background preloader

Financiele statistieken

Facebook Twitter

Demonocracy.info - Economic Infographics. Daily chart. TradingEconomics.com - Free Indicators for 231 Countries. Eurostat Home. 15 December 2014 The website has been subject to a complete design overhaul to make it more attractive and easier to use, although the overall structure of the website will remain the same.

Eurostat Home

Furthermore, the technological infrastructure supporting the website has been replaced. - Country Infobase. Homepage Statistieken. De onderwerpen links – steekproefsgewijs geïllustreerd met onderstaand mozaïek van grafieken - bestrijken een groot aantal deelgebieden.

Homepage Statistieken

“Financiële markten” bijvoorbeeld is onderverdeeld naar rentes, wisselkoersen, aandelenkoersen en de emissiemarkt, “Financiële instellingen” naar banken, pensioenfondsen etc. Veel deeltabellen zijn er ook over de betalingsbalans. Banking on the World Bank. Lijst van landen naar staatsschuld.