background preloader

IKT i skolan

Facebook Twitter

Technology Task/App Challenges for Teachers. Avhandling_DanAkerlund_21_nov_2013. Top 10 Education Websites. Here is a list of 10 of our favorite education websites.

Top 10 Education Websites

We would like to personally thank all of these websites for providing quality information on a regular basis! Inside Higher Edinsidehighered.com Inside Higher Ed is a great site for news, opinions and jobs. Our favorite post is the Cash Monitoring List. Educational Technology and Mobile Learningeducatorstechnology.com The description tells it all. Educational Technology and Mobile Learning is a resource of educational web tools and mobile applications for teachers and educators. Mind Mind Shift is a site that explores the future of learning in all its dimensions. Learn Lead Growbergman-udl.blogspot.com Matt Bergman is an educator that is fascinated by the possibilities of instructional technology and Universal Design for Learning. We Make the Weatherwemaketheweather.blogspot.com Meaghan Davis, a teacher and instructional coach at Apache Junction High School, helps teachers and students be successful and happy.

TinEye Reverse Image Search. Så funkar mitt pearltrees. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur g... I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det.

Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur g...

Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. För exakt ett år sedan postade jag tanken om att vi Alla är IKT-pedagoger enligt Lgr11 och jag inser att jag fortfarande brottas med tekniken när jag ser bilden på datorvagnen. Min upplevelse är att det finns för lite material och beprövad erfarenhet kring hur vi ska arbeta med förmågorna för att vi inte hänger med i den digitala utvecklingen lika fort som tekniken utvecklas.

Övrigt

Ordmoln. Strategier. iPad. Dra namn. Diktera. Blended learning. Illustrationer. Feedback. Samarbetsytor. Podd. Skapa filmklipp - avatarer. Video. Lektionsplaneringar. Spaning på IKT. Digital miljö i skolan. Övrigt. Tutorials. Digitala verktyg. Integritet och upphovsrätt på nätet. Script. Hemsidor med tips. Språkutveckling. För skrivande. Responsverktyg/Quizz. Ljud. Flipp. Presentationer. Mindmaps. Google. Skrivtavlor. Övrigt. Kurateringstjänster. Årshjul. E-böcker. English for students. Tidslinjer.

Digital litteracitet. Skapa PDF, tidningar och e-böcker. Appar. För text och läsning. Word clouds. Presentationer, foto, video. Tools. Educational Technology and Mobile Learning: 7 of The Best Chrome Apps for EFL and ESL Students. February 27, 2015 Today we are sharing with you some useful Chrome apps to help your students with their language learning.

Educational Technology and Mobile Learning: 7 of The Best Chrome Apps for EFL and ESL Students

These apps are particularly helpful for EFL and ESL learners. They (the apps) provide a wide variety of activities, games, flashcards and exercises on language practice. Almost all of them are geared towards solidifying students' vocabulary learning and empowering learners with a rich and diversified lexicon to assist them in their writing and reading comprehension. 1- Duolingo Google chose Duolingo as the best language app for 2014. 2- Flashcard Stash Flashcard Stash enables students to learn through the use of interactive flashcards. 3- iVocab iVocab is an ideal app for those preparing for GRE,TOEFL and SAT quizzes. 4- Vocabla Vocabla is another popular language learning app in the Chrome store. 5- Flashcards Flashcards is a good app for language practice. 6- Lingua.ly. IKT.