Internationaal

Facebook Twitter

Welcome to the webpages of BETH. Taakbalk Navigatie Homepagina Locatie: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen > home Facultaire toepassingen / Faculty applications.

Welcome to the webpages of BETH

Euraslic. Welcome - Little Free Library. Accueil. Beta Phi Mu – International Library & Information Studies Honor Society. EAHIL-European Association for Health Information and Libraries. ALISE. UDC Consortium. Summary of classification | UDC Consortium {*style:<b> What is the UDC?

UDC Consortium

</b>*} The Universal Decimal Classification (UDC) is the world's foremost multilingual classification scheme for all fields of knowledge, a sophisticated indexing and retrieval tool. It was adapted by Paul Otlet ( Rayward's Otlet page ; Wikipedia entry ) and Nobel Prizewinner Henri La Fontaine from the Decimal Classification of Melvil Dewey, and first published (in French) between 1904 and 1907. Bliss Classification Association - Bibliographic Classification - Home page. VIAF. IATUL - International Association of Scientific and Technological University Libraries. Over OCLC [OCLC - ] Als organisatie zonder winstoogmerk levert OCLC diensten en voert onderzoek uit ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra van overheid en zorgsector, musea, archieven en andere culturele instellingen: geautomatiseerd catalogiseren, interbibliothecair lenen, elektronische content, conserveren, bibliotheekbeheer (lokaal, gehost of in de cloud) en online activiteiten.

Over OCLC [OCLC - ]

WorldCat, het WorldShare Platform en de Nederlandse gemeenschappelijke informatie-infrastructuur vormen de kern daarvan. OCLC is een samenwerkingsverband van lidbibliotheken, sinds 1967 bestuurd door en actief dankzij deze bibliotheken. Ons publieke doel is de toegang te verbeteren tot de informatie die zij bieden en manieren te vinden om door samenwerking kosten te beperken. Gezamenlijk dragen OCLC leden bij aan de productie en het onderhoud van WorldCat, 's werelds grootste database van bibliotheekmateriaal die is ontstaan dankzij het gezamenlijke werk van bibliotheken. MARC STANDARDS (Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress) LIBER. ISSN.

Europeana Foundation. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Ensil. EBLIDA. DCMI Home: Dublin Core® Metadata Initiative (DCMI) European Library Automation Group. About CERL [CERL] Welcome to CERL, the Consortium of European Research Libraries.

About CERL [CERL]

The Consortium's purpose is to share resources and expertise between research libraries with a view to improving access to, as well as exploitation and preservation of, the European printed heritage. The Consortium was formed in 1992 on the initiative of research libraries in many European countries and legally came into being in June 1994. CERL's primary objective is to record all books printed in Europe during the hand-press period, c.1450–c.1830, in a machine-readable catalogue, called the Heritage of the Printed Book Database or HPB (originally called the Hand Press Book Database).