background preloader

Initiating countermovements

Facebook Twitter

The Coup - "The Guillotine" Het volk mort. Door Vincent Bongers In 1848 vonden ontevreden burgers elkaar in clubs, bij diners, of desnoods onder een eenzame populier om zich te bezinnen op democratische hervormingen.

Het volk mort

[Ingezonden] Student-lid in College van Bestuur Radboud Universiteit. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over medezeggenschap in het hoger onderwijs.

[Ingezonden] Student-lid in College van Bestuur Radboud Universiteit

Ook de studentassessor bij het College van Bestuur (CvB) komt aan bod. Jordy Davelaar, lijsttrekker van AKKUraatd bij de komende verkiezingen, pleit hiervoor in een ingezonden brief. Recent pleitte asap voor een verkozen rector. Een sympathiek idee, maar er zijn betere mogelijkheden om de invloed van studenten op het beleid van de universiteit te vergroten. Het houden van verkiezingen voor de rector levert slechts een beperkte invloed op beleid op. De Rijksuniversiteit Groningen heeft al twee jaar een student-lid in het CvB. Een student-lid gaat mijns inziens een adviserende rol spelen op het gebied van onderwijs, internationalisering en faciliteiten voor studenten. Een tweede belangrijke taak van het student-lid is het nauw contact houden met studenten binnen en buiten de medezeggenschap. Verkleint dit de kracht van de medezeggenschapsorganen zoals de opleidingscommissies en studentenraden?

‘Meer macht voor de medezeggenschap. Een openbare medezeggenschapsvergadering is toegankelijk voor publiek én de media | Foto: Mats van Soolingen Medezeggenschap15 februari 2014 11:31 |De universitaire medezeggenschap wordt steeds verder uitgehold, zo betogen Asva-voorzitter Esther Crabbendam, Vidius-voorzitter Louis Roghair en LOF-coördinator Leonie Kuhlmann op ScienceGuide.

‘Meer macht voor de medezeggenschap

Het drietal wil dat minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingrijpt en de medezeggenschapsorganen meer invloed toekent. LSVb(pdf) Onderzoek-naar- faciliteiten-MZ. LSVb: medezeggenschap hbo in kinderschoenen. De medezeggenschap op hogescholen blijft flink achter bij medezeggenschap op universiteiten.

LSVb: medezeggenschap hbo in kinderschoenen

Vooral het aantal uren dat een raadslid krijgt is op hogescholen veel lager dan op universiteiten. Acht uur is het minimum aantal uren bij universiteiten, terwijl dit bij hogescholen het hoogste aantal uren bedraagt. ScienceGuide: LSVb ~ HBO zwak in inspraak. 22 mei 2013 - De in medezeggenschap meest actieve hogeschool haalt nog net het niveau van de daarin zwakste universiteit.

ScienceGuide: LSVb ~ HBO zwak in inspraak

Tussen HO-instellingen zijn de verschillen in inzet en kwaliteit hierbij zeer groot, ontdekt de LSVb. Het staat HBO en WO instellingen ”vrij in hun invulling van het ondersteunen van de medezeggenschap, zolang de raad krijgt wat ze redelijkerwijs nodig heeft (zie art. 9.48 WHW voor wo, art. 10.39 WHW voor hbo). ScienceGuide: Investeren in kwaliteit. 22 mei 2013 - Voor effectieve medezeggenschap zijn sterke opleidingscommissies van grote waarde.

ScienceGuide: Investeren in kwaliteit

Voor de inhoud van HBO en WO, maar ook voor de borging van hun kwaliteit. Dat vergt meer dan 'cultuurverandering', zegt Lisa Westerveld (AOb). Cultuur vraagt ook afspraken en tijd. Vergoeding medezeggenschap verschilt. LSVB: 'Medezeggenschap hbo in kinderschoenen' Studentraadsleden in het hbo krijgen minder dan de helft van wat ze op de universiteit krijgen.

LSVB: 'Medezeggenschap hbo in kinderschoenen'

ScienceGuide: Sterke medezeggenschap, sterke hogeschool. 27 mei 2013 - Vandaag debatteert Minister Bussemaker in de Tweede Kamer over governance en in het hoger onderwijs.

ScienceGuide: Sterke medezeggenschap, sterke hogeschool

De studentenorganisaties hopen dat de minister zich inzet voor betere medezeggenschap, want uit onderzoek van de LSVb blijkt dat er vooral in het HBO nog veel ruimte is voor verbetering. “Studentenorganisaties ISO en LSVb slaan de handen ineen en zetten de komende jaren sterk in op het verbeteren van de medezeggenschap. Studenten spelen via de medezeggenschap een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Goed getrainde medezeggenschappers Het ISO en de LSVb willen graag hun netwerk en kennis ter beschikking stellen ter verbetering van de medezeggenschap.

Debat Tweede Kamer: durf onderwijsbestuurders tegen te spreken. Over één ding zijn alle fracties in de Tweede Kamer het eens: bestuurders moeten meer tegenspraak krijgen van studenten en docenten.

Debat Tweede Kamer: durf onderwijsbestuurders tegen te spreken

Maar ze willen allemaal een andere kant op. Het onderwijs kan veel leren van een vliegtuigongeluk uit 1977, vertelde VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg. Een vliegtuig botste toen op een ander toestel en de oorzaak bleek het grote gezag van de piloot. Nee durven zeggen tegen onderwijsbestuurders. ScienceGuide: Ceremoniële medezeggenschap. 11 februari 2014 - Studenten mogen tekenen bij het kruisje?

ScienceGuide: Ceremoniële medezeggenschap

Nee, zeggen LOF, VIDIUS en ASVA. “Echte inspraak, die noodzakelijk is voor een goed werkende academische gemeenschap, vereist duidelijk geformuleerde rechten.” Zij willen dat de minister het evenwicht tussen bestuur en inspraak herstelt.

Medezeggenschaps- monitor

Medezeggenschaps organen per Uni / HBO (in-media-res) Check Je Rechten Tour. Koepel medezeggenschapsorganen. Ondersteuning voor medezeggenschap. Elected Rector Magnificus. Student-lid in CvB. ‘Toffe peer’ & 'Rotte Appel' Awards LSVb LOF SOM. Introductie ombudsman. Behind closed doors ? Naming and shaming. Verpolitisering. Wetenschapsagenda ? Opleidingscommissies – van een mier maak je geen tijger Henk Strikkers. DUB integreert blog medezeggen- schap in site. Het kastje en de muur voorbij? ISO luidt noodklok omtrent rechtspositie student - ISO. Vrijdag 6 december is de evaluatie van de wet Versterking besturing naar de Kamer verzonden. TU Delta: Bussemaker wil ‘monitor’ voor medezeggenschap. 09 december 2013 door HOP/Bas Belleman Aantal keer bekeken: 489 WEB ONLY Aan de wet hoeft niets te veranderen, vindt minister Bussemaker. Om de medezeggenschap aan hogescholen en universiteiten te verbeteren, moet er vooral een medezeggenschapscultuur komen.

Bussemaker wil daarom een jaarlijkse Dag van de Medezeggenschap laten organiseren, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ook zouden studentenbonden ISO en LSVb samen met universiteiten, hogescholen en onderwijspersoneel een speciale monitor moeten maken over de stand van zaken in de medezeggenschap. Versterk positieve medezeggenschapscultuur - ISO. Het ISO maakt zich al jaren sterk voor een goed functionerende medezeggenschap. Een goede medezeggenschap betekent een versterking van de instelling. Lisawesterveld : @HetISO Gaan jullie nu niet... Union Again At NYU. Why NYU grad students fought to unionize. On Dec. 11, New York University's graduate student employees voted overwhelmingly for union representation, making NYU the only private university in the country with unionized graduate workers. Teaching, research and program assistants from dozens of departments at NYU, including the history department, where I teach, participated in the two-day election, marking the culmination of an eight-year organizing effort on the part of the Graduate Student Organizing Committee/United Auto Workers Local 2110.

The decisive victory — with 620 voting in favor of the union and just 10 voting against — gives the union a strong mandate as we enter contract negotiations over pay, health care costs and job stability with the university administration. NYU students protest. NYU4OWS: NYU, Cut the Bull! Demand for Transparency. NUS: Democratic Universities Consultation Paper. Medezeggenschapspartijen HvA in de maak - Henk Strikkers. Organisatie30 april 2014 10:52 |‘Juist de onderwerpen die bij de HvA vaak misgaan, kunnen met een partijenstelsel worden ondervangen. De opkomst is aan de hogeschool ongelooflijk laag, omdat er nauwelijks campagnes worden gevoerd. Consultatie Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen, reageren. Consultatie Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen, reageren. Bussemaker laat iedereen meepraten over medezeggenschap. Studenten en medewerkers moeten voorkomen dat onderwijsbestuurders opnieuw uit de bocht vliegen, vindt onderwijsminister Bussemaker.

Daar gaat ze bij helpen: de medezeggenschap krijgt meer bevoegdheden. Minister Bussemaker geeft zelf het goede voorbeeld: vanaf vandaag kan iedereen die dat wil via internet commentaar geven op het concept van de ‘Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. Burgermedezeggenschap, zeg maar. De sleutel voor goed bestuur ligt namelijk bij mee inspraak, schrijft ze op haar weblog.

Niet alleen binnen de overheid, ook binnen onderwijsinstellingen. Dat betekent onder meer dat hogescholen en universiteiten voortaan nieuwe bestuurders moeten aannemen op basis van een openbare profielschets. VSNU: hoe werkt medezeggenschap aan de universiteit. ScienceGuide - Reisgids voor Bussemaker on Tour. 17 september 2014 - De minister van OCW gaat haar strategie laten voeden door een rondreis langs instellingen en regio’s in het HO waar zij inspiratie verwacht.

Wet versterking bestuurskracht.

Duizenden medezeggenschappers om mening gevraagd. Vandaag is onder alle medezeggenschappers van hogescholen en universiteiten een vragenlijst verspreid over de huidige staat van medezeggenschap. UU 2025: better future. UU 2025: better future. Debatsessies over nieuw strategisch plan UU van start gegaan. Het universiteitsbestuur vraagt alle studenten en medewerkers mee te denken over de ambities van de Universiteit Utrecht voor de komende jaren. De ideeën worden verwerkt in het strategisch plan 2016-2020. De komende weken bezoeken de drie leden van het College van Bestuur ruim twintig bijeenkomsten met studenten en medewerkers. More (not yet)