background preloader

Ratan Tata - prof. Han van Dissel at University of Amsterdam

Facebook Twitter

Tata group.

Tata group & A'dam region (in media res)

Trade Mission India mrt'12 Municipality A'dam & UvA. Tata Asset Management to Amsterdam. Press release, 3 April 2012 Between 25 and 31 March 2012, the Mayor of Amsterdam, Eberhard van der Laan, led an Amsterdam Metropolitan Area trade mission to India.

Tata Asset Management to Amsterdam

As a result of this, three Indian companies have already announced plans to open new offices in Amsterdam this year. They include the ICT companies KPIT Cummins and Value Lab, and the fund management company Tata Asset Management. These are just some of the direct successes of this trade mission. Need to be close to our clients.

Honorary doctorate from UvA for Ratan Tata

Tata group & UvA (in media res) There is No Royal Road towards the Requiem for the eternal rediscovery of Archimedes' Eureka, Eureka! Cronyism. Cronyism is partiality to long-standing friends, especially by appointing them to positions of authority, regardless of their qualifications.

Cronyism

Hence, cronyism is contrary in practice and principle to meritocracy. Cronyism exists when the appointer and the beneficiary are in social contact. Often, the appointer is inadequate to hold his or her own job or position of authority, and for this reason the appointer appoints individuals who will not try to weaken him or her, or express views contrary to those of the appointer. Politically, "cronyism" is derogatorily used.[1] Etymology[edit] A'dam-Business School ~ TATA-Consultancy(in-company) Imgur. Partners of the Amsterdam Business School. FreezePage: UvA faculty economics tata internships. Prof. dr. D.C. (Dymph) van den Boom. Mirror jan2014 CV van de Boom. Foliaweb: *Kritiek op eredoctoraat voor ‘India’s corporate czar. Open vraag rector Magn. Open vraag aan rector magnificus. H.G. van Dissel.

Web.archive: prof. dr. H.G. (Han) van Dissel - University of Amsterdam. Folia: Han van Dissel kandidaat-decaan FEB. >Voormalig decaan van de Erasmus Universiteit maakt overstap naar de UvA.

Folia: Han van Dissel kandidaat-decaan FEB

>Han van Dissel is nu nog directeur van het Centre Européen d’Education Permanente in Fontainebleau. Han van Dissel, algemeen directeur van het Centre Européen d’Education Permanente (Cedep) in Fontainebleau bij Parijs, wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Naast zijn baan in Parijs heeft Van Dissel nog een kleine aanstelling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), waar hij hoogleraar informatiemanagement is. Foliaweb: *open vraag aan FEB-decaan Han van Dissel: een man met een plan. Imgur: open vraag van Dissel. CEDEP. INSEAD The Business School for the World.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het onderwijs aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) is georganiseerd in twee schools: de Amsterdam Business School (ABS) en Amsterdam School of Economics (ASE).

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Zij verzorgen driejarige bachelor- en eenjarige masteropleidingen in de richtingen Economie en Bedrijfskunde, Fiscale Economie, Econometrie en Operationele Research en -als enige in Nederland- Actuariële wetenschappen. Daarnaast bieden de twee schools postdoctorale opleidingen en andere onderwijsvormen, waaronder maatwerk voor bedrijven, masterclasses, bijscholingen en lezingen. Omdat de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zich internationaal oriënteert is een groot deel van het onderwijs Engelstalig. Bij de FEB studeren dan ook veel internationale studenten en doceren vele buitenlandse docenten en hoogleraren.

Maatschappelijke relevantie De FEB heeft naast haar oriëntatie op onderzoek, nauwe banden met het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Onderzoek. Home - ABS - University of Amsterdam. Home - ASE - University of Amsterdam. Room for Discussion. An old idea is back on the agenda: an unconditional guaranteed basic income for all, no questions asked.

Room for Discussion

No more worries, but economic freedom for all, the end of poverty. A free lunch fallacy, or socio-economic paradise? Recently Rutger Bregman reinvigorated the idea of the universal basic income on Dutch television in Tegenlicht, which seems more than a trend. The international discussion on basic income has been rekindled. With technology increasing productivity to unknown heights, a new question has popped up. On Wednesday the 9th of April, Room for Discussion will foster an economic debate on basic income with Guy Standing. Foliaweb: *vragen aan Rector Magn UvA tav R4D. Wetenschap23 januari 2014 12:04 |Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de UvA zal volgend jaar op 25 procent liggen.

foliaweb: *vragen aan Rector Magn UvA tav R4D

Dat zei rector magnificus Dymph van den Boom gisteren tijdens het radioprogramma ‘Folia maakt kennis’. Hoewel op dit moment nog minder dan 20 procent van de hoogleraren een vrouw is, verwacht de rector dat percentage in de laatste anderhalf jaar van haar termijn nog flink op te kunnen krikken. Het doel dat aan het eind van haar rectoraat een kwart van de hoogleraren vrouw is formuleerde Van den Boom in 2007. Gisteren zei ze daarover: ‘Als we alle zeilen bij gaan zetten, gaan we het halen.’

Een maatregel zoals in Leuven, waar de universiteit onlangs besloot voor elke mannelijke hoogleraar ook een vrouw aan te stellen, ziet de Amsterdamse rector niet zitten. Wel zei Van den Boom ontdekt te hebben dat het niet genoeg is alleen speciale leerstoelen voor vrouwen in te stellen. Studenten wilden volgens Van den Boom wellicht iets te veel controle houden. FreezePage. Ratan Tata jan8,2013. Chrisbuijink : Great interview in #FTWeekend:...

Compentente Rebellen van de rector - kleine geschiedenis. 9 oktober 2014 - Jet Bussemaker heeft met haar ideaal van de HO-alumni als "competente rebellen" van de samenleving heel wat tongen en pennen los gemaakt.

compentente Rebellen van de rector - kleine geschiedenis

Maar hoe komt de minister eigenlijk aan dit pakkend beeld? Wie is haar inspirator? In de tijd dat Jet Bussemaker net haar ministerskamer in de Hoftoren aan het inrichten was, sprak haar oud-collega in Amsterdam op 8 januari 2013 een belangwekkende Dies-rede uit. Prof. Dymph van den Boom, de rector van de UvA, was immers tot kort daarvoor met de rector van de HvA, Jet Bussemaker, lid van het bestuur van de combinatie van universiteit en hogeschool in de hoofdstad. Wat nog niet bestaat De rector sprak in haar rede, 'Een beetje moeilijker graag', over academische vorming en plaatste enige kritische kanttekeningen bij de economische visie van het nieuwe kabinet-Rutte II en de relatie van het HO tot de topsectoren.

Een knoeiboel Wijsheid van Nowotny Europa is zo als bron van wijsheid en bemoediging weer eens goed in beeld. UvA: Ratan Tata in Room for Discussion. Ratan Tata in Room for Discussion - Faculteit Economie en Bedrijfskunde - Universiteit van Amsterdam. Questions repeated via foliaweb. Onderwijs15 april 2014 18:24 |Eerstejaarsstudenten economie en bedrijfskunde hebben op grootschalige basis gefraudeerd bij computertoetsen van het vak statistiek.

questions repeated via foliaweb

Met de toetsen kon voorafgaand aan het afsluitende tentamen een bonuspunt van 0,5 verdiend worden. Door de examencommissie van de faculteit is besloten de toets van alle studenten ongeldig te verklaren. Het computerprogramma MapleTA wordt aan verschillende faculteiten gebruikt voor het afnemen van digitale toetsen. Bij het eerstejaarsvak statistiek vulden economiestudenten gedurende het semester wekelijks een computertoets in om hun kennis te testen. Met een goed resultaat konden zij alvast 0,5 punten voor hun eindcijfer scoren. Volgens de voorzitter van de facultaire examencommissie Lisette Duyster-Went kwam de fraude de afgelopen weken aan het licht, toen docenten ontdekten dat studenten erin slaagden de toetsen sneller af te leggen dan ervaren docenten. NotPICNIC : Game of Thrones style outbreak...

NotPICNIC : No Royal Road towards the Requiem ... NotPICNIC : #FameLab Netherlands @FameLabI ... This is FameLab NOT Fame of Thrones. NotPICNIC : @MaterialWorld made me laugh ... FameLabUK: 1 more thanks for awesome judges ... NotPICNIC : when @FameLabUK quipped "this ... FreezePage. FreezePage. NotPICNIC : will #SciComNL14 giggle about ... #scicomnl14 - snelle storify gemaakt (with images, tweets) · roymeijer. NotPICNIC : @anniecolbert @matt_silverman ... NotPICNIC : Oh my, years after Daenerys ... Game of Thrones - White Walkers vallen Amsterdam binnen! YOU SHALL NOT PASS !!! NotPICNIC : ? @HBOnl shouting Gandalff's ... 'Game of Thrones' Fan Art Rams Twitter Like a Giant. Goshort submitted. Go short. Go Short (goshortfilmfest) sur Twitter. Go Short sur Twitter : "De festivalgids is er!

Open vragen & misc

Gemeente A'dam: Burgemeester Eberhard van der Laan. Gemeente A'dam: Burgemeester Eberhard van der Laan. FameLabUK : 1 more thanks for awesome judges ... Other-protests (NO focus on integrity of methodology of process) Testimonial tata.