background preloader

Craft

Facebook Twitter

PAPER DIAMONDS. Start with a square of paper /// Börja med en fyrkant Fold it from one corner to the other /// Vik från ett hörn till det andra Unfold and fold it the other way. From corner to corner /// Vik upp den och vik från det andra hållet. Hörn till hörn. Unfold and turn it over so it looks like this: /// Vik upp och vänd på den så att den ser ut så här: Fold the bottom part to the top /// Vik nedre delen mot den övre Unfold and fold it the other way /// Vik upp och vik den åt andra hållet. Unfold and turn it over. Gently press the sides towards the middle… /// Tryck försiktigt sidorna in mot mitten… …and fold the top part towards you /// …och vik ner toppen mot dig Turn it 180° and fold the sides. /// Vänd på den 180° och vik in sidorna. Here comes the tricky part. /// Nu kommer den lite kluriga biten.

Do the same to the right side /// Och nu gör vi likadant med den högra sidan Fold the corners. Unfold /// Vik upp Fold the corners inwards /// Vik hörnen inåt Done!