background preloader

Vrije Universiteit Brussel

Facebook Twitter

Vrije Universiteit Brussel - wikipedia. De Vrije Universiteit Brussel is een Nederlandstalige universiteit in Brussel die oorspronkelijk als de Université Libre de Bruxelles gesticht werd in 1834.

Vrije Universiteit Brussel - wikipedia

De VUB ontstond door de splitsing van de tweetalige universiteit in een afzonderlijke Nederlandstalige (VUB) en Franstalige universiteit (Université Libre de Bruxelles - ULB) in 1969. Anno 2011 omvat de universitaire VUB-gemeenschap meer dan 10.000 studenten, bijna 1000 hoogleraars en assistenten, 900 wetenschappelijke medewerkers en nog eens evenveel administratieve en technische medewerkers. 21mei2012 Onderwijshervorming en klassieke talen: tussen bezorgdheid en argwaan. 21 mei 2012 | door: Christian Laes, professor Christian Laes (Latijnse Taal-en Letterkunde, VUB; Geschiedenis UA) en ondervoorzitter van de vereniging Classica Vlaanderen "Reactie uit de hoek van de klassieke talen.

21mei2012 Onderwijshervorming en klassieke talen: tussen bezorgdheid en argwaan

Er staat veel meer op het spel dan Latijn en Grieks! " Het Vlaamse onderwijslandschap reageerde schijnbaar rustig op de door het katholieke net voorgestelde onderwijshervorming, die sterk in de lijn ligt van de door Pascal Smet aangekondigde plannen voor de hertekening van het middelbare onderwijs. Een bedaarde reactie lijkt gepast: de discussienota van Smet is nog niet voorgelegd, over de exacte invulling van lestijdenpakketten is nog niet gesproken. Maar de krijtlijnen tekenen zich onmiskenbaar af, en wat voorligt betekent niet meer of minder dan een revolutie voor het Vlaamse onderwijs, dat zich internationaal onderscheidt als hoogstaand en kwaliteitsvol.

Bezorgdheid is dus wel degelijk op zijn plaats, en werd vanuit verschillende hoeken geuit. Watervalsysteem Antieke cultuur. 2okt2013 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte keurt besparingsplan goed. De Faculteitsraad van Letteren en Wijsbegeerte heeft vandaag het beleidsplan 2013-2017 voor de faculteit goedgekeurd.

2okt2013 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte keurt besparingsplan goed

Daarin zijn ook heel wat besparingen opgenomen. 14Okt2013 Vakgroep Taal- en Letterkunde grootste slachtoffer besparingen. De faculteit Letteren en Wijsbegeerte moet 250.000 euro bezuinigen.

14Okt2013 Vakgroep Taal- en Letterkunde grootste slachtoffer besparingen

Het beleidsplan, dat begin oktober in de Faculteitsraad werd goedgekeurd, treft de vakgroep Taal- en Letterkunde (TALK) het zwaarst. Hiermee wordt het einde ingeluid van de klassieke talen en culturen aan de VUB. Zo komt er een einde aan de samenwerking met professor Christian Laes. Zijn nog resterend mandaat loopt op 1 oktober 2015 definitief af. 21okt2013 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte moet nog meer besparen dan gepland. De besparingen binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW) moeten nog zwaarder zijn dan aanvankelijk gedacht. Dat wist het faculteitsbestuur gisteren te melden aan de leden van de faculteitsraad. Hoeveel de opleidingen precies extra moeten besparen, is nog niet bekend. Van de acht VUB-faculteiten is LW de enige die moet snoeien in de uitgaven.

De letterenfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) staat onder grote besparingsdruk sinds de vakgroep Communicatiewetenschappen (SCOM) dit academiejaar verhuisde naar de faculteit Economische en Sociale wetenschappen (ES). Eerder keurde de faculteitsraad van LW dan ook een besparingsplan goed waarin een structurele besparing van 250.000 euro beloofd werd. “Details hebben we nog niet”, zegt vakgroepsvoorzitter van de Wijsbegeerte (FILO) Marc Van den Bossche. Personeelstekort. 31Okt2013 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte moet nog meer besparen dan gepland. De besparingen binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW) moeten nog zwaarder zijn dan aanvankelijk gedacht.

31Okt2013 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte moet nog meer besparen dan gepland

Dat wist het faculteitsbestuur gisteren te melden aan de leden van de faculteitsraad. Hoeveel de opleidingen precies extra moeten besparen, is nog niet bekend. LAES Christian. ContactProf. dr.

LAES Christian

Christian LaesTALK, CLIC, LatijnVrije Universiteit BrusselPleinlaan 2B-1050 BrusselEmail: christian.laes@vub.ac.be Tel.: +32-2-6292655 Fax.: +32-2-6293684 Bureau: 5 B445 Spreekuur: Dinsdag 13-14 uurPersoonlijke informatiePublicaties: R&D DatabaseOnderwijs: Centrale onderwijsdatabankOnderzoek: Professor Christian Laes (°1973) studies the social and cultural history of Roman and Late Antiquity, paying particular attention to the human life course: childhood, youth, family, sexuality, and disabilities.

His monographs and over fifty contributions have been published with internationally renowed publishers and journals. 15Nov2013 Van het universitaire front niets nieuws: casus van een universiteit in verval. “Ik blijf optimistisch”, vertelde professor Latijn Christian Laes me aan het einde van ons eerste gesprek.

15Nov2013 Van het universitaire front niets nieuws: casus van een universiteit in verval

Dat was twee weken voor de start van het academiejaar. Zijn vakgebied aan de VUB was bedreigd, het hoofd reeds onder het hakmes. Hij koesterde nog de hoop dat de klassieke talen en culturen niet helemaal van de VUB zouden verdwijnen, dat het als ondersteunend lessenpakket kon worden aangewend. Er kwam evenwel geen genade. Op 2 oktober werd het vonnis voltrokken op de Faculteitsraad: Laes moet vertrekken vanaf oktober 2015, en alles wat antieke talen en culturen aangaat, wordt van de VUB gebannen. 15/10/2013 Petitie voor behoud Latijn en oud-Grieks aan VUB.

Door © brusselnieuws.be Brussel De Vrije Universiteit Brussel wil op termijn de cursus Oud-Grieks afschaffen.

15/10/2013 Petitie voor behoud Latijn en oud-Grieks aan VUB

Alle vakken die verband houden met antieke cultuur zitten op de schopstoel. Professor Christian Laes is met een petitie gestart voor het behoud van minstens één full-time mandaat voor een latinist aan de VUB. 18/07/2013 VUB bespaart: afstudeerrichting Latijn verdwijnt. Door EVC © brusselnieuws.be.

18/07/2013 VUB bespaart: afstudeerrichting Latijn verdwijnt

15Nov2013 VUB schrapt opnieuw avondopleidingen humane wetenschappen. De bacheloropleidingen in avondonderwijs Sociologie, Politieke Wetenschappen en Gerontologie worden vanaf volgend academiejaar niet meer ingericht.

15Nov2013 VUB schrapt opnieuw avondopleidingen humane wetenschappen

Dat werd beslist op de Onderwijsraad van 23 oktober. De avondbachelor Geschiedenis werd een maand eerder ook al afgeschaft. Moeial november issuu by De Moeial. 18mrt2014 Georges Declercq, Decaan LW: “Het is moeilijk om tegen de tijdsgeest in te roeien” Georges Declercq, Decaan LW: “Het is moeilijk om tegen de tijdsgeest in te roeien” Artikel gepubliceerd op 18 Maart 2014 om 15:24 Georges Declercq, sinds dit academiejaar decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW), vertegenwoordigt de stem van het academisch personeel in de hogere bestuursorganen van de universiteit.

Daar zal hij stelling nemen tegen hervormingen die het rectorencollege graag spoedig wil goedkeuren. “Ze noemen ons dikwijls een moeilijke faculteit, maar we zijn gewoon redelijk eigenzinnig. Voor ons is dat meer dan een slogan.” Georges Declercq: “Onze faculteitsraad komt maandelijks samen en heeft een uitgebreide bevoegdheid. “Elke vakgroep heeft een aantal stemmen in de faculteitsraad om het evenwicht te behouden, maar ieder ZAP-lid is in principe welkom. Staat dat model nu onder druk? De faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft een nieuwe decaan. De faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW) heeft een nieuwe decaan. Professor Karin Nys volgt hoogleraar Geschiedenis Georges Declercq op. Over de decaan die opstapte. Over de decaan die opstapte Artikel gepubliceerd op 28 September 2015 om 12:15 Georges Declercq versus Paul De Knop In maart 2014 citeerde De Moeial voormalig Letteren en Wijsbegeertedecaan Georges Declercq nog dat het 'moeilijk is om tegen de tijdsgeest in te roeien'.

Het daaropvolgende artikel kopt dat die decaan deze zomer ontslag heeft genomen wegens interne strubbelingen met het rectoraat. 30/10/2015 De ontmanteling van LW. De ontmanteling van LW Artikel gepubliceerd op 30 Oktober 2015 om 12:33 De faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW) zal de komende vijf jaar ruim 800.000 euro besparen op personeelskosten. De contracten van heel wat assistenten en docenten worden niet verlengd.

Ook het opleidingsaanbod ondergaat drastische aanpassingen. Zo zullen alle bachelorstudenten een minor moeten volgen. LW heeft het al lange tijd financieel moeilijk. Vrije Universiteit Brussel. Europese primeur: obligaties van VUB vanaf vandaag genoteerd op Alternext. De Vrije Universiteit Brussel lanceerde haar eerste obligatie-uitgifte op 23 oktober. Daarmee haalde ze ruim 61,5 miljoen euro op, waarmee de unief haar uitbreiding wil financieren. Vanaf vandaag zijn de obligaties genoteerd op Alternext. "Een groeiuniversiteit kan niet zonder dynamische externe investeerders.