromů a keřů – jak a kdy jej provádět?

Jenomže každý druh ovocného stromu má na řez jiné nároky a tak je třeba jej nejen dobře provést, ale i načasovat. Přinášíme pár rad čeho se při řezu stromů vyvarovat a jaké zásady je třeba dodržovat, abychom sklízeli zdravé ovoce.