background preloader

Integrity - theory, guardians

Facebook Twitter

Uitgaven aan universitair onderzoek stijgen al jaren.

Case-studies

Integriteit. Frits Vaandrager is hoogleraar Informatica De psychologie bevindt zich sinds kort min of meer in een crisis.

Integriteit

Bij een poging om honderd resultaten te reproduceren, die eerder waren gepubliceerd in vooraanstaande psychologische tijdschriften, lukte dit in minder dan de helft van de gevallen. ‘Is psychologie een flutwetenschap?’ Kopt Vox. De problemen met de reproduceerbaarheid van onderzoek beperken zich niet tot de psychologie. Deze problemen zijn natuurlijk niet nieuw. Volgens Feynman heeft de opstelling van deze hoogleraar, en alle problemen met reproduceerbaarheid van onderzoek die er uit voort vloeien, alles te maken met wetenschappelijke integriteit. Ik ben het eens met Feynman en denk dat de problemen met reproduceerbaarheid van onderzoek binnen de psychologie en andere wetenschapsgebieden alles te maken hebben met wetenschappelijke integriteit. Kitchen Stories.

Theoretical

Conflict of interest. Institutional. ORI - Office of Research Integrity - US departement of Health. L'expertise scientifique. TU Delta: Dossier belangen- verstrengeling. Groot onderzoek naar toezichthouders. Wetenschap zoekt belangenverstrengeling. 2 november 2011 - Volgens een enquête van de Jonge Akademie en het Rathenau Instituut staan jonge onderzoekers positief jegens valorisatie. Maar dit roept direct nieuwe en oude vragen op. Hoe past valorisatie in het onderzoeksysteem? En wat is het eigenlijk? “Valorisatie in optima forma is dat je onderzoek in de Donald Duck staat.” Peter-Paul Verbeek, voorzitter van de Jonge Akademie presenteerde tijdens de Valorisatieparade van het Rathenau Instituut de uitslag van de Relevantiewijzer , een zelftest om te ontdekken hoe valorisatie bij een onderzoeker past. U.S. Tightens Rules on Financial Conflicts of Interest in Science - Government.

UT Magazine: Sept2012 ethische commisie UT sinds mrt2012. Research Ethics Boards As For- Profit Enterprises? Corrections.

Research Ethics Boards As For- Profit Enterprises?

ScienceGuide: promotie en integriteit. 21 februari 2014 - “De Nederlandse promoties zijn van hoog niveau, ook in internationaal opzicht.”

ScienceGuide: promotie en integriteit

De onderwijsinspectie ziet wel verbeterpunten bij onder meer de “wetenschappelijke integriteit nabij promovendi,” want “intrekking van de doctorstitel niet wenselijk is bij later wangedrag na de promotie.” Het gunstige oordeel over de kwaliteit blijkt volgens de inspecteurs uit deskresearch en gesprekken met stakeholders en deskundigen. Wel ziet de inspectie in haar nieuwe rapportage over het toezicht op het stelsel van promoties nog de volgende aandachtspunten. Vroegtijdig bewustzijn integriteit Allereerst is aandacht nodig voor de wetenschappelijke integriteit in relatie tot promotietrajecten en promoties. De vraag naar aanscherping van wet- en regelgeving acht de inspectie niet van wezenlijke betekenis. "Toezicht op het stelsel van promoties" Onderwijsinspectie OCW (pdf) Pechtold ergert zich aan politisering instituten. AMSTERDAM - Premier Mark Rutte moet krachtig stelling nemen tegen het ondermijnen van onafhankelijke instituten als de Raad van State, het Centraal Planbureau of de Rekenkamer.

Pechtold ergert zich aan politisering instituten

Foto: ANP Bekijk video Volgens D66-leider Alexander Pechtold maken het kabinet en de Tweede Kamer zich steeds meer schuldig aan het politiek maken van dergelijke instituten. Kabinet Accepteert Instituten Steeds Minder.

INGim

New York Times partners with Shell Oil to peddle elite access « Climate Progress. By Joe Romm on March 22, 2011 at 3:36 pm.

New York Times partners with Shell Oil to peddle elite access « Climate Progress

Emails expose BP's attempts to control research into impact of Gulf oil spill. BP internal meeting notes. Bank of america wikileaks 2011 - BP tried to Buy Scientists for Favorable Research after Oil Spill. Leaked: 30,000 BP oil spill memos, emails and transcripts. Cerf's Up: How Privatization Will Wipe Out Public Education in New Jersey (Part 1) Chris Cerf: New Jersey Department of Education. David C.

Chris Cerf: New Jersey Department of Education

The Public Private Strategy Group. The Broad Foundation. Saudi Universities Offer Cash in Exchange for Academic Prestige. Dan Popkey (DanPopkey) sur Twitter. IDS_Politics (IDS_Politics) sur Twitter. Dan Popkey's reporting and columns. Tom Luna. Luna's "Students Come First" Tour - KTRV Fox 12. Bill Hansen. Bill Hansen, now with Madison Education Group, previously served as president of Scantron Corporation, an international provider of assessment and survey.

Bill Hansen

Dutko World Wide. Scantron. Madison Education Group, LLC - 'Geen stages met familierelaties'. A leak in paradise. Grown in Detroit. If You're so Smart, Why Aren't You rich? door Chris Lorenz (Boek) - ISBN 9789085066705. OPC4 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen - results/titledata. Italian academia is a family business, statistical analysis reveals. Argumentenfabriek: Informatiekaart Vertrouwen in Wetenschap. FD: Schellekens: de naweeën vd affaire Stapel. 2000 Panel Finds Scores of Suspect Papers in German Fraud Probe.

Scientific fraud and the power structure of science, by Brian Martin. Science: Addressing Scientific Fraud. Misconduct in science: An array of errors. Global Trend - More Science, More Fraud. Stappen tegen wetenschapsfraude. Zoekresultaten op "stappen tegen wetenschapsfraude" Zijlstra wil vertrouwen in wetenschap helpen herstellen Geplaatst op | siteiten bekend hoe ze de naleving van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening willen helpen bevorderen.

Stappen tegen wetenschapsfraude

Ze gaan er meer aandacht aan schenken in het onderwijs en zullen wetenschappelijke misstappen voortaan altijd openbaar maken. Een andere commissie van de KNAW, onder leiding van emeritus hoogleraar sociologie Kees Schuyt, zal rond 1 april rapport uitbrengen over de manier waarop onde. 'We staren ons blind op impactscores' Universiteiten hebben de afgelopen jaren te weinig gedaan aan het waarborgen van wetenschappelijke integriteit.

'We staren ons blind op impactscores'

Maar de kwestie-Stapel heeft hen wel wakker geschud, zegt Kees Schuyt, kenner van fraude en wangedrag in de wetenschap. Schuyt, emeritus hoogleraar sociologie, was gisteravond één van de sprekers in het Kenniscafé in De Balie in Amsterdam. Vier acties tegen wetenschapsfraude. De Nederlandse universiteiten nemen maatregelen tegen wetenschapsfraude.

Vier acties tegen wetenschapsfraude

Daarom komen de rectores magnifici van alle Nederlandse universiteiten vandaag met een lijst afspraken. Hierin wordt vastgelegd wat een schending van de wetenschappelijke integriteit is en hoe die aangepakt moeten worden. In een persbericht stelt de VSNU (de Vereniging van Universiteiten in Nederland) dat de “bestaande mechanismen en procedures om de integriteit te bewaren niet onfeilbaar waren.” Het gaat om vier acties. Dossiers. Kenniscentrum Leefomgeving - Governance - Corruptie - Onderzoeksteam Corruptie. Nederland kwetsbaarder voor corruptie – Transparency International Nederland. De taboe om mensen aan te spreken op integriteit moet worden doorbroken Den Haag, 14 mei 2012 – Nederlanders vinden het moeilijk om een ander aan te spreken op integriteit.

Dit constateert het rapport van Transparency International Nederland (TI-NL) over het Nederlandse Integriteitssysteem (NIS) dat vandaag gepresenteerd is tijdens een persconferentie in Nieuwspoort. Achtergrond onderzoek De belangrijkste bestuurlijke en maatschappelijk instellingen en organisaties, die een rol spelen in de bevordering van integriteit of juist corruptie bestrijden, zijn het afgelopen jaar door de onderzoekster in opdracht van Transparency bekeken en beoordeeld. THE: Leader: Box ticked, but job not yet done. DUB: Docent leert je frauderen. De waarheid is het hoogste goed, dat zou je als student moeten leren.

Maar Ellen Sinot ontdekte dat een docent vertelde dat je sommige zaken maar beter kunt weglaten. Een eerste stap naar frauderen. Onderzoek doen is lastig. De concurrentie is moordend en iedereen wil graag resultaten behalen. Stop universitaire cadeautjes. 12 november 2012 - De knuffelexamens moeten ophouden. De AWT van Duitsland schokt de universiteiten met een analyse van de cijferinflatie bij tentamens en afstuderen. 800 pagina’s schande voor het Duitse HBO en WO liggen op tafel. De Wissenschaftsrat heeft voor zijn herfst-congres een explosief document gepubliceerd. Een studie van 800 bladzijden met cijfers en data over hoe universiteiten en ‘Fachhochschulen’ massaal matsen bij de beoordelingen. En die data wekken de indruk, dat bijna iedereen aan ‘Theo-routes’ doet, alsof de ‘Universität Indeutschland” de verzamelnaam is voor het Duitse WO.

VOX: RU gaat onderzoeker (nog) eerlijker maken. Aandacht voor wetenschappelijke integriteit vanaf het eerste jaar van de studie. Betere ontsluiting van wetenschappelijke data. En een open cultuur om elkaar aan te spreken. Met een waslijst van maatregelen wil de universiteit het frauduleus handelen met wortel en tak uitroeien. W24: corruptie in NL. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden.

UCU-studenten zakken na ontdekking fraude. Vier eerstejaars UCU-studenten zijn begin 2012 betrapt op fraude. Ze logen in een paper over het aantal interviews dat ze hadden gehouden. De vier studenten van University College Utrecht schreven voor het eerstejaarsvak Antropologie als groep een researchpaper over de Jehovah’s Getuigen. Voor dat paper hadden ze zeven interviews gehouden. Althans, volgens de studenten. Begin 2012 kwam de waarheid aan het licht: de studenten hadden zes van de zeven genoemde interviews nooit gehouden. Antropoloog Richard Singelenberg benaderde DUB een aantal weken geleden met dit verhaal. Singelenberg: “De studenten hebben in eerste instantie de ouderlingen benaderd voor de mogelijkheden van een onderzoek. So far so good. Tentamenfraude bij Bedrijfseconomie. Accountancystudent moet Avans verlaten. Punt Avans.

Utrechtse onderzoekers trekken artikel terug. Hacker vervalst peer review. Sijbolt Noordij vertrekt bij EYE voorzitter Raad van Toezicht EYE. Elsevier: Faking peer reviews. Ethics, values and culture driving research.

More (not yet)