Financiele statistieken

Facebook Twitter

I just want to organize the web. brengmachine Mar 28

- Country Infobase
Homepage Statistieken Homepage Statistieken De onderwerpen links – steekproefsgewijs geïllustreerd met onderstaand mozaïek van grafieken - bestrijken een groot aantal deelgebieden. “Financiële markten” bijvoorbeeld is onderverdeeld naar rentes, wisselkoersen, aandelenkoersen en de emissiemarkt, “Financiële instellingen” naar banken, pensioenfondsen etc. Veel deeltabellen zijn er ook over de betalingsbalans.
Banking on the World Bank
Lijst van landen naar staatsschuld