background preloader

NRC 22okt2011 zwaar weer

Facebook Twitter

Scribd: NRC TU Delft in Zwaar Weer. Ondernemende Door Joep Dohmen hell krijgthulpom lastigwinbareolieengasuitdebo-dem tehalen.

scribd: NRC TU Delft in Zwaar Weer

MetBMWwordtgesleuteldaanultra-lichtgewichtautostoelen.Eendoch-terbedrijfjeproduceertrevolutionai-reschoensluitingen.OpdecampusvandeTechnischeUniversiteitDelftwaarteenonder-nemendegeest. Deoudstetechnischeuniversiteitvanhetlandisdrukmethetverkopenvanknowhow. Financieel zwaarweer heethetindejaarrekeningover 2010. Manage-mentletters diehuisaccountantPwCtussen2006 en2011 opstelde:mil- joenengingenverlorenmetvastgoedenrijksgeldisnietrechtmatigbe-steed.DeTUDelftheeftveel aandachtvoorkennisvalorisatie. Deuniversiteitwordtcommerciëlerendanmoetjenietroomserdandepauswillenzijn ,zeiMarcoWaasin2007tegenhetblad Intermediair .Waasisdecaanvandefaculteitwerktuig-bouwkunde,maritiemetechniekentechnischemateriaalwetenschappenensinds2004ookportefeuillehouderkennisvalorisatie.WaaskomtvanUnilever,wasmanagervanhetdeo-dorantmerkAxe.In cultuurvanwantrouwenencontrole decultuurvanwantrouwenencon-trole .

Afgedaan TU Delta on- juist . (pdf)NRC: TU Delft ondernemende uni in zwaar weer. NRC: TU verloor miljoenen met vastgoed. 22 oktober 2011 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 6266WEB ONLY In dossier: Belangenverstrengeling Miljoenen gingen verloren met vastgoed, rijksgeld is niet rechtmatig uitgegeven en integriteit had niet de hoogste aandacht.

NRC: TU verloor miljoenen met vastgoed

Dat schrijft NRC vandaag over de TU Delft. De aankondiging van het artikel in NRC. In een twee pagina’s tellend artikel beschrijft NRC-redacteur Joep Dohmen hoe de universiteit ondanks haar ondernemingszin in ‘financieel zwaar weer’ kon komen. Uit ‘een stapel vertrouwelijke verslagen en managementletters die huisaccountant PwC tussen 2006 en 2011 opstelde’, maakt hij op dat miljoenen euro’s verloren gingen met vastgoed en dat rijksgeld niet rechtmatig werd besteed.

(pdf)gedetailleerde reactie inz_NRC. TUDelta: neemt afstand van artikel NRC. 22 oktober 2011 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 3873WEB ONLY In dossier: Belangenverstrengeling Het NRC-artikel van zaterdag 22 oktober over de TU schetst een vertekend en gedateerd beeld en bevat veel onjuistheden, vindt de universiteit.

TUDelta: neemt afstand van artikel NRC

Zij overweegt naar de Raad voor de Journalistiek te stappen. In een mail aan medewerkers schrijft de universiteit ‘hoogst verontwaardigd’ te zijn dat een dergelijk artikel over de TU is geplaatst en dat het onrecht doet aan de inspanningen van collega’s en studenten. De krant schrijft dat bij de TU miljoenen euro’s verloren gingen met vastgoed, dat rijksgeld niet rechtmatig is uitgegeven en dat integriteit niet de hoogste aandacht had. ‘Geen misverstand’, is in de mail te lezen, ‘wij zijn geen universiteit waar niets op aan te merken valt. DUB: TU Delft boos op NRC. Volgens NRC Handelsblad gingen er bij de TU Delft miljoenen verloren met vastgoed, besteedde ze het overheidsgeld onrechtmatig en had ze onvoldoende aandacht voor integriteit.

DUB: TU Delft boos op NRC

De universiteit noemt het geschetste beeld vertekend en gedateerd. In een zaterdag gepubliceerd artikel zocht NRC Handelsblad antwoord op de vraag waarom de TU Delft grotere financiële problemen heeft dan de twee andere technische universiteiten. Op basis van jaarrekeningen, vertrouwelijke verslagen en adviezen die huisaccountant PwC tussen 2006 en 2011 opstelde, concludeerde de krant dat er vooral op vastgoedgebied grote verliezen werden geleden. In 2010 ging het om 9,1 miljoen euro. Maar het bestuur van de universiteit voert in een reactie aan dat dit ‘verlies’ uitsluitend interne, boekhoudkundige betekenis heeft.

Ernstiger is de constatering van accountants dat er bij de vastgoeddienst van de universiteit kans is op fraude en corruptie. ANS: TU Delft boos op NRC. Zaterdag was in het NRC Handelsblad te lezen dat de TU Delft financieel in zwaar weer verkeert.

ANS: TU Delft boos op NRC

Zo zouden er miljoenen euro’s verloren zijn gegaan met vastgoedprojecten, zou rijksgeld niet rechtmatig worden besteed en zouden er integriteitsproblemen zijn met bestuurders en bijklussend personeel. Twee verschillende accountants hebben de Delftse universiteit gewaarschuwd voor de grote kans op fraude en corruptie in de vastgoeddienst, aldus de krant. Zorgvuldig omgaan met de 300 miljoen euro aan overheidsgeld zou er jarenlang bij in zijn geschoten. Volgens een recentelijk vrijgegeven onderzoeksrapport heeft een van de decanen, Marco Waas, voor dik 8 ton aan opdrachten doorgesluisd aan bedrijven van zijn vrouw.

De Technische Universiteit had tot twee maanden geleden geen gedragscode, waardoor fraude van bijbeunende medewerkers op de loer ligt. De TU Delft is boos en slaat terug met de harde hand. UTnieuws: TU Delft boos over NRC-artikel. Groninger Universiteitskrant: Scienceguide 24okt2011: TU Delft onder druk. 24 oktober 2011 - Een reeks tegenvallers bij het eigen vermogen maakt dat de TU Delft rode cijfers moet schrijven. Helaas is de verhouding met OCW bovendien wat gespannen, zodat hulp uit die hoek een hoge prijs zal eisen. De TU laat berichtgeving van de NRC hierover niet op zich zitten. De Delftse universiteit lijkt alle plagen van Egypte tegelijk te hebben ondergaan. Vooral bij het beheer van het eigen vastgoed kreeg Delft tegenvallers te verduren, waarop men niet had gerekend, zo meldt de NRC. Extra akelig was de nasleep van de grote brand die de faculteit Bouwkunde verwoestte.

OCW weigert een toegezegde €25 miljoen te betalen nu de afgebrande faculteit snel en doelmatig bleek te kunnen intrekken in andere gebouwen. TUDelta27okt2011: CvB van den Berg 'Er gaat altijd wel een keer iets mis' 27 oktober 2011 door Connie van Uffelen en Frank NuijensAantal keer bekeken: 4629WEB ONLY In dossier: Belangenverstrengeling Miljoenen gingen verloren met vastgoed, rijksgeld is niet rechtmatig uitgegeven en integriteit had niet de hoogste aandacht, schreef NRC zaterdag 22 oktober.

TUDelta27okt2011: CvB van den Berg 'Er gaat altijd wel een keer iets mis'

Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg reageert. PUNT2011-10-28 Delftse comm: moet gedonder. PUNT: URL verschoven naar archief Delftse commissie moet 'gedonder' voorkomen. TU Delft facing heavy weather. 03 november 2011 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 1027Dit artikel verscheen in Delta jaargang 43, nummer 30 Millions lost on real estate deals, government funding improperly allocated, integrity undervalued, were just some of the charges leveled at TU Delft in an NRC Handelsblad article about the university published last week.

TU Delft facing heavy weather

The Executive Board feels that the NRC article do not do justice to the efforts of collegues and students. (Photo: Hans Stakelbeek/FMAX) In a two-page article, headlined ‘Ondernemende universiteit in zwaar weer’ (‘Enterprising university faces heavy weather’), Joep Dohmen, editor of the NRC Handelsblad (NRC), a leading Dutch daily newspaper, details how TU Delft, despite its enterprising spirit, is facing serious financial problems. TU Delft biggest financial hit came on real estate deals, losing 9.1 million euros in 2010, according to the annual report. Zijlstra wil opheldering van TU Delft over besteding publiek geld. Interieur van het verbouwde en aangepaste hoofdgebouw van de TU Delft, nu in gebruik door de faculteit Bouwkunde.

Zijlstra wil opheldering van TU Delft over besteding publiek geld

Foto NRC / Leo van Velzen Binnenland Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs wil van de TU Delft opheldering over mogelijke misstanden rond de besteding van publiek geld. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmiddag. De collegevoorzitter en de voorzitter van de raad van toezicht worden “op de kortst mogelijke termijn” gevraagd naar het departement te komen.

Hans van Luijk

Karel Luyben rector magnificus tevens aandelen Bird Engeneering.