background preloader

NWO - NL Organisatie voor zuiver Wetenschappelijk Onderzoek

Facebook Twitter

Peter Nijkamp - Karima Kourtit - Tüzin Baycan

ZonMw - NWO - Meurs. Welkom bij NWO. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. NWO-organisatie[bewerken] De organisatie stimuleert kennisbenutting en bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWO is medeorganisator van de Nationale Wetenschapsquiz. NWO wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur en bestaat uit verschillende organisatieonderdelen: wetenschapsgebieden, (onderzoeks)instituten, stichtingen en tijdelijke regieorganen. Deze hebben elk hun eigen werkveld en bestuur. Wetenschapsgebieden[bewerken] De wetenschapsgebieden van NWO verstrekken subsidies, veelal binnen onderzoeksprogramma's, speciaal voor onderzoekers uit hun specifieke disciplines. Het gebied Medische Wetenschappen is in 2001 ondergebracht bij ZonMw.[1] NWO (NWONieuws) sur Twitter. NWO-AardeLeven (NWOALW) sur Twitter. NWO Humanities (NWOHumanities) sur Twitter. NWOCEW (NWOCEW) sur Twitter. (pdf)Rapport nieuwe dynamiek passende governance - Rapport NWO Evaluatiecommissie Mei 2013.

Evaluatie Rapport 'Nieuwe dynamiek, passende governance' DUB: NWO moet op de schop. Onderzoeksfinancier NWO moet slagvaardiger worden, vindt een commissie onder leiding van Hans Stoof, voormalig rector magnificus van de Universiteit Utrecht.

DUB: NWO moet op de schop

De bestuursstructuur van NWO moet radicaal anders. Ongeveer een half miljard euro verdeelt de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek jaarlijks onder de beste wetenschappers van Nederland. Dat gebeurt “uitstekend en onomstreden”, meldt de commissie van Stoof, die NWO in opdracht van staatssecretaris Dekker van Wetenschap evalueerde . En toch moet NWO reorganiseren.

“Want NWO is meer dan een granting machine”, zegt Stoof desgevraagd. Universiteiten kiezen vandaag de dag een helder profiel, stemmen hun onderzoeksgebieden beter op elkaar af en NWO moet daar goed op inspelen. Te weinig, vinden Stoof en zijn commissieleden. NWO is georganiseerd in negen wetenschapsgebieden, allemaal met hun eigen budgetten.

Dat zou ook de discussie over ‘honoreringspercentages’ kunnen oplossen. Cursor: NWO moet op de schop  31 mei 2013 Ongeveer een half miljard euro verdeelt de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek jaarlijks onder de beste wetenschappers van Nederland.

Cursor: NWO moet op de schop 

Dat gebeurt “uitstekend en onomstreden”, meldt de commissie van Stoof, die NWO in opdracht van staatssecretaris Dekker van Wetenschap evalueerde. Kabinetsreactie NWO evaluatie 'Nieuwe dynamiek, passende governance' Cursor: **NWO mag instituten houden - schijn van belangenverstrengeling? 14 november 2013 Elk jaar verdeelt onderzoeksfinancier NWO meer dan zeshonderd miljoen euro onder de beste wetenschappers.

Cursor: **NWO mag instituten houden - schijn van belangenverstrengeling?

Dat moet in onafhankelijkheid gebeuren en het bestuur moet er alle aandacht aan kunnen besteden. Daarom opperde een evaluatiecommissie in het voorjaar dat NWO zich nog meer op de financiering zou moeten richten en alle bijzaken zou moeten afstoten. De onderzoeksinstituten konden volgens de commissie maar beter worden overgedragen aan universiteiten. Dat zou bovendien de schijn van belangenverstrengeling wegnemen, want hoe kan NWO oordelen over een wetenschapper die bij een eigen instituut werkt? Het is historisch zo gegroeid dat NWO, net als de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, een aantal onderzoeksinstituten onder zijn hoede heeft.

DUB: NWO mag instituten houden. De schijn van belangenverstrengeling?

DUB: NWO mag instituten houden

Dat valt wel mee, vindt staatssecretaris Dekker. Het is niet erg dat onderzoeksfinancier NWO zelf een paar wetenschappelijke instituten onder zijn hoede heeft. Elk jaar verdeelt onderzoeksfinancier NWO meer dan zeshonderd miljoen euro onder de beste wetenschappers. Dat moet in onafhankelijkheid gebeuren en het bestuur moet er alle aandacht aan kunnen besteden.

Daarom opperde een evaluatiecommissie in het voorjaar dat NWO zich nog meer op de financiering zou moeten richten en alle bijzaken zou moeten afstoten. ScienceGuide: NWO doet goed werk, maar... NWO doet goed werk, maar... 22 november 2013 - NWO voert haar primaire taak uitstekend uit.

ScienceGuide: NWO doet goed werk, maar...

OCW beaamt die conclusie van de evaluatiecommissie, maar veel inhoudelijke aanbevelingen daarvan schuift het terzijde. Zo komt er geen Chief Scientific Advisor in Nederland, maar brengt Sander Dekker deze taak onder bij de KNAW. In reactie op het rapport ‘Nieuwe dynamiek, passende governance’ stelt OCW, mede namens Economische Zaken, content te zijn met hoe NWO haar wetenschappelijke taak uitvoert. Kabinet dwingt wetenschap tot huwelijk met bedrijfsleven. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is óm.

Kabinet dwingt wetenschap tot huwelijk met bedrijfsleven

Natuurlijk, voorzitter Jos Engelen zegt in de Volkskrant van donderdag heel duidelijk: ‘NWO is niét om’, maar dat krijg je wanneer je verslagen op de grond ligt. Dan verkeer je nog even in de ontkennende fase. Maar er is niks meer aan te doen. De financier van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek heeft zich afgelopen week bij het onvermijdelijke neergelegd, en heeft het topsectorenbeleid omarmd. Het gaat faciliteren bij het wegsluizen van belastinggeld. Oorzaak van alle ellende is het ‘topsectorenbeleid’, een bedenksel van het eerste kabinet Rutte, waarbij de overheid (uiteraard in overleg met het bedrijfsleven) een aantal ‘onderzoeksgebieden’ heeft aangewezen waarin het Nederlandse bedrijfsleven voorop zou lopen, en waar dus (ten bate van datzelfde bedrijfsleven) méér overheidsgeld naartoe zou moeten. Op de pijnbank. ScienceGuide: corporatization of ethics? Captains of industry steunen NWO.

30 oktober 2013 - De top van het bedrijfsleven gaat met NWO onderzoek doen naar de ethische en maatschappelijke vraagstukken rond technische innovaties.

ScienceGuide: corporatization of ethics? Captains of industry steunen NWO

Dat moet helpen te voorkomen dat deze voortijdig stranden door gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Benschop, Nicolai en Meijer trekken hier aan mee. De NWO leidt het programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI). Multidisciplinaire onderzoeksteams ontwikkelen in nauwe samenwerking met de stakeholders innovatietrajecten waarbij ethische en maatschappelijke aspecten vanaf het eerste begin een belangrijke rol spelen. Het onderzoek is internationaal georiënteerd en sluit aan bij alle Societal Challenges uit Horizon 2020 en de nieuwe Millennium Doelstellingen van de VN.

NWO: scherpt beleid science integrity aan. 3 december 2013 NWO heeft haar integriteitsbeleid aangescherpt.

NWO: scherpt beleid science integrity aan

NWO maakt zich sterk voor goed wetenschappelijk gedrag en neemt extra maatregelen gericht op het voorkomen en traceren van wetenschapsfraude. Dit beleid sluit nauw aan bij het beleid van de universiteiten en de VSNU en de KNAW. Bewustwording Onderzoekers die bij NWO een aanvraag voor onderzoeksfinanciering doen, moeten voortaan verklaren bekend te zijn met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU, 2012) en daaraan te voldoen. 'Wetenschapsselectie van de NWO is ontmoedigende farce' - opinie. Kerncijfers personeel 2013. Het personeelsbestand van NWO nam in 2013 met 42 fte af, een daling van bijna twee procent.

Kerncijfers personeel 2013

De daling deed zich vooral voor bij een aantal NWO-instituten als gevolg van bezuinigingen. Het aantal medewerkers dat via de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) werkzaam was bij de universiteiten, daalde met 25. FOM heeft vóór 2013 relatief veel financieringsaanvragen toegekend, waardoor het aantal medewerkers in die jaren sterk was toegenomen. Daniël Lakens on Twitter: "The NWO (Dutch Organization for Scientific Research) that divides research money has 2700 fte. My university has 2044 fte scientific staff."

Martijn v calmthout on Twitter: "@lakens NWO meer personeel dan een universiteit? Rhetorisch briljant, maar wel flauwekul. Zijn gewoon onderzoekers. Feiten over de werkwijze van NWO. 8 september 2014 In het opiniestuk ‘Wetenschapsselectie NWO is een farce’ dat in de Volkskrant van zaterdag 6 september verscheen, staan enkele misvattingen. Bij een stevige bak professorenkritiek op NWO. NWO: Feiten over de werkwijze van NWO. Maarten Keulemans on Twitter: "Wauw. Bestuurskundige Willem Trommel (#VU) werpt in opiniestuk #vk bom van jewelste op #NWO. Niet samen te vatten. Lézen, wetenschappers." LeonieJanssen-Jansen on Twitter: "@koenvenekamp @volkskrant @NWONieuws Die dan ook nog eens soms belangenverstrengeling verzwijgen ... En NWO negeert hard bewijs" 'Selectie door NWO is slecht en niet integer' - opinie.

Twitter reacties op "selectie NWO is slecht en niet integer

@mikofLohr Laat NWO meer kleine beurzen uitdelen. Stevige discussie over wetenschapsfinanciering dezer dagen. Zaterdag een brisant opiniestuk van hoogleraar bestuurskunde Willem Trommel (VU) in de Volkskrant waarin betoogd werd dat de wetenschapsselectie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een ‘ontmoedigende farce’ is. Het zou beter zijn de helft van het budget van NWO terug te geven aan de universiteiten, en loting een centrale rol te geven in de verdeling van de rest van het geld.

Vandaag op Volkskrant.nl een ontluisterend verhaal van Leonie Janssen-Jansen over de manier waarop bij NWO haar procedure verknald werd door – schijnbaar – klassiek gekonkel binnen de beoordelingscommissie. Haar conclusie luidt eveneens dat de inhoudelijke kwaliteit en integriteit van de selectieprocedures (allemaal dus!) Jos Engelen: feiten over NWO. Zaterdag 6 september verscheen in de Volkskrant het opiniestuk ‘Wetenschapsselectie NWO is een farce’ van Willem Trommel. Woensdag 10 september verscheen in dezelfde krant een opiniestuk van Leonie Janssen-Jansen. Onderstaande reactie van NWO-voorzitter Jos Engelen verschijnt vrijdag 12 september in de Volkskrant.

Jos Engelen, voorzitter algemeen bestuur NWO Kritiek in ontvangst nemen is niet prettig, maar doorgaans nuttig als de kritiek terecht is en op feiten gebaseerd. Helaas gaat anekdotische kritiek nogal gemakkelijk aan die feiten voorbij. De taak van NWO is om kwaliteit en vernieuwing van de wetenschap te stimuleren. Webarchive: Jos Engelen: feiten over NWO. Zaterdag 6 september verscheen in de Volkskrant het opiniestuk ‘Wetenschapsselectie NWO is een farce’ van Willem Trommel. Woensdag 10 september verscheen in dezelfde krant een opiniestuk van Leonie Janssen-Jansen.

Onderstaande reactie van NWO-voorzitter Jos Engelen verschijnt vrijdag 12 september in de Volkskrant. Jos Engelen, voorzitter algemeen bestuur NWO Kritiek in ontvangst nemen is niet prettig, maar doorgaans nuttig als de kritiek terecht is en op feiten gebaseerd. Helaas gaat anekdotische kritiek nogal gemakkelijk aan die feiten voorbij. De taak van NWO is om kwaliteit en vernieuwing van de wetenschap te stimuleren.

Herman vd Werfhorst sur Twitter : "@NWONieuws @volkskrant Engelen noemt slagings% v 20-25%, mr varieert enorm tussen #nwo gebieden. @NWOMaGW veel lager. Herman vd Werfhorst on Twitter: "@NWONieuws @volkskrant @NWOMaGW Frustratie is dt Sociale wetenschappers vaker uitmuntende voorstellen hebben die toch geen subsidie krijgen" Herman vd Werfhorst on Twitter: "@NWONieuws @volkskrant @NWOMaGW overigens gelden verschillen tussen vakgebieden ook voor Vernieuwingsimpuls #veni - #vidi - #vici" Herman vd Werfhorst on Twitter: "@NWONieuws @volkskrant @NWOMaGW dus de relevante vraag is, beste heer Engelen, hoe de verdeling tussen vakgebieden tot stand komt?"

LeonieJanssen-Jansen on Twitter: "@NWONieuws @volkskrant Dat er geen 'ambternaren' in beoordelingscommissie zitten is niet waar, zie VerDuS programma. NWO: graag #feiten" LeonieJanssen-Jansen on Twitter: "@HermanWerfhorst @NWONieuws @volkskrant @NWOMaGW Frustratie zit ook in grote feitelijke onjuistheden en manifeste belangenverstrengeling" Miko Flohr on Twitter: "@HermanWerfhorst @FenneGeo @NWONieuws @volkskrant @NWOMaGW valt wel op idd dat alle kritiek op nwo van deze week van magw lijkt te komen"

LeonieJanssen-Jansen on Twitter: "@NWONieuws @volkskrant Een van de redenen om advies 'bezwaar gegrond' te krijgen was omdat er geen hoor-en-wederhoor was geweest #foutje" LeonieJanssen-Jansen on Twitter: "@NWONieuws @volkskrant Maar dat was dus advies van onafhankelijke commissie want alsnog werd bezwaar ongegrond verklaard, zonder motivatie" Martijn v calmthout on Twitter: "Ok, nog een keer in den brede, dan. Veel gemopper. Maar wie weet er een beter selectiesysteem voor onderzoekstalent dan peer-review bij NWO?" LeonieJanssen-Jansen on Twitter: "@vancalmthout Ik heb na deelname in zo'n beoordelingscie wel eens iets geopperd, maar daar stond @NWONieuws niet voor open" LeonieJanssen-Jansen on Twitter: "@vancalmthout @NWONieuws Simpels: stuur aanvragers ook pre-adviezen ... dwingt commissieleden aanvrager echt te lezen #kwaliteitscontrole"

Ingrid Robeyns on Twitter: "@vancalmthout u vraagt, wij draaien ;-) introduceer #loting bij allocatie NWO-gelden: @RolandPierik" Hein van Oorschot on Twitter: "NWO-onderzoekssubsidies zijn een kostbare show! Veel pseudokwaliteit bij jonge onderzoekers: er werken hele teams aan die aanvragen." EM.Online: Ook beste wetenschappers kritisch op NWO.

De kritiek op onderzoeksfinancier NWO zwelt aan. De landelijke strijd om onderzoeksgeld is ontmoedigend en het is nauwelijks mogelijk de allerbeste kandidaten te kiezen. Een ontmoedigende farce, schadelijk voor de wetenschap… In die termen schreef hoogleraar Willem Trommel van de Vrije Universiteit vorige week in de Volkskrant over de manier waarop de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderzoeksgeld verdeelt. ‘Integriteit en kwaliteit ondermaats’ Het kan nog feller. De integriteit en kwaliteit van NWO zijn ver onder de maat, schreef Leonie Jansen-Jansen van de UvA deze week. De universitair hoofddocent ligt overhoop met NWO en is het hartgrondig met Trommel eens dat het systeem op de schop moet. Het zijn bepaald niet alleen ‘verliezers’ die kritiek hebben. Geld voor de beste NWO financiert zo’n twintig procent van al het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten.

Radicale oplossing Schinkel heeft een radicalere oplossing. Schinkel, Prof. dr. W. (Willem) — Willem Schinkel, Staf: EUR.nl. Profile. DUB: Ook beste wetenschappers kritisch op NWO. UTnieuws: Kritiek op NWO zwelt aan. De kritiek op onderzoeksfinancier NWO zwelt aan. De landelijke strijd om onderzoeksgeld is ontmoedigend en het is nauwelijks mogelijk de allerbeste kandidaten te kiezen. Een ontmoedigende farce, schadelijk voor de wetenschap… In die termen schreef hoogleraar Willem Trommel van de Vrije Universiteit vorige week in de Volkskrant over de manier waarop de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderzoeksgeld verdeelt. Het kan nog feller. De integriteit en kwaliteit van NWO zijn ver onder de maat, schreef Leonie Jansen-Jansen van de UvA deze week. Hoe verdelen we het schaarse NWO-geld? Er zijn de laatste weken verschillende opinie-artikels gepubliceerd waarin wetenschappers kritieken geuit hebben over de werking van de universiteiten. Dat de wetenschap onder steeds toenemende druk staat is geen nieuws, maar het geeft wel te denken dat er zoveel onrust en ontevredenheid is onder de wetenschappers.

Eén van de kritieken richt zich op NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek die verantwoordelijk is voor de allocatie van onderzoeksgelden die de overheid ter beschikking stelt. 2008 Rathenau: 'NWO kan beter loten tussen beste inzenders' Onderzoeksfinancier NWO ziet het verschil tussen goede en slechte wetenschappers, maar maakt geen onderscheid tussen goede en geweldige wetenschappers. Dat stelt het Rathenau Instituut. Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. NWO Spinoz@Night - Home. Spinoz@Night (SpinozaNight) on Twitter. Spinoz@Night on Twitter: "Heb jij al meegedaan aan 'Quest test Nederland'? 3 oktober presenteert @QuestNL een aantal opvallende resultaten tijdens Spinoz@Night!"

ScienceGuide: TNO botst op Plasterk en Kamp. 18 september 2014 - Het gonst in Den Haag rond. Het kabinet slaagt er al bijna en jaar niet in een nieuwe voorzitter te vinden voor TNO. Het kenniscentrum dat de brug slaat tussen HO en bedrijfsleven botst op twee ministers tegelijk, Henk Kamp en Ronald Plasterk met zijn ‘Balkenende -30%’ norm. Jan Mengelers vertrok bij TNO om de bestuurscrisis bij de TU/e te helpen oplossen. Hij nam de plaats in van de plots opgestapte Arno Peels als CvB-voorzitter.

Het kabinet kon daarmee een nieuwe aanvoerder van TNO aantrekken en minister Kamp was daarmee aan zet. (mirror) Van lappendeken naar een nationaal discours en centrale programmering. Consultants ABDTOPConsult. Consultants ABDTOPConsult. Drs. K. (Koos) van der Steenhoven. Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en de met haar verbonden instellingen. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit voorzitter dhr.

H. (Henk) Breukink, mevr. dr. M.F. (Margo) Andriessen, mevr. prof. dr. V.l.n.r.: Koos van der Steenhoven, Lidewey van der Sluis, Margo Andriessen, Henk Breukink en Kees Rutten "De leden van de Raad van Toezicht hebben allemaal een onderwijsachtergrond," aldus Henk Breukink, voorzitter RvT. Andriessen. Drs. M. (Marianne) Aalbersberg.

Marianne Aalbersberg (@MAalbersberg) Drs. M. (Marianne) Aalbersberg. 'NWO moet van de wetenschappers blijven' Na jaren van discussies en adviezen is de kogel door de kerk: het kabinet wil onderzoeksfinancier NWO grondig op de schop nemen. Pas toch op, waarschuwt KNAW-president Hans Clevers. “Er was de afgelopen weken al wat onrust over de nieuwe wetenschapsvisie van het kabinet”, zegt Clevers, vermaard biowetenschapper en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. “Veel plannen zijn aan ons voorgelegd en we werden goed op de hoogte gehouden, maar het hoofdstuk over NWO was tot anderhalve week geleden nog leeg. NWO zal geen subsidies verloten. Dekker: 'Geen loting bij NWO' 23 oktober 2014 13.43 door HOP, Bas Belleman Aantal keer bekeken: 211 WEB ONLY Het is geen goed idee om onderzoeksgeld te gaan verloten, vindt staatssecretaris Sander Dekker.

Antwoorden op de vragen van kamerlid bisschop sgp. Dekker: 'Geen loting bij NWO'