background preloader

Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU)

Facebook Twitter

VerontrUst! - Vrije Universiteit Amsterdam - juni2012. Actie H.NU! @PLATFORMHNU sur Twitter. (pdf)Platform H-NU: uitgangspunten & doelstellingen. De edelmoed- ige perversi- teit van univer- siteitsmanagers. Een belangrijke voorwaarde voor innovatief onderzoek – het naast elkaar bestaan van uiteenlopende en vaak onverenigbare onderzoekstradities - verdwijnt langzaam maar zeker, betoogt de Maastrichtse filosoof René Gabriëls.

De edelmoed- ige perversi- teit van univer- siteitsmanagers

Hij is verbonden aan het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten en steunt de inspanningen van de Science in Transition-beweging. Het oogmerk van de managers van universiteiten is edelmoedig: het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Maar de praktijk laat zien dat de professionals die onderwijs geven en onderzoek doen worden onderworpen aan perverse prikkels die fnuikend zijn voor de kwaliteit van hun werk.

De nadruk op ‘output’ heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht is voor het financiële rendement van het onderwijs dan aan de vraag of studenten met een goed gevuld rugzakje de maatschappij in gaan. De kwaliteit van het onderwijs staat ook onder druk omdat de professionals aan universiteiten hun status vooral ontlenen aan het onderzoek. Naar een andere Universiteit.

Initiatiefnemers Platform H.NU

H.NU: nieuw initiatief om universiteiten te veranderen. Er moet een universitaire enquête komen naar de kosten van hele en half mislukte fusies in het hoger onderwijs.

H.NU: nieuw initiatief om universiteiten te veranderen

Ook moet geld in het hoger onderwijs anders besteed worden. Foliaweb: Protestactie tegen Gala van de Wetenschap. Wetenschap26 november 2013 12:43 |Een comité dat zich Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) noemt, gaat vanavond in de Stadsschouwschouwburg pamfletten uitdelen tijdens het Gala van de Wetenschap.

Foliaweb: Protestactie tegen Gala van de Wetenschap

De bij het comité aangesloten wetenschappers vinden het gala inhoudelijk een farce en pleiten voor ‘een echt gala van de wetenschap’. Tijdens het Gala zullen vanavond bekende wetenschappers als Robbert Dijkgraaf, Damiaan Denys, Marcel Levi, Patti Valkenburg en Alexander Rinnooy Kan het publiek bijpraten over de stand van zaken op hun vakgebied. Ook zullen collegevoorzitter Louise Gunning (UvA) en aankomend collegevoorzitter Jaap Winter (VU) hun standpunt uiteenzetten over de samenwerking UvA-VU. Extreem Het platform, waaraan 25 wetenschappers uit heel Nederland hun naam hebben verbonden, baseert zich op de Keuzegids hoger onderwijs 2013, waarin UvA en VU wederom onderaan bungelen. Karen Vintges H.NU is het tweede initiatief van ontevreden wetenschappers in korte tijd.

FoliaMag: de week. ‘De bedrijfsmatige universiteit heeft nadelen. Hans Radder | Foto: Mats van Soolingen Wetenschap21 december 2013 12:00 |De wekelijkse doorgeefvraag: een wetenschapper stelt een vraag aan een collega uit een ander vakgebied.

‘De bedrijfsmatige universiteit heeft nadelen

René Boomkens vraagt Hans Radder, hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de VU: vijfentwintig jaar geleden zijn universiteiten en hogescholen op een nieuwe, bedrijfsmatige leest geschoeid. Is die ontwikkeling succesvol? ‘Een antwoord op de vraag naar het succes van de bedrijfsmatige universiteit of hogeschool vereist een criterium voor succes,’ zegt Hans Radder. ‘Zo’n criterium dient afgeleid te worden van de doelen van die instellingen. ‘Een voorbeeld. ‘Nog een voorbeeld. Advalvas: Nieuw platform tegen bureaucratisering en geldverspilling aan universiteiten. Murw geslagen stafleden, depressieve studenten, falende studenten.

advalvas: Nieuw platform tegen bureaucratisering en geldverspilling aan universiteiten

De manier waarop de VU en de UvA dezer dagen worden bestuurd, eist steeds meer slachtoffers. Dat zegt althans het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten, weer een nieuwe club van boze wetenschappers, 25 in totaal, afkomstig van alle Nederlandse universiteiten, onder aanleiding van VU-filosoof Hans Radder, die zich vorig jaar als één van de eersten uitsprak tegen de invoering van het flexwerken op de Nederlandse universiteiten. UK: Prostituees van de wetenschap. Wat zegt de universiteit?

UK: Prostituees van de wetenschap

Hoe denken ze hier nu over bij de universiteit zelf? En waarom is er bij ons eigenlijk geen plek voor PhD’s en post-docs die op zoek zijn naar een vaste aanstelling? Daarover is er hier volgende week meer te lezen. Goedkoop Ze voelen zich de prostituees van de wetenschap, de jonge wetenschappers die nergens vaste voet aan de grond krijgen. Maar in gesprekken met PhD’s en post-docs noemen ze het wel zo, off the record. En in de jaren dat ze werken aan hun onderzoek, leven ze voor hun werk. Werkpaarden Het is een mooie wereld, maar vooral voor heel gepassioneerde mensen, zegt Saliasi. Saliasi is zo goed als klaar met haar PhD in neuroscience aan de RUG en werkt sinds kort als post-doc aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Normale wereld’ Ook omdat ze geen baan kon vinden in de ‘normale wereld’. On the co-operative university and the general intellect.

The question, pace David Bollier, is whether academics and students as scholars can learn to see their labour in common, in order to think and to act co-operatively?

On the co-operative university and the general intellect

From our re-reading of the Grundrisse, we are able to raise our concerns over the production and ownership of academic labour. We are able to explore how the idea of cognitive capital might underpin the concept of living knowledge, or the general intellect. Here Marx (p. 694) argued that the dynamics of capitalism meant. BNR: Gemor over managementcultuur universiteiten. Een groep van 25 wetenschappers, die zich Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) noemt, deelde flyers uit tijdens het Gala van de Wetenschap in de Amsterdamse Stadsschouwschouwburg.

BNR: Gemor over managementcultuur universiteiten

Het platform heeft harde kritiek op de besteding van grote sommen geld aan topsalarissen en marketing en wil dat wetenschappers meer autonomie krijgen. Hoogleraar wetenschapsfilosofie Hans Radder (Vrije Universiteit) heeft geen goed woord over voor de huidige managementstijl. “Constant nieuwe maatregelen, die van bovenaf gedumpt worden.” Volgens Radder staan wetenschappers, onderwijs en onderzoek hierdoor onder druk. BNR Nieuwsradio - BNR: Gemor over managementcultuur universiteiten. UT Nieuws: Wetenshapprs willen 'naar een andere universiteit' De sfeer op Nederlandse universiteiten is bar en boos.

UT Nieuws: Wetenshapprs willen 'naar een andere universiteit'

Dat betoogt althans een nieuwe groep van vijfentwintig ontevreden wetenschappers, die zich Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) noemt. Onder hen zijn twee UT'ers: professor Lissa Roberts en assistent-professor Jörgen Svensson. Veel wetenschappers en andere universitair medewerkers zijn ontevreden, schrijven ze in hun pamflet ‘Naar een andere universiteit!’. Managers hebben te veel macht gekregen, studenten worden te snel door hun studie gejaagd, en te veel onderzoek wordt beïnvloed door allerhande financiële belangen. DUB: Weten- schapprs op de barricaden tegen managementcultuur universiteiten. De sfeer op Nederlandse universiteiten is bar en boos.

DUB: Weten- schapprs op de barricaden tegen managementcultuur universiteiten

EM: Nog meer wetenschappers op de barricaden. Alexis Carrel (Nobel Prize in Medicine 1912) Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten opgericht. Woensdag 27 november 2013 Op initiatief van wetenschapsfilosoof prof. dr. Hans Radder (VU Amsterdam) heeft een groep bezorgde wetenschappers zich verenigd in het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten. Het platform pleit voor inhoudelijke criteria voor de beoordeling van onderzoek; voor universitair onderwijs dat niet gefinancierd wordt op basis van output; voor een bestuursvorm waarbij wetenschappers, studenten en ondersteunend personeel meebeslissen; en voor gegarandeerde ruimte voor wetenschappers om deel te nemen aan maatschappelijke debatten.

Het Platform beoogt een podium te bieden voor discussies en initiatieven die zich ontwikkelen aan alle Nederlandse universiteiten en daarbuiten. Doel is te komen tot concrete voorstellen voor een vernieuwde brede universiteit waarin plaats is voor fundamenteel en maatschappelijk relevant onderzoek en voor een academische opleiding waarin de verschillende wetenschapsgebieden in hun verscheidenheid tot hun recht kunnen komen. Alternative opening of the academic year. Hein de Kort - Steeds meer wetenschappers met een tijdelijk contract.

Linda Duits sur Twitter : Wetenschappers en tijdelijke contracten via @ionicasmeets... Steeds meer wetenschappers met tijdelijk contract - parool 4sept2014. 9 januari: lancering petitie ‘Naar een andere universiteit’ Op vrijdagmiddag 9 januari 2015, 15.15 – 17.00, zal de petitie ‘Naar een andere universiteit’ worden gelanceerd en bediscussieerd. De petitie is opgesteld en ondertekend door 17 organisaties, die samen een groot deel van de universitaire medewerkers representeren. De bijeenkomst vindt plaats in zaal 16A-00 (de Kerkzaal, te bereiken via de liften naar de 15e etage), hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam (voor de route, zie Programma 1. Opening en welkom. FreezePage: Petitie: -Aanbieding petitie. Van Dijk: Stop uitverkoop wetenschap. Van Dijk: 'Bussemaker en Dekker zadelen de wetenschap op met een waslijst aan eisen, zonder extra investeringen.

Zo moeten onderzoekers met bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan bepalen welke thema's onderzocht moeten worden. Met het risico dat werkgeversclub VNO-NCW de agenda gaat bepalen. De banden tussen universiteit en markt moeten flink worden aangehaald als het aan de regering ligt. Het ongebonden onderzoek is de verliezer.' Het voorstel om de organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, NWO, te kantelen zodat het bestuur alle macht in handen krijgt leidt eveneens tot een achteruitgang voor onderzoekers, meent Van Dijk. Ondanks mooie woorden over onafhankelijk onderzoek, gaat het kabinet ongestoord verder met de vermarkting van de wetenschap. 80 procent van de hoogleraren heeft één of meer nevenfuncties, die lang niet allemaal openbaar zijn.

Voorstellen SP. Jasper van Dijk sur Twitter : "Vanaf 10:00 debat over wetenschapsbeleid #thorbeckezaal Nu eerst petitie van @PLATFORMHNU...