background preloader

Persones immigrants

Facebook Twitter

PresentaciòN Plan Nacional de Inclusion Digital en Bolivia} Entel.

En aquest enllaç del Pla Nacional per la inclusió digital de Bolívia, he volgut posar un altre exemple de la realitat social, econòmica i com a conseqüència, de desenvolupament tecnològic, d'un dels països més pobres d'Amèrica Llatina. Inevitablement, tendim a comparar la nostra realitat (Occidental) amb la d'aquest país, el qual també va viure una gran crisi econòmica que està costant de deixar enrere. Si observem les dades que ens mostra aquest web, veurem com estan a uns nivells d'accés a les TIC molt baix. El fet de tenir un ordinador o un telèfon mòvil a les llars o per cada persona és un autèntic privilegi. Per diferenciar l'altre enllaç que he publicat de Guatemala, aquest és de la pròpia administració del Govern del país. – jmirol

Alfabetització Digital: Programa TICmigrants. Detall del projecte. IntegraLOCAL. Programa de mujeres inmigrantes: capacitación empoderamiento y red social para la inclusión. (2011) Nombre o razón social de la entidad local: Mataró Contacto: www.mataro.orgÁmbito geográfico del proyecto: Cataluña/Barcelona/Ayuntamiento de Mataró Población total: 121.722 Población inmigrante: 18.795 Tasa de inmigración: 15,59%

IntegraLOCAL

Cursos d’alfabetització digital dirigit als immigrants de Sant Pere Pescador i la Jonquera - viladeroses.cat. Els cursos, que s’inicien demà 8 d’octubre, tindran una durada de 25 hores Curs d’alfabetització digital L’ONG Tallers, amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, imparteix un curs d’alfabetització digital a Sant Pere Pescador que tindrà una durada de 25 hores i es portarà a terme del 8 d’octubre al 10 de desembre.

Hola! Trobo que els petits passos són importants, però en aquest petit projecte penso que no s'hauria d'impartir en català, ja que la major part de la immigració que hi ha domina més el castellà i potser s'hauria de canviar l'idioma per a fer-ho més fàcil. Tot i això aquestes iniciatives són importants i socialment s'haurien de dur més a terme. – nevacampde

El curs està adreçat a persones d’origen estranger residents al municipi que vulguin adquirir coneixements bàsics sobre aquesta matèria i s’impartirà els dimecres de 12 a 14.30 h a la biblioteca municipal.

Cursos d’alfabetització digital dirigit als immigrants de Sant Pere Pescador i la Jonquera - viladeroses.cat

Està finançat per la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i compta amb el suport organitzatiu del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. D’altra banda, la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya promou la creació del curs “Lletres per a Tothom”, que finança la Fundació La Caixa. Hola Fabiola. Hoy el ordenador e Internet se han convertido en un recurso indispensable para muchas de nuestras tareas cotidianas: comunicarnos, informarnos, aprender, ...

Trobo d'inetrés aquest projecte destinat a dones immigrants ja que, obre moltes portes. per una banda, obra una porta al món laboral, com també una familarització de l'idioma que les ajudara, com també una manera de socialitzar-se amb altres dones immigrants. aixi doncs es un projecte interesant, i que crida l'atenció, per la funcionalitat que proposa. – moniqueuoc
El projecte hola fabiola esta destinat aquelles persones residents a espanya, que son immigrants i tenen uns coneiements bàsics o nuls de les noves tecnologies, pero que per el contrari, volen aprenden més. – moniqueuoc

Para las mujeres que residen fuera de su país las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) representan una herramienta muy útil en materia de integración, igualdad, diversidad y comunicación.

Hola Fabiola

HOLA FABIOLA es un programa formativo para aprender a utilizar el ordenador e Internet y extraer el máximo provecho a la tecnología. Se dirige a mujeres extranjeras residentes en España, con conocimientos insuficientes o muy básicos del ordenador e Internet, que deseen aprender a utilizar esta tecnología que tanto puede aportarles. También a organizaciones y asociaciones que trabajan con estos colectivos de mujeres, como recurso de apoyo para integrar en sus actividades y servicios. Cuaderno Intercultural. Alfabetización Digital para Personas Inmigrantes. Red Conecta - Buenas Prácticas. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel muy importante en la integración social de la ciudadanía y por ello, el programa Alfabetización Digital para Personas Inmigrantes.

Em sembla molt interessant que a la pràctica trobem programes com aquest, que fomentin beneficis de les TICS i trenquin barreres de l'alfabetització digital per capacitar al col.lectius que es troben en desventatges, exclosos digitalment. – martagonzalez

Red Conecta de la Fundación ESPLAI, Ciudadanía Comprometida, se centra en la capacitación lingüística, alfabetización digital, entre otras acciones dirigidas a personas migrantes.

Alfabetización Digital para Personas Inmigrantes. Red Conecta - Buenas Prácticas

Además de apoyar y asesorar a la Red Conecta, una red de asociaciones y entidades públicas que desarrollan programas de TIC e interculturalidad en sus localidades. Entrega del premio de Buenas Prácticas El proyecto “Alfabetización Digital para Personas Inmigrantes. Red Conecta” de la Fundación ESPLAI, Ciudadanía Comprometida, ha sido una de las 10 prácticas seleccionadas en esta convocatoria del proyecto de Identificación, recogida y visibilización de buenas prácticas en integración, y una de las que se presentó en el III Encuentro de Buenas Prácticas.