background preloader

Financiele statistieken

Facebook Twitter

Demonocracy.info - Economic Infographics. Daily chart. TradingEconomics.com - Free Indicators for 231 Countries. Eurostat Home. - Country Infobase. Homepage Statistieken. De onderwerpen links – steekproefsgewijs geïllustreerd met onderstaand mozaïek van grafieken - bestrijken een groot aantal deelgebieden.

Homepage Statistieken

“Financiële markten” bijvoorbeeld is onderverdeeld naar rentes, wisselkoersen, aandelenkoersen en de emissiemarkt, “Financiële instellingen” naar banken, pensioenfondsen etc. Veel deeltabellen zijn er ook over de betalingsbalans. Banking on the World Bank. Lijst van landen naar staatsschuld.