background preloader

Merciless καιρός - Register Nevenfuncties prof's Onderzoeksred:

Facebook Twitter

Doorzoek ons centrale register van alle nevenfuncties van Nederlandse hoogleraren - De Onderzoeksredactie. Dossier Ondernemende professoren Vandaag.

Doorzoek ons centrale register van alle nevenfuncties van Nederlandse hoogleraren - De Onderzoeksredactie

Geïnterviewden. Volkskrant Top 200 2014. Zes vragen over de Volkskrant Top 200 De Volkskrant Top 200 is een ranglijst die de bestuurlijke elite van Nederland in kaart brengt: de mannen en vrouwen op de belangrijkste posities in de maatschappij, maar ook de landgenoten die in het verleden hun sporen hebben verdiend in politiek, openbaar bestuur of bedrijfsleven en die nu, vaak achter de schermen, actief zijn in besturen, raden en commissies.

Volkskrant Top 200 2014

De lijst brengt zo de gevestigde orde in beeld, de schaduwmacht van notabelen die, zoals een ingewijde het eens uitdrukte, aan invloed zouden verliezen als ze minister werden. Want dat is een kenmerk van de bestuurlijke elite: haar leden zijn in het algemeen niet democratisch gekozen en worden niet altijd democratisch gecontroleerd. Welkom op de Metze-Research site. LinkedIn: Marcel Metze. Marcel Metze (@marcelmetze) De Groene Amsterdammer – onafhankelijk weekblad sinds 1877. De Onderzoeksredactie De Onderzoeksredactie is een onafhankelijk platform voor onderzoeksjournalistiek.

De Groene Amsterdammer – onafhankelijk weekblad sinds 1877

Zij wil toezicht houden op de macht. De redacteuren die voor De Onderzoeksredactie werken doen onderzoek, bieden inzicht, en als sprake is van misbruik en schending van publiek vertrouwen stellen zij die aan de kaak. Zo wil De Onderzoeksredactie bijdragen aan het publieke debat, aan betere democratie en aan grotere maatschappelijke integriteit. Casper Thomas (@Thomas_C_A) Ondernemende professoren - De Onderzoeksredactie. Nevenfuncties hoogleraren brengen onafhankelijke wetenschap in gevaar - De Onderzoeksredactie. Dossier Ondernemende professoren Nieuwe publicatie van De Onderzoeksredactie over ondernemende professoren Ruim tachtig procent van de 5800 hoogleraren in Nederland heeft nevenwerk.

Nevenfuncties hoogleraren brengen onafhankelijke wetenschap in gevaar - De Onderzoeksredactie

In totaal hebben zij naar schatting 17.000 nevenfuncties. Een derde daarvan blijft onvermeld. Nevenfuncties hoogleraren brengen onafhankelijke wetenschap in gevaar. Ruim tachtig procent van de 5800 hoogleraren in Nederland heeft nevenwerk.

Nevenfuncties hoogleraren brengen onafhankelijke wetenschap in gevaar

In totaal hebben zij naar schatting 17.000 nevenfuncties. Een derde daarvan blijft onvermeld. Samen kennen ze honderden gevallen waarin nevenwerkzaamheden wetenschappelijk onderzoek hebben beïnvloed. De Onderzoeksredactie deed meer dan een half jaar onderzoek naar de nevenwerkzaamheden van alle Nederlandse hoogleraren. Morgen verschijnt het onderzoek in De Groene Amsterdammer. Ze vonden een forse schaduwuniversiteit: Nederlandse hoogleraren hebben naar schatting minstens 17.000 nevenfuncties, wat neerkomt op bijna vier functies per hoogleraar met nevenwerk.

Volgens de vereniging van universiteiten VSNU moet een wetenschapper ‘zich laten leiden door enkel het wetenschappelijke belang’. Het volledige artikel verschijnt woensdag 26 november op groene.nl en is dan ook te lezen via Blendle. Vanaf donderdag 27 november is het register van alle nevenfuncties interactief beschikbaar op onderzoeksredactie.nl.

Opiniestuk NRC: Hoogleraar moet eerlijk zijn over bijbanen - De Onderzoeksredactie. Dossier.

Opiniestuk NRC: Hoogleraar moet eerlijk zijn over bijbanen - De Onderzoeksredactie

Argos - Bijbanen van hoogleraren. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies.

Argos - Bijbanen van hoogleraren

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De functionele en analytische cookies van de NPO bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Argos sur Twitter : "Hoogleraren als lobbyist bedrijfsleven zet zuiverheid wetenschap op de tocht zegt @Thomas_C_A"... Argos on Twitter: "Universiteit Wageningen en Erasmus Universiteit Rotterdam spannen de kroon met bijzonder hoogleraarschappen, zegt @Thomas_C_A" Argos sur Twitter : "hoogleraar duurzaamheid doet passief onderzoek, o uur in dienst van Universiteit Gron, is uithangbord gasindustrie. Waar staat toga dan voor" Argos on Twitter: "Bijzonder hgl wageningen doet onderzoek naar knapperigheid beschuit, betaald door Unilever @DeOnderzoeksRed"

Argos on Twitter: "veel hoogleraren niet transparant over #bijbanen, zegt @Thomas_C_A van @DeOnderzoeksRed , 1/3 blijft onvermeld" Tony de Bree #banken on Twitter: "@Argosradio1 @DeOnderzoeksRed @Thomas_C_A Idee voor vervolg: onderzoek eens waar hun inkomsten heengaan: bv's? Offshore? #belastingparadijs" Ondernemende professoren. Hoogleraren doen op grote schaal werk voor andere partijen zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Ondernemende professoren

Daarmee geven ze gehoor aan de oproep om uit de ivoren toren te komen. Maar dreigt het hoogleraarschap niet teveel een bijbaan te worden? En hoe gaan zij om met het krachtenveld van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke belangen? Ook spreken we deze middag over hoe de wetenschappelijke agenda tot stand komt. Is er nog voldoende ruimte voor de vrije onderzoeker of dreigt de wetenschapper de uitvoerder te worden van andermans vragen?

Het thema van deze discussie is gebaseerd op een grootschalig onderzoek naar hoogleraren en hun nevenfuncties dat De Onderzoeksredactie het afgelopen half jaar uitvoerde en dat verschijnt in De Groene Amsterdammer van deze week. Sprekers zijn onder anderen Frank Miedema (Science in Transition) en Arnoud Boot (Professor of Corporate Finance and Financial Markets, UvA) Aanmelden via Spui25. De wetenschap zit te veel bij anderen op schoot. Schijn van belangenverstrengeling op de RU. De Onderzoeksredactie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de nevenwerkzaamheden van alle 5800 Nederlandse hoogleraren.

Schijn van belangenverstrengeling op de RU

Uit de enquête en gesprekken blijkt dat ongeveer een derde van de hoogleraren gevallen kent van belangenverstrengeling. Naar schatting hebben de Nederlandse hoogleraren ongeveer zeventienduizend nevenfuncties, dat is gemiddeld 3,7 per persoon. Hoogleraren schrijven niet over beschuit. Twee dagen geleden berichtte ANS over de uitkomsten van een onderzoek naar de nevenwerkzaamheden van Nederlandse hoogleraren, uitgevoerd door De Onderzoeksredactie.

Hoogleraren schrijven niet over beschuit

Uit het onderzoek blijkt dat van de in totaal 5800 hoogleraren, ruim 80 procent er nevenactiviteiten op nahoudt. Eenderde van die activiteiten wordt door hoogleraren niet gemeld. In nrc.next doet Marcel Metze, hoofdredacteur van De Onderzoeksredactie, een boekje open over deze schrijnende constatering. Metze stelt samen met Casper Thomas, redacteur van De Groene Amsterdammer, het blad waarin het onderzoek geplaatst wordt, dat er in Nederland sprake is van een schaduwuniversiteit. Radboud Universiteit schrikt van bijklussen hoogleraren. Radboud Universiteit schrikt van bijklussen hoogleraren NIJMEGEN - De Radboud Universiteit in Nijmegen is erg geschrokken van het onderzoek naar nevenfuncties van hoogleraren. Dat zegt collegevoorzitter Gerard Meijer. Radboud Universiteit schrikt van bijklussen hoogleraren. Dossier Ondernemende professoren Op 26 november 2014 brachten wij ons onderzoek over de nevenfuncties naar buiten. Meijer: ‘Het is een journalistiek goed artikel, maar ik ben er wel van geschrokken.

Door de maatschappelijke betrokkenheid van hoogleraren, die ook erg van ze gevraagd wordt, lopen ze eerder de kans met twee petten op te werken.’ Unilever. Nevenfuncties hoogleraren niet allemaal openbaar. 26 november 2014 10.16 door HOP. Petra Vissers Aantal keer bekeken: 254 WEB ONLY Nederlandse hoogleraren zouden naar schatting minstens zeventienduizend nevenfuncties hebben. Een derde van al die functies wordt niet vermeld, schrijft weekblad de Groene Amsterdammer vandaag.

Veel nevenfuncties hoogleraren niet vermeld. Nederlandse hoogleraren zouden naar schatting minstens 17.000 nevenfuncties hebben. Universiteit BV. Wetenschappers worden beïnvloed door belangengroepen die worden gefinancierd door het bedrijfsleven. Dat moet anders, vindt Lisa de Leeuw, sociologiestudent aan de RUG. Eind november publiceerde de Groene Amsterdammer een onderzoek naar nevenfuncties van hoogleraren.

De onderzoeksredactie maakte een register met nevenfuncties van 5800 hoogleraren. Veel hoogleraren houden nevenfuncties verborgen. Hoogleraren barsten van de nevenfuncties. Wildgroei aan hoogleraren in Nederland. EM - Nevenfuncties hoogleraren onder de loep. Hoogleraren melden nevenfuncties onvoldoende. Foto: Ruben Nijveld (cc, via Flickr) Bijna helft hoogleraren meldt bijbanen niet of onvolledig. ‘Universiteiten moeten niet alle nevenfuncties controleren’ Van links naar rechts: Arnoud Boot, Ed Brinksma, Frank Miedema en Frans Brom.

NRC: Hoogleraar moet eerlijk zijn over bijbanen. Illustratie Christopher Weyant De bijzonder hoogleraar moet wel een uitzondering blijven, vinden Marcel Metze en Casper Thomas. Hoogleraar moet eerlijk zijn over bijbanen - NRC Handelsblad van dinsdag 25 november 2014. Alfred Meester sur Twitter : "Bijklussende hoogleraren schaden de wetenschap. Preview voorpagina #DvhN donderdag. Hoogleraar moet eerlijk zijn over bijbanen. Keuzes in wetenschapsbeleid. Nieuwsbericht | 25-11-2014 Het kabinet gaat duidelijke keuzes maken in zijn wetenschapsbeleid, om de maatschappelijke impact van wetenschap te vergroten. Middelen en energie worden gerichter ingezet, met meer oog voor wetenschappelijke sterkten, maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. Universiteiten gaan zich nog meer profileren dan ze nu al doen, wetenschappelijke instituten moeten hun bestaansrecht blijven bewijzen en er komt meer ruimte en waardering voor onderzoekers die zich bezig houden met onderwijs en kennistoepassing.

De typisch Nederlandse verbinding tussen onderzoek en onderwijs wordt versterkt. Naast meer focus op thema’s kiest het kabinet er ook duidelijk voor dat vrij en ongebonden onderzoek blijft gewaarborgd, want dat is de noodzakelijke voedingsbodem voor wetenschappelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het wetenschapsbeleid is toe aan een grondige herziening, vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW). Nationale Wetenschapsagenda Carrière. KNAW - Podium voor onderzoekers.

Beantwoording Kamervragen over nevenfuncties van hoogleraren. ScienceGuide - Nevenfuncties WO juist goed. 13 januari 2015 - Bussemaker juicht nevenfuncties van hoogleraren alleen maar toe, zolang er maar transparantie over bestaat. Bovendien is een nauwere samenwerking tussen wetenschappers, samenleving en bedrijven bewust speerpunt in de Wetenschapsvisie, meldt de minister op Kamervragen. Bussemaker: bijklussen hoogleraar goed. Bussemaker: juist goed dat hoogleraar bijklust 

13 januari 2015. Bussemaker: juist goed dat hoogleraar bijklust. Strategie Summit Onderwijs - Stategie Summit Onderwijs.


  1. doc1 Dec 11 2014
    merciless καιρός , omdat dit register -wat OCW al meer dan 30 jaar niet op poten wilde zetten- door een groep journalisten van de Groene Amsterdammer gelanceerd werd tijdens OCW / VSNU's presentatie van hun wetenschapsvisie 2025.