background preloader

OCW / VSNU - Wetenschapsvisie 2025 - wetenschapsagenda

Facebook Twitter

Haldane principle. In British research policy, the Haldane principle is the idea that decisions about what to spend research funds on should be made by researchers rather than politicians.

Haldane principle

It is named after Richard Burdon Haldane, who in 1904 and from 1909 to 1918 chaired committees and commissions which recommended this policy. The principle has remained enshrined in British Government policy, but has been criticised and altered over the years. In 1939 J.D. Bernal argued that social good was more important than researchers' freedom in deciding the direction of research. Solly Zuckerman criticised it in 1971 for its artificial separation of basic and applied science, and the consequent elevation of the status of the former.

There is currently a debate about the extent to which the principle is still applied in practice. (Note that this principle is unrelated to Haldane's rule, the zoological principle named after J. References[edit] Merciless καιρός - Register Nevenfuncties prof's Onderzoeksred: Volkskrant Top 200 2014. Zes vragen over de Volkskrant Top 200 De Volkskrant Top 200 is een ranglijst die de bestuurlijke elite van Nederland in kaart brengt: de mannen en vrouwen op de belangrijkste posities in de maatschappij, maar ook de landgenoten die in het verleden hun sporen hebben verdiend in politiek, openbaar bestuur of bedrijfsleven en die nu, vaak achter de schermen, actief zijn in besturen, raden en commissies.

Volkskrant Top 200 2014

De lijst brengt zo de gevestigde orde in beeld, de schaduwmacht van notabelen die, zoals een ingewijde het eens uitdrukte, aan invloed zouden verliezen als ze minister werden. Want dat is een kenmerk van de bestuurlijke elite: haar leden zijn in het algemeen niet democratisch gekozen en worden niet altijd democratisch gecontroleerd. De lijst rangschikt de invloedrijkste bestuurders uit een door de Volkskrant opgebouwde database van bijna 23 duizend personen en functies. Een aantal mensen wordt om praktische redenen uitgesloten van de ranglijst. Nee. De Volkskrant sur Twitter : "Bekijk netwerken van invloedrijkste Nederlanders in deze interactieve infographic #vktop200. Academic integrity is being crushed by corporate power. Dissent is being suppressed where it conflicts with powerful interests, while scientists who are "on message" are encouraged to speak out.

Academic integrity is being crushed by corporate power

Consider the following clause in an employment contract leaked to GeneWatch UK by a scientist disturbed by the restrictive nature of what he was being asked to sign: "As the [place of work] is supported from public funds and in view of the nature of its work, there are certain restrictions on employees wishing to engage in political activities. KNAW eist visie op wetenschap. 1 mei 2013 - “Er kunnen zaken verdwijnen en bijkomen en je kan ook niet alleen maar nieuwe opleidingen oprichten.

KNAW eist visie op wetenschap

Maar daar moet dan wel een visie aan ten grondslag liggen.”

Duin en Kruitberg Conferentie - RegioBijeenkomsten

Van lappendeken naar een nationaal discours en centrale programmering. Bedrijfsleven wil ambitieuze Bussemaker. 7 mei 2014 - De CTO’s van een reeks grote, innovatieve bedrijven roepen Jet Bussemaker op kennis en innovatie veel meer in “een gemeenschappelijke inspirerende agenda” te verbinden.

Bedrijfsleven wil ambitieuze Bussemaker

Dat moet écht multidisciplinair, Europees, met ‘Science in Transition’ en voorbij de topsectoren. Het is geen rijtje ‘kleine jongens’, dat de minister een brief schrijft. Het loopt van ondertekenaar prof. Hamer, directeur R&D van Unilever en Shell CTO Gerard Schotman, vice-president voor R&D Harry Borgreve van ASML tot prof. ScienceGuide - Hans de Boer prikkelt WO. 2 september 2014 - VNO-voorzitter Hans de Boer deed een deel van zijn publiek opschrikken bij zijn eerste openingsrede van een academisch jaar.

ScienceGuide - Hans de Boer prikkelt WO

De Boer pleitte voor een omslag bij universiteiten in het “businessmodel”, want dit “‘verdienmodel’ lijkt niet toekomstbestendig.” GroenLinks senator en VU professor Ruard Ganzevoort was uren na deze speech er nog niet helemaal overheen, zo liet hij op Twitter weten. “Nog steeds kromme tenen van toespraak Hans de Boer bij opening AC jaar VU. Schaamteloos pleidooi voor commercialisering wetenschap.” ScienceGuide 3TU: vergroot slagkracht NWO. 21 juli 2014 - Terwijl minister Bussemaker werkt aan haar wetenschapsvisie, heeft de 3TU Federatie al een wensenlijstje ingediend.

ScienceGuide 3TU: vergroot slagkracht NWO

"Het zou mooi zijn als een deel van de aardgasbaten aangewend kan worden voor een vergroting van de slagkracht van NWO en STW. " In een brief aan het ministerie van OCW willen de drie technische universiteiten de elementen inbrengen die zij graag zouden terugzien in de wetenschapsvisie waar Bussemaker en haar ambtenaren momenteel aan werken. “Wij hopen dat de wetenschapsvisie ook stil staat bij het belang van een brede en goed presterende academische en wetenschapssector op zichzelf, nog voordat de opbrengst van wetenschap is vertaald in economische of andere metrics,” stellen de drie collegevoorzitters, Dirk Jan van den Berg, Victor van der Chijs en Jan Mengelers. ScienceGuide Geef burger stem in wetenschapsagenda. 25 september 2014 - Vrijwel alle instanties zijn uitgenodigd mee te denken over Bussemaker’s wetenschapsagenda, maar de burger zelf, die ontbreekt.

ScienceGuide Geef burger stem in wetenschapsagenda

Dat merkt Marlieke Kieboom van Kennisland op. “Geef burgers een stem over wat er in de ivoren toren gebeurt.” “ “Het kabinet stelt met kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties een wetenschapsagenda op waar de toekomstige thema's voor de wetenschap in staan.” Dat staat in de nieuwe plannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het streven is lovenswaardig: meer maatschappelijk relevant onderzoek dat moet leiden tot meer bruikbare resultaten. Maar de uitwerking kan beter. Wat is de waarde van wetenschap? - NRC Handelsblad van zaterdag 18 oktober 2014. Geld krijgen kost universiteiten een boel geld. ScienceGuide: Escalerende krenterigheid. 28 mei 2014 - Bij de uitreiking van de Akademiepenning heeft Rinnooy Kan bij de KNAW piketpalen geslagen voor de wetenschapsvisie van het kabinet.

ScienceGuide: Escalerende krenterigheid

“Ironisch genoeg wordt op dit terrein hetzelfde wiel met enthousiasme keer op keer uitgevonden,” want het lerend vermogen “blijft beperkt. " Een Zweedse delegatie bezocht Nederland en de KNAW en kwam tot verbaasde inzichten, zo vertelde Alexander Rinnooy Kan. Einde van de onderzoeksvrijheid. De toonzetting van de opening van het academisch jaar, afgelopen maandag, was opvallend voorzichtig.

Einde van de onderzoeksvrijheid

Vrijwel niemand van de universitaire bestuurders liet zich verleiden tot kritiek op de overheid. De dames en heren namen de gebruikelijke onderwerpen onder de loep: de strategische plannen, internationalisatie, maar ook regionalisatie, zelfstandigheid, samenwerken en inzetten op kwaliteit. Er viel nauwelijks een onvertogen woord. Ze leken hun knopen te tellen en richtten zich vooral tot de studenten die met hun voeten zullen stemmen nu ze zelf hun studies moeten betalen. ScienceGuide - Visie op kennis vertraagd. 26 mei 2014 - Het kabinet worstelt met de beloofde ‘visie op de wetenschap’. Het document was voor de maand mei toegezegd, maar blijkt nog lang niet klaar. Samenhang tussen EZ, OCW en Europese miljarden lukt niet vanzelf. Het uitstel van de wetenschapsvisie van Rutte II is geen logistieke kwestie. ScienceGuide: Kabinet houdt huis in R&D.

20 november 2014 - In de Wetenschapsvisie voor de Ministerraad van morgen wordt topinstituten de wacht aangezegd. Het moet allemaal veel sneller, efficiënter en minder verkokerd, zo laat het stuk merken. Een snelle transitie zal vooral NWO, ‘klein maar fijn’ toppers, HBO-onderzoek en universitaire bekostiging treffen. Het kabinet noteert dat veel van wat in ons land aan onderzoek wordt verricht wereldwijd hoog gewaardeerd wordt. ScienceGuide - Science in Transition doet mee. 27 november 2014 - Science in Transition steekt graag in op de discussie over de Wetenschapsvisie van het kabinet. Punten van zorg die bij hen leven komen daarin helder op tafel.

“Herbezinning op het promotiestelsel is uitermate zinnig. ScienceGuide: WO vreest "te veel regie" 28 oktober 2014 - De wetenschapsvisie van Rutte II is klaar. Op 26 november wordt deze publiek, maar de inhoudelijke strijd erover is nog lang niet voorbij. Zo dreigde een zware botsing met de universiteiten en onhelder is of deze wel is bijgelegd. Science in Transition. (pdf)VNSU / Ratheneau Toekomst- strategie NL Universiteiten.

(pdf)Nieuwsbrief_Toekomststrategie_20131107. - Lancering Wetenschapsvisie. - Lancering Wetenschapsvisie. Op 26 november wordt de Wetenschapsvisie, nadat deze aan de Kamer is toegezonden, gelanceerd aan de stakeholders en anderen betrokkenen in en bij de wetenschap. Op deze avond zal Laheij met kopstukken uit de wetenschap doorpraten over de route en uitdagingen van de Nederlandse wetenschap. Naast minister Bussemaker en staatsseretaris Dekker zullen ook VSNU, Vereniging Hogescholen, KNWA, NWO, VNO-NCW en anderen zich mengen in het debat. Photos de Ministerie van Onderwijs,... - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. FreezePage: Dave Blank on Twitter: -quot. Imgur: the simple image sharer. Elmer Sterken sur Twitter : "Presentatie van de wetenschapsvisie 2025 - @deVSNU #wetenschap @univgroningen...

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Keuzes in wetenschapsbeleid. Nieuwsbericht | 25-11-2014 Het kabinet gaat duidelijke keuzes maken in zijn wetenschapsbeleid, om de maatschappelijke impact van wetenschap te vergroten. Middelen en energie worden gerichter ingezet, met meer oog voor wetenschappelijke sterkten, maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. Universiteiten gaan zich nog meer profileren dan ze nu al doen, wetenschappelijke instituten moeten hun bestaansrecht blijven bewijzen en er komt meer ruimte en waardering voor onderzoekers die zich bezig houden met onderwijs en kennistoepassing. De typisch Nederlandse verbinding tussen onderzoek en onderwijs wordt versterkt. Naast meer focus op thema’s kiest het kabinet er ook duidelijk voor dat vrij en ongebonden onderzoek blijft gewaarborgd, want dat is de noodzakelijke voedingsbodem voor wetenschappelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het wetenschapsbeleid is toe aan een grondige herziening, vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW).

Nationale Wetenschapsagenda Carrière. Keuzes in wetenschapsbeleid. (mirror) Wetenschapsvisie 2025 keuzes voor de toekomst. Ministerie van OCW on Twitter: "Door continue dialoog en slimme verbindingen is de beste match mogelijk tussen #wetenschap en samenleving." KNAW on Twitter: "Onderzoeker? Laat je mening over #wetenschapsvisie2025 van het kabinet horen op het KNAW-podium #wv2025"

Reactie KNAW & de jonge Akademie

Reactie van De Jonge Akademie op de Wetenschapsvisie 2025 — Om die maatschappelijke rol vorm te geven gaan NWO en universiteiten een deel van hun onderzoek programmeren langs grote maatschappelijke vraagstukken. De Wetenschapsagenda De Jonge Akademie kan zich vinden in het idee een Wetenschapsagenda te vormen, en wil daar actief aan bijdragen. Tegelijkertijd is het de vraag wie straks mag meepraten over de te definiëren maatschappelijke uitdagingen. Ook is de vraag welke kijk op wetenschap centraal staat.

De Jonge Akademie benadrukt, met onder meer de WRR en de KNAW, dat wetenschap cruciaal is voor economische ontwikkeling, maar ook dat ze meer dan economische belangen dient. Mobile-nieuws. Reactie NWO op Wetenschapsvisie 2025. Wetenschapsvisie 2025: maximale impact op bedrijfsleven en maatschappij. Het Ministerie van OCW publiceerde vandaag de Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst. Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. Reactie VWN-bestuur op de Wetenschapsvisie 2025. Reactie van SciCom NL op de Wetenschapsvisie 2025. Vorige week publiceerde het ministerie van OCW de Visie Wetenschapsbeleid 2025.

Hofnar en geweten - Geen organisatoren van de ‘killing fields’ Praktijkgericht onderzoek krijgt verdiende plaats in Wetenschapsvisie - Vereniging Hogescholen. 'Goede lijn wetenschapsvisie, uitwerking vraagt aandacht' - Nieuws VNO-NCW Online. NRC: Burgers gaan meebeslissen over onderzoek universiteiten.

Media coverage ( newspapers , blogs , twitter )

Maarten Keulemans on Twitter: "Topman #NWO boos weg, en #NWO houdt het stil. #Wetenschapsvisie via @volkskrant" Prof.dr. E.W. (Bert) Meijer treedt terug als lid van het algemeen bestuur. TU/e-hoogleraar Meijer weg bij NWO uit onvrede plan kabinet. TU/e-hoogleraar Bert Meijer opgestapt uit NWO-bestuur  Brandbrief 69 Laureaten NWO - Spinozaprijs & mediareacties. NWO - NL Organisatie voor zuiver Wetenschappelijk Onderzoek.

Nieuws. (mirror) VSNU aan OCW Dekker inzake reactie advies van der Steenhoven. Reorganisatie NWO gaat universiteiten te ver. Ook universiteiten bezorgd om NWO. ScienceGuide - Universiteiten in contramine. Ook universiteiten bezorgd om NWO   9 januari: lancering petitie ‘Naar een andere universiteit’ Petitie Naar een andere universiteit (pdf) NWO integreren in Europese onderzoekfinanciering.

Toelichting van de plannen met betrekking tot de veranderingen bij NWO. Ministerie van OCW on Twitter: "De voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda: Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan. Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan voorzitters Nationale Wetenschapsagenda. Dekker sust kritiek op NWO-plannen. Bedrijven willen meer aandacht voor bèta. Cartoon: kritiek op hervorming NWO weerlegd Kamp - Dekker.

Rondetafelgesprek 2de Kamer 28jan2015

Nationale Wetenschapsagenda.