background preloader

The big 5

Facebook Twitter

Att jobba med Lgr 11 och The Big 5. Image.jpg (JPEG Image, 1190 × 1684 pixels) - Scaled (59%) The Big 5 material. Vill du arbete med TB5?

The Big 5 material

Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4. BIG 5 LATHUND. Kommunikativ förmåga[1] Analysförmåga[1] Begreppslig förmåga. Procedurförmåga[1] Metakognitiv förmåga[1] Big five. Den närmaste tiden tänkte jag dela med mig om några av våra influenser kring kärnfrågan: Hur bygger vi en skola, kultur och miljö där barn känner sig välkomna, sedda och utvecklas till sin fulla potential?

Big five

Det handlar med andra ord om vårt pedagogiska koncept på konkret nivå. Idag kommer den första delen med fokus på förmågor. Länge har skolans uppdrag kring lärandet fokuserat på att utveckla sakkunskaper. På senare tid har skolans uppdrag utvecklats och större fokus har lagts även på förmågor.