background preloader

Members 1ste integrity comm: Kourtit

Facebook Twitter

Piet Drenth tevens betroken bij Stapel onderzoek. Drenth tijdens zijn promotie in Amsterdam Pieter J.D.

Piet Drenth tevens betroken bij Stapel onderzoek

Drenth (1935) was als hoogleraar psychologie verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij trad van 1983 tot 1990 op als rector magnificus van deze universiteit. Van 1990 tot 1996 was hij president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Voormalige presidenten. Ezsther: Bizar stuk in #NRC :ophef... Mirror Prof. dr. J.W. Gunning - Faculty of Economics and Business Administration. Prof. dr. H. van Herk. [MIRROR] em. prof. dr. A.P. Hollander (Peter) [new]Ombudsman wetenschappelijke integriteit - Wetenschappelijke integriteit. Ter bevordering van de wetenschappelijke integriteit is door het College van Bestuur VU een “Ombudsman Wetenschappelijke Integriteit VU” en door de Raad van Bestuur VUmc een “Ombudsman Wetenschappelijke Integriteit VUmc” benoemd.

[new]Ombudsman wetenschappelijke integriteit - Wetenschappelijke integriteit

De ombudsman is de eerst aangewezen persoon voor vragen over, dilemma’s met en (vermeende) schendingen van de wetenschappelijke integriteit in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening binnen de VU. In beginsel zijn contacten met de ombudsman vertrouwelijk.

Peter Hollander Klacht via NWO 7febr2013 - niet afgehandeld ?