background preloader

Letteren RijksUniversiteit Groningen

Facebook Twitter

9april'13 UK: Why would we need erudition anyway. Is there anyone who still knows what the term 'erudition' means?

9april'13 UK: Why would we need erudition anyway

This university doesn't recognize it, doesn't use it and certainly doesn't reward it. And that, argues Tjeerd Andringa, is bad news. By Tjeerd Andringa Since 2007 is the Dutch variant of the word ‘erudition’ (‘eruditie’) no longer actively used at the RUG website; and before 2007 it was mainly used in necrologies. Has ‘erudition’ become a superfluous concept?

Erudition is the intellectual depth, refinement, and breadth resulting from top education. Liability The modern career scientist at the RUG is not selected on erudition. Erudition makes a difference here. Sense of reality And a well developed sense of reality is exactly what students need to learn to prepare for the rest of life. “Student success in college cannot be documented—as it usually is—only in terms of enrollment, persistence, and degree attainment. 9 april 2013 - Why would we need erudition anyway - UK. Save Languages in Groningen. Save Languages in Groningen. Fb: Deens, Noors, Fins en Hongaars moeten in Groningen blijven. Dec 06, 2012 - Save Languages in Groningen Petition. Save Languages in Groningen - Petition signatures - Page: 1. Save Languages in Groningen - Petition signatures - Page: 1. Save Languages in Groningen - Petition signatures - Page: 125. Uk9 - 6 dec 2012 - Snijden bij Letteren. ‘Internationalisering? Ja, als het maar geen cent kost’ — Nuffic Transfer.

Transfer, vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs, is hét tijdschrift voor iedereen die zich bezighoudt met internationalisering in het hoger onderwijs.

‘Internationalisering? Ja, als het maar geen cent kost’ — Nuffic Transfer

Het verschijnt acht keer per jaar en bevat nieuws- en achtergrondartikelen, reportages, interviews, columns, opiniërende bijdragen en een aantal vaste rubrieken. Transfer biedt inzicht in ontwikkelingen en trends op de nationale en internationale onderwijsmarkt. Zo helpt het blad beslissers, beleidsmakers en uitvoerders van internationaliseringsbeleid hun werk nog beter te doen en draagt het bij aan de doelstelling van de Nuffic om internationalisering van het hoger onderwijs te bevorderen. EM: Fins, Hongaars, Deens & Noors studeren kan niet langer in Nederland.

De studies Fins en Hongaars verdwijnen uit Nederland.

EM: Fins, Hongaars, Deens & Noors studeren kan niet langer in Nederland

De Rijksuniversiteit Groningen vindt de twee kleine talenstudies te duur en heft ze op. Sinds september werden de twee talen, samen met negen andere talen, aangeboden binnen de brede bachelor Europese talen & culturen. Voor Fins en Hongaars moet je naar het buitenland. Via DisQus URL m'n comment bij - Opheffen finoegristiek is onzinnig en oneerlijk. Uk9 - 6 december 2012. G.C. (Gerry) Wakker < Rijksuniversiteit Groningen. H.L.M. (Hub.) Hermans < Rijksuniversiteit Groningen. C.T. (Cornelius) Hasselblatt < Rijksuniversiteit Groningen.

S. (Sibrand) Poppema < Rijksuniversiteit Groningen. Prof. dr. S. (Sibrand) Poppema. UK_Groningen : Kon 1 vraag aan Rutte stellen. UK_Groningen : Veel discussie in uraad over... Letteren schrapt ook leerstoelen. Niet alleen Deens, Noors, Fins en Hongaars verdwijnen.

Letteren schrapt ook leerstoelen

Ook wordt een flink aantal leerstoelen geschrapt, blijkt uit de reorganisatieplannen van de faculteit letteren. Peter Keizer Er wordt flink gehakt in het personeelsbestand van de faculteit. In totaal gaat 33,1 fte eruit. Reorganisatie RUG desastreus voor Nederlandse opleidingsaanbod: Platform Talenstudies vraagt samenwerking universiteiten. ‘Stop de kaalslag van het talenonderwijs’ De reorganisatie van de talenstudies aan de RUG is desastreus voor het Nederlandse opleidingsaanbod.

‘Stop de kaalslag van het talenonderwijs’

Dat zegt Esther Crabbendam van het Platform Talenstudies. Het platform roept universiteiten op om samen te werken. Door Esther Crabbendam ‘Het Platform Talenstudies is geschokt over de uitholling van het talenonderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar volgens het gisteren bekendgemaakte reorganisatieplan 33 van de 56 voltijdbanen verdwijnen. Drie leerstoelen verdwijnen en onderwijs in het Fins, Noors, Deens en Hongaars wordt geheel afgeschaft. Met het besluit om studies af te schaffen die anders in het Nederlandse taalgebied te vinden zijn, laat de Rijksuniversiteit zien niet met haar wetenschappelijke verantwoordelijkheid om te kunnen gaan.

De reorganisatieplannen betekenen niet alleen de doodslag voor de opleidingen Fins, Noors, Deens en Hongaars. Wij roepen de universiteiten op om de kaalslag te stoppen. Ontslaggolf bij letteren. De reorganisatie bij de faculteit letteren slaat diepe wonden.

Ontslaggolf bij letteren

Van de 73 personeelsleden die onder de reorganisatie vallen, verliezen 45 hun baan. Veel afdelingen verliezen de helft van hun bezetting. Door Peter Keizer Dat staat in het concept personeelsplan dat het faculteitsbestuur onlangs naar de getroffen medewerkers heeft gestuurd. Vooral de kleine opleidingen moeten bloeden, omdat ze niet voldoende studenten binnenhalen. Uitzonderingen Tijdelijke dienstverbanden worden niet meer verlengd (16), andere functies worden opgeheven omdat de opleiding verdwijnt. In totaal verliezen 51 medewerkers hun functie, maar zes mogen toch blijven vanwege externe gelden, of omdat ze ook een andere functie binnen de faculteit hebben. Treurig Nu Deens en Noors worden geschrapt, blijft van de leerstoel Scandinavische taal- en letterkunde alleen universitair hoofddocent Zweeds Petra Broomans en een vacature voor een halve baan over.

Broomans noemt het ontslag van haar collega’s catastrofaal. Letteren schrapt ook leerstoelen. Petitie voor landelijke visie talenstudies. Het Platform Talenstudies wil dat er een landelijke visie komt op de talenstudies aan de Nederlandse universiteiten.

Petitie voor landelijke visie talenstudies

Het is daarom begonnen met het houden van een petitie. De decanen Letteren en Geesteswetenschappen zien niets in nieuwe sectorafspraken of een hernieuwde visie op het academisch talenonderwijs. Het Platform maakt zich daar ernstige zorgen om. ‘Er dreigen unieke opleidingen definitief uit Nederland te verdwijnen. Dat decanen onvoldoende moeite doen om unieke talenopleidingen in Nederland te behouden hebben we de afgelopen tijd kunnen zien, want opleidingen als Roemeens, Fins, Hongaars en Portugees keren aan geen enkele Nederlandse universiteit terug’, zegt woordvoerder van het Platform Lucinda van Ewijk. Eerder noemde het Platform het besluit van de Faculteit Letteren aan de RUG om een aantal kleine talen op te heffen ‘desastreus’.

Gerry Wakker herbenoemd als decaan Faculteit der Letteren < Rijksuniversiteit Groningen. UK: Gerry Wakker: ‘Ja, snijden doet pijn’ The Epicurean made this great discovery.

UK: Gerry Wakker: ‘Ja, snijden doet pijn’

Openbrief:signed by more than 40 Hoogleraren

OogTV: Demonstrerende studenten weggestuurd van Academieplein. Studentenprotest op Academieplein. Demonstrerende studenten weggestuurd van Academieplein. Kleur in Groningen. Kleur in Groningen. Protestgedicht Ze zeggen dat het beter is:gekwalificeerd voor de toekomstmet een strik om onze hoofdenafgeleverd in grauwe gebouwenmet zwarte tafels, witte bureaustoelen zonderronddraaiwieltjes, bloemen die hun blaadjesal jaren verloren zijn, zwarte koffie endan van die vieze, en daar worden we neergezetop die witte bureaustoelenzitten we met een glimlach omonze lippen niette genieten, te tikken tothet vijf uur is, de dag voorbijen waar we dan heen gaanis ons nooit verteld, want we zijn halverwege afgestomptdoor het botsen tegen de muren van vierkante lijsten,halverwege zijn we gestopt met zoekennaar ruimte en gekaderd gebleven,halverwege zijn we gestopt met voor onszelf denken,met ontwikkelen en halverwegezijn we onze creativiteit verloren, halverwegezullen we blijven steken,gevangen in kleurloos maatpak.

Kleur in Groningen

Door: Anne van Winkelhof. Kleur in Groningen. Kleur in Groningen — Pamflet. Waarschijnlijk studeert u met genoegen aan de universiteit.

Kleur in Groningen — Pamflet

Wellicht kijkt u er naar uit om aankomend jaar een studie van uw voorkeur te gaan volgen. U moet echter weten dat dit niet vanzelfsprekend is. De kabinetten Rutte-Verhagen en Rutte-Asscher hebben fors gesnoeid in de gelden die aan de universiteiten verstrekt worden. Dit maakt dat de Rijksuniversiteit Groningen zich in een kritieke fase bevindt, waarin zij haar prioriteiten duidelijk moet stellen. De manier waarop het bestuur tot nu toe met deze situatie om gaat is een universiteit onwaardig. Kleur in Groningen — Meer informatie. Aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt er flink bezuinigd op de faculteit Letteren. Meer dan de helft van de docenten worden wegbezuinigd, talen worden gedumpt onder “Europese Talen en Cultuur” (het is dus niet eens meer mogelijk om bijvoorbeeld Duits te studeren in Groningen), de minor Literatuur(wetenschappen) gaat weg en ga zo maar even door.

Een overzicht van de specifieke bezuinigingen is hier te vinden: met daar ook link naar het concept van het reorganisatieplan van de RUG. Uit dit reorganisatieplan valt ook op te maken dat er alleen maar wordt gekeken naar geld. Kleur in Groningen — Meer informatie. Untitled. Petitie: Kleur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wij (letteren)studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen constateren dat er wordt bezuinigd binnen de faculteit Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kleur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wij (letteren)studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen constateren. Zinzi Peters. Petitie en kunst tegen bezuinigingen.

Studente kunsten, cultuur en media Zinzi Peters is een protest begonnen tegen de bezuinigingen bij de Faculteit Letteren. Door Peter Keizer Peters liet voor het eerst van zich horen tijdens de opening van het academisch jaar. Samen met vrienden en medestudenten wilden ze een gedicht en pamflet voorlezen aan de feestende meute op het Broerplein. UK: Stekker uit egyptologie.

Egyptologie verdwijnt. Nu egyptoloog Jaap van Dijk met pensioen gaat, trekt de RUG na bijna 100 jaar de stekker uit het vakgebied. Door Peter Keizer ‘Diep bedroefd’ is Egyptoloog Jaap van Dijk, sinds 1975 verbonden aan de universiteit. UK: Indiana Jones gaat dan toch met pensioen. Hollandse zeemansvrouwen schreven talloze brieven aan hun mannen overzee in de zeventiende eeuw. Maar ze kwamen vaak niet aan. Onderschept door Engelse kapers. Maar Judith Brouwer las ze wel. Brief Letteren 19sept2013. UK: ‘We voelen ons gediscrimineerd’ De door de Faculteit Letteren ontslagen hoogleraren en docenten voelen zich gediscrimineerd omdat ze fysiek worden afgezonderd van de blijvers. Door Peter Keizer De docenten zijn boos omdat ze tot 1 oktober de tijd hebben gekregen om hun werkkamers te verlaten. Ze worden fysiek bij elkaar gezet. Professors of the Faculty of Arts: ‘This is an insult’ UK: Kees is Boos. Discussie over brief woedende docenten. GeenStijl: Groningse academici woest om deportatie.

VK: 'De openbriefschrijvers dienen met pek en veren de academische wereld uitgejaagd te worden' - opinie. UK: Mediastudies mag nog niet van start. Kees is boos! ‘Geef meer geld aan letteren’ 10DEC2014 - Letteren staat op instorten. FreezePage: Letteren staat op instorten. UK Magazine #5 by universiteitskrant.

01-02-2016 Te weinig docenten voor taalcolleges. 'We snappen niets van verdeling miljoenen' 19sept2016 - Letteren strijdt opnieuw tegen rode cijfers. UK - Universiteitskrant Groningen. Verzet tegen plannen letteren. Rijksuniversiteit Groningen. Gerry Wakker (@gcwakker) Waarom ik ontslag neem bij de universiteit. De tekst van de mail, aangezien de screentjes niet haarscherp zijn:… Oftewel, de persvoorlichting van de @univgroningen loopt zichzelf flink tegen te spreken. Duyvendak opereert écht niet op eigen houtje, maar censuur komt vanuit CvB. Dus, wat gaan we eraan doen? Eindelijk de problematiek aanpakken misschien?

DAG on Twitter: "Oftewel, de persvoorlichting van de @univgroningen loopt zichzelf flink tegen te spreken. Duyvendak opereert écht niet op eigen houtje, maar censuur komt vanuit CvB. Dus, wat gaan we eraan doen? Eindelijk de problematiek aanpakken misschi. Ondertussen heeft de @univgroningen haar stafleden al schaakmat gezet. Zij kunnen nergens heen met hun kritiek.… Ingeborg van der Ven sur Twitter : ""RuG-hoogleraren en -afdelingshoofden ontvingen CvB-brief. Mw'ers mogen in kwestie Runia niet reageren op de media. Iedereen wordt doorverwezen naar de communicatie. Officiële beleidslijn: de universiteit reageert niet, Collega's van opgestapte RUG-historicus krijgen mail: 'Praat niet met de pers' Collega's van opgestapte RUG-historicus krijgen mail: 'Praat niet met de pers' - RTV Noord.

Collega's van opgestapte RUG-historicus krijgen mail: 'Praat niet met de pers' - RTV Noord. Spreekverbod op Rijksuniversiteit Groningen? 'Belachelijk' UK – Boegbeeld geschiedenis stapt op RUG-historicus Eelco Runia is plotseling opgestapt. Het opiniestuk waarin hij het waarom uitlegt, veroorzaakt een storm van reacties. Maar de RUG geeft geen commentaar. Boegbeeld geschiedenis stapt op – UK.

Boegbeeld geschiedenis stapt op – UK. Liever de smeerput dan de universiteit. UK-helden: delen oordopjes uit. Heroes the UK - Noise ENG. Brief inzake opiniestuk Eelco Runia. Brief inzake opiniestuk Eelco Runia. Brief inzake opiniestuk Eelco Runia. Letteren Vooruit (@letterenvooruit) JOVD hekelt propagandistische bestuursstijl Rijksuniversiteit Groningen. Studenten RUG roepen op tot faculteitsbrede discussie na opstappen docent. Groningse studenten willen faculteitskamer Letteren bezetten. Sit-in op faculteit Letteren Universiteit Groningen op vrijdagmiddag 26/1 vanwege reactie faculteitsbestuur op kwestie Eelco Runia.

Runiadebat wordt snel vinniger – UK. Runiadebat wordt snel vinniger – UK. RTVOOG Jan 26, 2018 // RUG: artikel in NRC van Runia is een persoonlijk verhaal RTVOOG vraagt Runia om o.a. zijn visie daarop. Brainstorm: "the future of the university" Brainstorm: "the future of the university" Brainstorm: "the future of the university" DAG sur Twitter : "Live vanuit de sit-in in de Letterenfaculteit van de @univgroningen! Komt allen langs op de derde verdieping van het Harmoniegebouw om de problematiek rond de universiteit te bespreken. #runia #rendementsdenken @WOinactie… * Studentenprotest: ‘Luister nu eens’ – UK. Studentenprotest: ‘Luister nu eens’ – UK.